De hetze tegen vluchtelingen neem elke dag groteskere vormen aan. Politieke stemmingmakerij en mediahetze gaan hand in hand met gewelddadig ‘verzet’ tegen de komst van opvang. ‘Verzet’ waarvan Wilders zich tot nu toe niet van wilde distantieren. ‘Jullie kunnen allemaal het ram-bam krijgen!’ riep hij.

machineXV_entering_eurocity_kleinPVV kamerlid Fritsma werd afgelopen week gedwongen om alsnog, met veel pijn en moeite afstand te nemen van de agressie in Heesch. Dat betekent echter allerminst een ommekeer in de niet aflatende stroom van haatzaaierij, intimidatie en geweld. Het betekent slechts dat de PVV de komende verkiezingen als winnaar uit de bus wil komen. Wilders wil de regie over het zelf uitgeroepen ‘verzet’ daarom in eigen hand houden en doet dat door nu te stellen dat vluchtelingenopvang slechts acceptabel is indien die opvang is voorzien van hekken, camera’s en NATO-draad om de vluchtelingen op te sluiten, want ‘ze vormen een bedreiging voor vrouwen’. Wilders gooit het over een andere boeg en werpt zich op als Grote Beschermer van Vrouwen in Nood: hij gaat zelfs smurfenspray uitdelen aan vrouwen. Let wel: Neederlandse witte vrouwen. Niet: Moslima’s. Vrouwenemancipatie kent ook zijn grenzen.

lees verder op de website van Joke Kaviaar

Op weg naar een dictatuur, of…


fabelvandeillegaalGestraft worden voor het zorgen voor je geïllegaliseerde vriend, partner of kindHet komt de laatste jaren steeds vaker voor: dat niet alleen mensen zonder verblijfsrecht langskomen voor steun en advies op het Doorbraak-spreekuur De Fabel van de illegaal, maar ook hun familieleden en vrienden. Dat heeft te maken met het steeds verder afbreken van de reguliere hulpverlening. Maar het komt ook omdat een deel van de problemen van “de legalen” wordt veroorzaakt door sancties vanwege de illegale status van hun vriend, partner of kind.

Alweer jaren geleden schreef ik over de diverse vormen van criminalisering van mensen zonder papieren. Vormen die al bestonden los van de voorgestelde Wet strafbaarstelling illegaal verblijf. Die omstreden wet kwam er uiteindelijk niet, ondanks allerlei prominente PvdA-ers die in 2013 overal in het land hun achterban ervan probeerden te overtuigen dat de uitruildeal met de VVD echt zo slecht nog niet was, dat zij van de wet weliswaar ook “erge buikpijn” (en andere varianten op dat thema) kregen, maar ja, “het moet nu eenmaal”, aldus de PvdA-ers. Toen de wet in 2014 toch werd doorgestreept, was de strafbaarstelling van illegaal verblijf via Europese wetgeving al vrijwel helemaal ingevoerd. En het ideologische offensief tegen mensen zonder papieren had ook nog eens een flinke steun in de rug gekregen, alleen al door de hele discussie over het wetsvoorstel.

lees verder op de website van Doorbraak

Gestraft worden voor het zorgen voor je geïllegaliseerde vriend, partner ...


14th of january, 19:30 in the Kargadoor, Utrecht.

Western Sahara is considered by the UN as the last territory in Africa yet to be decolonized. After more than 40 years of illegal occupation by Morocco (with the complicity of USA and EU) the Sahrawies are divided by the “Wall of Shame”. This wall is the longest in the world with 2,720 km, and is surrounded by 40 million land mines. On one side of the wall 200.000 Sahrawies survive in refugees camps in the middle of the desert also called the “The Devil’s Garden”, on the other side, the occupied territories the resistance to the occupation suffer from the harsh repression.

– Why do we not know about the Sharawies?
– How did we get to this situation?
– Who stands to gain by the status quo?

Facebook-event

14 January, Kargadoor: Sahrawies, the forgotten struggleOn the evening of November 9th 1989 a group of citizens started to break down the infamous Berlin wall. This act of civil disobedience opened the way to the idea of a borderless Europe, built on peace, prosperity and Human Rights. But two decades later, the ongoing refugee crisis puts a strain on this ideal. It reveals Europe’s internal tensions and paradoxical behaviours regarding border policies and Human Rights. This evening we would like to dedicate to the concept of borders and its consequences.

[…] During this evening we will bring together different thinkers who, within their own field of knowledge (research, art, journalism and activism), will re-frame the notion of borders. Can we, by the end of the evening, trigger a citizen-based movement towards a new border paradigm?

11 februari: Vluchtroute 4 – Re-Framing Borders


Als het aan de Neederlandse overheid ligt, blijft de gezinsgevangenis voor vluchtelingen op Kamp Zeist het beste bewaarde publieke geheim van de polder. Want “de ‘gesloten gezinsvoorziening’ (GGV) is geen gevangenis”. De nationale media papagaaien de politiek kritiekloos na.

girl-school

Het is nog niet anders geweest sinds 1 oktober 2014, toen met de ingebruikname van de nu nog tijdelijke gezinsgevangenis de campagne ertegen begon. Er waren verschillende demonstraties, de muur van Kamp Zeist werd bezet in november 2014 en gedurende voorjaar/zomer 2015 zijn tweemaal gaten in de omheining van Kamp Zeist geknipt, en daarmee in de hekken van een van de grenzen van Fort Europa.

lees verder op de website van Joke Kaviaar

Opsluiting is geen opvang: wie beschermt het kind van een ...


[English below]

Activisten van de Anarchistische Anti-deportatie Groep Utrecht houden sinds 7 uur vanochtend het dak bezet van bouwbedrijf De Vries & Verburg in Stolwijk (Het Vaartland 8-10). Aan de gevel is een groot spandoek (“De Vries en Verburg, Bloedgeld, Kampzeist.nl”) opgehangen, dat goed zichtbaar is vanaf de naastgelegen N207. De actie is een protest tegen de bouw door het bedrijf van een gezinsgevangenis voor vluchtelingen op Kamp Zeist bij Soesterberg en vindt plaats in het kader van de Internationale Actiedag voor de rechten van Migranten en Vluchtelingen.

De actie is onderdeel van een campagne van AAGU tegen de bouw van de zogenaamde ‘Gesloten Gezinsvoorziening’ (GGV), een gevangenis voor vluchtelingengezinnen en minderjarige alleenstaande vluchtelingen. Deze wordt op het moment gebouwd op het terrein van detentiecentrum Kamp Zeist bij Soesterberg. Daar is al een tijdelijke GGV in gebruik, waar het eerste jaar 128 kinderen opgesloten hebben gezeten. Van hen zijn 72 gedeporteerd.
De overheid presenteert de GGV als ‘kindvriendelijk’, maar vermeldt liever niet dat het wel degelijk om een gevangenis gaat, omsloten door hekken binnen vijf meter hoge muren, die weer omringd gaan worden door penitentiair hekwerk met stroomdraad en camerabewaking. Het opsluiten van kinderen, onder welke omstandigheden dan ook, veroorzaakt sowieso grote schade bij hen, zo hebben diverse onderzoeken aangetoond.

Een woordvoerder van AAGU zegt: “We hebben bouwbedrijf De Vries en Verburg op vele manieren vergeefs benaderd om af te zien van de bouw van deze gevangenis. Vorige week donderdag zijn ze van alle kanten digitaal benaderd met wederom de oproep om te stoppen met de bouw, maar ook toen kwam er geen enkele reactie. Met deze actie ontmaskeren we het sociale en duurzame imago van het bedrijf en tonen de ware, slechts op winst gerichte aard aan de vele voorbijgangers.”

Voor AAGU staat voorop dat vluchtelingen helemaal niet opgesloten dienen te worden. Mensen die huis en haard achterlaten, op de vlucht voor oorlog, geweld, honger, armoede, uitbuiting en/of onderdrukking, moeten op een warme ontvangst kunnen rekenen. De internationale actiedag vandaag benadrukt dat ieder mens het recht moet hebben op vrijheid van beweging en dat geen mens illegaal is.
De activisten van AAGU zullen zich blijven verzetten tegen grenzen en staten en inzetten voor een einde aan het kapitalisme dat aan de basis staat van zoveel ellende in de wereld die mensen tot vluchten dwingt.

———

Occupation of roof construction company De Vries & Verburg in protest against construction of family prison
– Activists hang big banner in front

Since seven o’clock this morning Activists of the Anarchist Anti-deportation Group Utrecht hold the roof of construction company De Vries & Verburg in Stolwijk (The Vaartland 8-10) occupied. A large banner (“De Vries en Verburg, Blood Money, Kampzeist.nl”) has been suspended on the wall, which is easily visible from the nearby N207. The action is a protest against the construction by the company of a family prison for refugees at Kamp Zeist in Soesterberg and takes place in the framework of the International Day of Action for the Rights of Migrants and Refugees.

The action is part of a campaign of AAGU against the construction of the so-called Closed Family Facility (GGV), a prison for refugee families and unaccompanied minor refugees. It is currently being built on the grounds of detention center Kamp Zeist in Soesterberg. At the moment a temporary GGV is in use, where during the first year 128 children have been locked up. 72 of them are deported.
The government presents the GGV as ‘child-friendly’, but rather does not want to mention that it is indeed a prison, surrounded by fences within five meter high walls, which will be surrounded again by prison fence with livewire and camera surveillance. The detention of children, under whatever circumstances, causes great damage to them in any case, as several studies have found.

A spokesman for AAGU says: “We have unsuccessfully approached construction company De Vries en Verburg in many ways to tell them to stop the construction of this prison. Thursday last week it was approached from all sides again digitally to call for them to stop the construction, but even then there was no response. With this action we expose the social and sustainable image of the company and show the true, only profit-oriented nature to the many passers-by. ”

For AAGU it is paramount that refugees should not be locked up. People who leave their homes, fleeing war, violence, hunger, poverty, exploitation and / or suppression should be able to count on a warm reception. The international day of action today emphasizes that every human being should have the right to freedom of movement and that no human being is illegal.
Activists of AAGU will continue to oppose borders and states and work for an end to capitalism, which is at the basis of so much misery in the world that forces people to flee.

Bezetting dak bouwbedrijf De Vries & Verburg in protest tegen ...Gisteren diende bij de politierechter in Utrecht de rechtszaak tegen vijf mensen die op 6 oktober tijdens de raadsvergadering van de gemeente Zeist protesteerden tegen de door de gemeente afgegeven bouwvergunning voor de gezinsgevangenis voor vluchtelingen op Kamp Zeist. Een van de gedaagden moest ook voorkomen vanwege het protest tegen Pegida op 11 oktober. Zij werd in die zaak vrijgesproken.

raadszaalDe tenlasteleggingen voor de actie in de raadszaal waren het verstoren van de vergadering en lokaalvredebreuk. De advocaat, Willem Jebbink, bepleitte voor beiden vrijspraak omdat niet duidelijk was wie nu wat precies wanneer had gedaan en of dat voor of na het stopzetten van de vergadering was gebeurd. Verder had de burgemeester zelf niet gevorderd om de zaal te verlaten. Dit was gedaan door een onbevoegde ambtenaar, de griffier. Bovendien had deze griffier niet gevorderd, maar slechts verzocht om de zaal te verlaten.

De rechter legde dit alles terzijde. De vijf traden volgens hem op als groep en waren dus gezamelijk verantwoordelijk voor de totale verstoring, ook nádat de vergadering al was geschorst. Verder vond de rechter de griffier wel bevoegd en was het ook voldoende dat de burgemeester zegt dat er gevorderd zou zijn, en daarom mag het verzoek van de griffier worden geinterpreteerd als vorderen. Schuldig dus aan verstoring én lokaalvredebreuk.

Voor wat betreft strafoplegging heeft de advocaat nog aan de hand van voorbeelden laten zien hoezeer er anders wordt omgegaan met ‘protest’ en ‘verzet’ van ‘bezorgde burgers’ tegen de komst van AZC’s en opvang voor vluchtelingen dan met de actie van deze vijf tegen de bouw van een gezinsgevangenis voor vluchtelingen. Want hoe agressief, intimiderend, bedreigend en verstorend dan ook (voorbeelden: Steenbergen, Rotterdam en Purmerend): vergaderingen worden stilgelegd, maar niemand gearresteerd. In deze maatschappelijke context zouden de vijf zelfs als zij schuldig worden bevonden in elk geval geen straf opgelegd moeten krijgen. Ook hierin ging de rechter niet mee.

De eis was voor vier van de vijf (mensen met weinig of geen strafblad) in deze zaak 20 uur werkstraf of 10 dagen. Voor de vijfde (flink strafblad) was het, samen met de andere zaak (Pegida): 4 weken onvoorwaardelijk, plus tenuitvoerlegging van eerdere voorwaardelijke straf van twee maanden.

Het vonnis werd voor vier de vijf 350 euro boete. Voor de vijfde, die werd vrijgesproken in de Pegidazaak, 2 weken voorwaardelijk met 2 jaar proeftijd, plus
tenuitvoerlegging van eerdere voorwaardelijke straf van twee maanden.

Voor wat die tenuitvoerlegging betreft had de advocaat ook nog een heel betoog dat verband houdt met de veroordeling in die eerdere zaak wegens opruiing. De teksten waarvoor deze veroordeling is uitgesproken staan namelijk nog altijd op de website waar ze destijds ook op stonden (en vele andere plekken op het internet). Voor het inperken van de vrijheid van meningsuiting moet volgens het Europees Hof sprake zijn van een ‘pressing social need’. Maar waar is het pressing social need om iemand nu nog twee maanden te laten zitten voor teksten die blijkbaar wel gewoon op internet mogen blijven staan? Want als het OM de teksten online laat staan, dan is het ook niet ‘pressing’ om daar iemand nu nog voor op te sluiten. Ook hierin is de rechter niet meegegaan. Een ander argument tegen de tenuitvoerlegging was dat de zaak niet vergelijkbaar is: verstoring vergadering (art. 144): klein misdrijfje met een max. straf van 2 weken vs. opruiing (art. 131) met een max. straf van 5 jaar. De rechter zei hierover: in beide gevallen gaat u te ver in het uiten van uw mening… Haar laatste woord in deze zaak kun je hier lezen.

De veroordeelden gaan in hoger beroep.

De campagne tegen de bouw van de gezinsgevangenis wordt nog altijd voortgezet. Zie: http://aagu.nl

Veroordelingen wegens interruptie raadsvergadering Zeist tegen bouw gezinsgevangenis