Recente berichten

Pagina's: 1 ... 6 7 [8] 9 10
71
Acties / za 16 juni 15.00 Beursplein Van Athene tot Amsterdam: NEE tegen de bezuinigingen
« Laatste bericht door fon1960 Gepost op 11 jun '12 - 23:34 »
   
(English below)

Zaterdag 16 juni
Solidariteitsprotest
15.00 Beursplein, Amsterdam

Van Athene tot Amsterdam:
NEE tegen de bezuinigingen!
Solidair met de Griekse strijd
tegen Europees afbraakbeleid

De ontwikkelingen in Griekenland gaan ons allemaal aan. Jaren van draconische bezuinigingen hebben het land in een diepe sociale crisis gestort. De EU en het IMF eisen nu dat dit afbraakbeleid wordt voortgezet en dat alle lidstaten hiertoe worden gedwongen. Het wordt tijd dat het roer omgaat: mensen boven winst en burgers boven banken! Kom daarom zaterdag 16 juni, de dag voor de Griekse verkiezingen, naar het Beursplein in Amsterdam voor een solidariteitsprotest met de Griekse bevolking: jullie strijd is onze strijd – stem tegen bezuinigen!

De troika – de Europese Centrale Bank, de Europese Commissie en het IMF – wil dat de nieuwe Griekse regering nog harder gaat bezuinigen, wat volgens interne rapporten zou betekenen dat nog eens 150.000 ambtenaren zouden worden ontslagen, gemiddelde salarissen en pensioenen worden verlaagd tot respectievelijk €600,- en €400,- per maand, en dat de ontslagbescherming en sociale zekerheid volledig worden afgeschaft. Deze maatregelen zouden komen bovenop de gemiddelde inkomensdaling van 25 procent, de 100.000 bedrijfsfaillissementen en een werkloosheid van 21 procent.

De situatie in Griekenland is ondertussen kritiek. Ziekenhuizen kampen met tekorten aan medicijnen, de helft van de jongeren is werkloos, in sommige sectoren hebben arbeiders al maanden geen loon ontvangen en het aantal daklozen en zelfmoorden is explosief gestegen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de bevolking massaal terug vecht tegen deze onmenselijke maatregelen.

Waarom gaat dit ons aan? De Grieken vormen de frontlinie van het Europese crisisbeleid. Zij zijn het proefkonijn voor maatregelen die in de hele eurozone op de agenda staan. Zo ligt het Kunduzakkoord in lijn met de eerste bezuinigingsrondes in Griekenland. En waar eerst hun democratie werd uitgehold onder druk van Europese dictaten, gaat dat straks ook hier te gebeuren. Bovendien probeert in heel Europa extreem-rechts te profiteren door de schuld van de crisis neer te leggen bij moslims en migranten. Deze verkiezingen gaan daarom niet alleen om de toekomst van Griekenland, maar ook die van ons.

Als het de troika lukt om haar dictaat verder aan de Grieken op te leggen, dan zullen andere landen spoedig volgen. Eerst Spanje, Portugal en Ierland en daarna de zogenaamde kernlanden. Maar als de Grieken een breuk met het afbraakbeleid afdwingen, zal dat een voorbeeld stellen aan alle Europeanen: een alternatieve koers is mogelijk. Een koers die het geld haalt waar het zit, die mensen controle geeft over de economie en die hoop biedt in plaats van haat.

Daarom roepen we op om zaterdag 16 juni naar het Beursplein te komen en solidariteit te betuigen met de Grieken: jullie staan er niet alleen voor! De arbeiders, gepensioneerden, studenten en werklozen van Europa delen dezelfde belangen: stop de bezuinigingen en stuur de rekening retour. Jullie strijd is onze strijd – internationale solidariteit.

Zaterdag 16 juni
15.00 Beursplein
Amsterdam

Gesteund door REinFORM, Internationale Socialisten, DIDF, Grenzeloos, Real Democracy Groningen, Doorbraak, Kritische Studenten Utrecht, Ander Europa en ROAR.

-------------------------------------------------------------------

Saturday June 16th
Solidarity rally
15:00 Beursplein, Amsterdam

From Athens to Amsterdam:
NO to the cutbacks!
Solidarity with the Greek resistance
against European austerity

The developments in Greece concern all of us. The long-lasting implementation of harsh austerity measures has led the country into a deep social crisis. The EU and the IMF demand the continuation of these disastrous policies in Greece and in other EU-member states. It is time to turn the tide: People before profit and citizens before banks! Join the solidarity rally on Saturday June 16th, the day before the Greek elections, at the Beursplein in Amsterdam to convey the message to the Greek people: your struggle is our struggle – vote against austerity!

The Troika – the European Central Bank, the European Commission and the IMF – demand from the new Greek government to impose even harder austerity measures. According to internal reports, these measures include the firing of 150.000 civil servants, the reduction of mean salaries and pensions to €600 and €400 per month, respectively and the complete abolition of employment protection and the welfare state. These measures will be applied on top of the already-imposed 25% income reduction, the 100.000 bankrupt companies and the 21% unemployment.

In a meantime the situation in Greece has become critical. Hospitals lack medical supplies, half of the young people are unemployment, in many companies the workers have not been paid for months, homelessness and suicides are rapidly increasing. No wonder the Greek people are fighting back in massive waves of resistance against these inhuman policies.

Why does all this concern us? The Greeks are in the front line of the European politics of the crisis. They are the guinea pig for a policy that is on the agenda of the entire continent. The Kunduz-agreement follows the same line as the first austerity policies that were applied in Greece. And in the same way that Greek people were deprived of their democracy with the European mandates, we risk being deprived of ours as well. Moreover, across Europe the extreme-right is trying to profit by blaming Muslims and migrants for the crisis. That is why these elections are not only about the future of Greece, but about our future as well.

If the Troika manages to achieve their aim, then other countries will soon follow the path of Greece. First Spain, Portugal and Ireland, and then the so-called ‘core-countries’. But if the Greeks manage to stop these disastrous policies, this will become an example for all Europeans and show that an alternative is possible. One which taxes the rich instead of the poor, where people have control over the economy and where hope prevails over hatred.

On Saturday the 16th of June, we call everybody to come to the Beursplein and declare to the Greeks: you are not alone! The workers, the pensioners, the students and the unemployed of Europe share the same interests: stop austerity and return the bill. Your struggle is our struggle – International solidarity!

Saturday June 16
15:00 Beursplein
Amsterdam

Supported by REinFORM, Internationale Socialisten, DIDF, Grenzeloos, Real Democracy Groningen, Doorbraak, Kritische Studenten Utrecht, Ander Europa and ROAR.

https://www.facebook.com/events/448882761788510/
72
Occupy nationaal nieuws / Re: BEzET BloKkeER ACTA PIkKeN WE NiET MeEr!
« Laatste bericht door don quichotte Gepost op 11 jun '12 - 23:26 »
met alle respect voor de demonstranten en betrokkenen, maar kweek je met een actie als deze juist geen onbegrip bij de mensen die in principe aan jullie kant staan? Media aandacht zal je gegarandeerd krijgen maar ik vindt het een beetje een vreemde manier van protest
73
Kamp / Re: Communicatiegroep Kamp <--> Thuis
« Laatste bericht door don quichotte Gepost op 11 jun '12 - 16:15 »
communicatiegroep kamp/thuis.....
Afgelopen zondag zou er naar aanleiding van een voorzet van Gerben, die iets te vertellen zou hebben, om 14.00 uur een vergadering zijn. Gerben zelf is niet op komen dagen en heeft naar mijn weten ook niks van zich laten horen. Verder heeft Bart de vergadering verplaatst naar volgende week zondag omdat hij graag de vergadering wil leiden en er vandaag niet bij kon zijn, de mensen die er voor vandaag op gerekend hadden zijn dus voor niks gekomen. Er zijn een aantal zaken die dringend om opheldering/actie vragen en waar ik en anderen hopelijk volgende week een antwoord op krijgen.
Desondanks besloten we als kampbewoners even de koppen bij elkaar te steken, hieronder de notulen.

Kampberaad, zondag 10 juni 2012
aanwezig; patrick, (kruidensoepje)theo, Edwin, peter, Teun, Alex, Anita, mies, Serko en nog wat mensen

Alex vindt dat de binding tussen het fysieke kamp en de skype/mumble groep ver te zoeken is, hij vindt dat al onze neuzen dezelfde kant op zouden moeten staan om te kijken waar we naar toe  willen.

patrick doet een voorstel om dit rondje voorlopig elke zondag te doen, iedereen die aanwezig is vind dit een goed idee, dus we houden hem er voorlopig in.

Theo begint over part-time overnachters, hier zou een rooster voor zijn waar Bart mee bezig was. Verder lijkt het Theo en andere aanwezigen een goed idee om online en op het kamp een rooster te hebben waar duidelijk op te zien is wie er aanwezig is en wanneer, taken op het kamp en structuur.

een aanvulling hierop zou de nachtwacht moeten zijn die we na het voor de 2e keer omgooien van de dixies om 7.00uur zondagochtend in ere gaan herstellen. In ieder geval voor de donderdag- vrijdag en zaterdag avond. (patrick)

Vervolgens doen we een rondje waarin iedereen iets negatiefs en iets positiefs mag melden zonder daar inhoudelijk al te veel op in te gaan. dit viel voor sommigen niet mee. Hieronder een beknopte samenvatting.

Theo; Ik mag jullie allemaal graag, hij merkt op dat occupy de laatste weken vrij intensief voor hem is geweest en dat hij binnenkort op vakantie gaat voor 2 weekjes om even op te laden en occupy even te laten voor wat het is.

Edwin; het kamp is nog nooit zo netjes geweest, er is weer harmonie die helaas voor de buitenwereld niet altijd even goed zichtbaar is

Peter; de communicatie onderling blijft belangrijk, wederzijds respect is hierin het sleutelwoord. De inzet van afwezigen is iets wat we ook niet moeten vergeten

Teun; Het kamp is een centraal punt en wat hem betreft mag het nog lang blijven. Negatieve klanken van buitenaf moeten we ons niet teveel van aantrekken (de handjes gaan wapperend omhoog, hier sluiten meer mensen zich bij aan)

Mies; communicatie is belangrijk, de internetverbinding ligt er al een tijdje uit en de meest wilde verhalen doen de ronde. opheldering hierover zou fijn zijn.

Serko; Geef elkaar geen kritiek maar feedback, we hebben allemaal hetzelfde doel voor ogen en dit moeten we niet vergeten. Verder geeft hij de aanzet voor een telefoonlijst waarin iedereen 2 of 3 mensen belt die vervolgens hetzelfde doen. (Dit kan in sommige situaties uitermate handig zijn en ik zal hier dan ook een apart topic voor aanmaken (patrick))

Patrick; doet zijn beklag over de gang van zaken wat betreft de vergadering van vandaag, jammer dat het zo moet gaan en demotiverend. Verder is het fijn dat de mensen die er wel zijn, hoe weinig dat er soms ook zijn, wel allemaal hun steentje bijdragen. We moeten roeien met de riemen die we hebben.

nog een laatste rondje voor puntjes

naar aanleiding van het dixie-incident vanmorgen vroeg is het een goed idee om een risico-inventarisatie te maken; een lijst met dingen waar je als kampbewoner mee te maken kan krijgen en hierop anticiperen en handelen.

nachtwacht moet terug, in ieder geval voor de donderdag, vrijdag en zaterdagavond

Een daghost/hostess die gasten en geïnteresseerden te woord kan staan

Tom bellen waar hij uithangt en wat zijn plannen zijn verder met ocdh (patrick)

Theo oppert het idee voor een "open dag" (vindt dit een heel goed idee, aangezien die grote groene tent voor een hoop mensen toch een barrière is kunnen we dit zeker oppakken. Misschien in aanloop naar 15 Oktober dit jaar, 1 jaar Occupy Den Haag)


Al met al toch niet voor niks "vergaderd" en hopelijk is komende zondag iedereen aanwezig, tijd is mij niet bekend


groet, Don Quichotte
74
Kamp / Re: Communicatiegroep Kamp <--> Thuis
« Laatste bericht door fon1960 Gepost op 10 jun '12 - 22:47 »
"Update met Serko over demo! En het kamp den Haag

Occupy den Haag west papua opgenomen bij de uitgang van Appie Happie naast de grote kerk in het Haagje op 10 juni 2012"

http://youtu.be/vFS4sUBGAPk

75
Occupy internationaal nieuws / occupy caravan (usa)
« Laatste bericht door fon1960 Gepost op 10 jun '12 - 17:58 »
78
Occupy nationaal nieuws / BEzET BloKkeER ACTA PIkKeN WE NiET MeEr!
« Laatste bericht door siris144 Gepost op 10 jun '12 - 16:03 »

Gisteren hebben de Rotterdamse occupy'ers een derde ACTA prostest gehouden.

Kijk hier 't filmpje:

Occupy Rotterdam (anti acta)

79
Occupy Den Haag nieuws / Re: Occupy Den Haag Magazine nu ook online verspreid
« Laatste bericht door kukushka Gepost op 10 jun '12 - 11:13 »
Occupy Den Haag Magazine juni-juli 2012 is deze week uitgekomen en door Teun aan bibliotheken in de regio aangeboden. Vanaf vandaag is het ook online te vinden. Via de volgende link kan je het verkrijgen:
http://www.wuala.com/ODH2012/Occupy%20Den%20Haag%20Magazine/
80
Occupy Den Haag nieuws / Re: Occupy Den Haag Magazine nu ook online verspreid
« Laatste bericht door kukushka Gepost op 10 jun '12 - 10:51 »
De 2e link doet het gewoon bij mij: http://www.mediafire.com/view/?2kxajzmh8szmpgn
Pagina's: 1 ... 6 7 [8] 9 10