Auteur Topic: EEN BUSJE MET CREATIEVE AGENTEN, EN DE WET OPENBARE MANIFESTATIES PLEIN  (gelezen 1147 keer)

Offline protius

  • Full Member
  • ***
  • Berichten: 148
EEN BUSJE MET CREATIEVE AGENTEN, EN DE WET OPENBARE MANIFESTATIES VAN EEN DEMONSTRANTEN OP HET PLEIN TE DEN HAAG

CREATIEVE AGENTEN WORDEN NIET MEER GEDULD > WORDEN VERVOLGEN S VAST GELEGD OP FILM > ALS BEWIJS MATERIAAL iN EEN RECHTSZAAL
 
Wet Openbare Manifestaties >

http://www.wetboek-online.nl/wet/Wetboek%20van%20Strafvordering.html

De laatste tijd is mij als demonstrant meerdere malen op gevallen dat enkele demonstranten op het plein voor de tweede kamer te den haag door politie. Of door beveiliging ambtenaren van de tweede kamer vaak worden lastig gevallen en in Hun rechten van vrijheid van mening s uiting met regelmaat worden geschonden aangetast,tegen gewerkt tijdens zijn of haar demonstratie ter wel er nauwelijks tot geen reden voor is.De wet openbare manifestatie is bedoeld voor demonstranten daar te plaatsen en horen tevens de richtlijnen te zijn voor politie en tweede kamer Beveiliging s ambtenaren.

Maar schijnen daar weinig tot geen kaas van gegeten te hebben en lappen vervolgens de wet openbare manifestatie aan Hun grote politieke beveiliging s en politie laars. En soms gaat politie in meerdere busjes met veel geweld te keer afgelopen donderdag tegen een enkel occupy demonstrant door zijn arm op zijn rug te draaien tot die uit gilt van de pijn terwijl er nauwelijks aanleiding voor is geweest. hij Wilde alleen niet zijn legitimatie tonen. Vaak betrap ik als demonstrant politie op meerdere leugens wat nou volgens de politie agent de wet hoort te zijn en het vervolgens niet is of gaan meerdere politie agenten creatief te werk op het uit voeren van de wet Dit mag nooit en te nimmer gebeuren in Nederlaag -  nederland maar gebeurd met toch met regelmaat  daarom schrijf ik er over !!!!

Er kan volgens bij politie haag landen geen aangifte worden gedaan van een klacht van ambt s misdrijf ? die gegeven van politie klopt niet !!
onder Artikel 162 wetboek van strafvordering wel te verstaan een ambt s misdrijf politie valt ook onder die ambtenaren

Vraag : Word dit altijd tegen gewerkt door politie ? antwoord ja

U kunt wel een klacht indienen bij politie haag landen ter wel de keuze veel ruimer ligt dan de huidige politie durven vermelden zo als staat geschreven in Artikel 161 wetboek van strafvordering Artikel 161 > Ieder die kennis draagt van een begaan strafbaar feit is bevoegd daar van aangifte of klacht van te doen.Dat betekent niet alleen maar een klacht in dienen bij een strafbaar feit zo als meerdere politie bureau aan geven maar dient er ook aangifte te worden opgenomen zo als Artikel 161 wetboek van strafvordering staat beschreven bij sprake van een Ambt s misdrijf.Het verkeerd voor leggen van de wet openbare manifestatie door creatieve politie agenten op het plein te den haag tegen over de tweede kamer fractie s. Demonstranten hebben ook rechten en die worden vaak door politie agenten of door beveiliging s ambtenaren in de tweede kamer vaak de rechten en van vrijheid mening s uiting word met handen en voeten betreden. Het plein is een demonstratie plek voor de demonstranten laten we daar ook gebruik van gaan maken bij de tweede kamer.

Door middel van een klacht procedure bij de zelfde politie bureau die naar mij weten zijn eigen vlees keurt word het waarschijnlijk afgedaan of er helemaal niets is voor gevallen en de politie zich nimmer schuldig heeft gemaakt aan een strafbaar feit om na mij weten op deze manier het politie bureau te beschermen tegen een eventuele slechte naam,maar als u als burger de wet over treed Dan is de wereld voor de politie te Klein geworden en dient u voor de gevolgen op te draaien of u dat nu wel of niet wilt.ik vind dat het zelfde geld voor creatieve politie agenten,maar wie ben ik omdat te zeggen juist een demonstrant die op komt voor zijn internationale mensen rechten en vrijheid van mening s uiting niet de grond in laat boren.

De Nederlandse wet geld dus niet voor politie agenten  en wet handhavers heb ik meerdere malen gemerkt ????

De wet geld dus alleen maar voor de naïeve - burgers die niet de wet kennen > niet voor politie agenten die liegen tegen burgers als de wet verkeerd voor ze uit komt > Wel vreemd eigenlijk ????

Het afdwingen van aangifte wanneer deze geweigerd word door politie waaronder Ambt s misdrijf Artikel 162 wetboek van strafvordering of als laatste procedure model klacht 381 die nog steeds van kracht is.Er is momenteel als demonstrant / burger geen enkel vertrouwen in het politie apparaat in Nederland en heb het recht om eigen bewijs materiaal te verzamelen en vast leggen voor later gebruik in een rechtszaal en deze te gebruiken als bewijs materiaal :

Door middel van beeld en geluid word de volgende keer politie haag landen vast gelegd op film door meerdere demonstranten op het plein te den haag om zo creatief agenten in de toekomst tegen te gaan en te kunnen sluiten. Ook omdat er als demonstrant / burger geen enkel vertrouwen meer is in het politie apparaat,is het vast leggen van eigen bewijs materiaal zeer noodzakelijk gebleken .Na mij weten kan filmen in het openbare niet worden geweigerd door politie agenten of beveiliging ambtenaren in de tweede kamer te den haag die daar natuurlijk bezwaar tegen willen maken maar niet het recht hebben het bezwaar materiaal tegen te werken ,vooral als het later dient om eigen bewijs materiaal te kunnen gebruiken op een later tijdstip in een rechtbank als bewijs materiaal.

POLITIE AGENTEN

Politie dient te stoppen de liegende / creatieve politie agente uit te hangen op de demonstrant / burger en de wet naar behoren uit te voeren zo als deze staat geschreven in de wet openbare manifestaties.

BEVEILIGING S AMBTENAREN TWEEDE KAMER

dienen de wet openbare manifestaties naar behoren te kennen zo als deze staat geschreven in de wet openbare manifestaties. en stoppen deze blunders telkens maar weer te maken.

Aan de slachtoffers van juristerij

Misschien is hier met samenwerking een oplossing te vinden. Het gaat om een bewijs van frauduleus handelen door met name een beëdigd persoon als een advocaat, rechter, griffier, notaris, Kamer lid of een politie ambtenaar in functie. Bekijk de site en vraag eventueel advies. Het gaat niet om een geval op zich, maar om de wet die kennisdragers verplicht om aangifte te doen

( Artikel 162 Sv = wetboek van strafvordering )

Het wet s Artikel. 161 Sv = wetboek van strafvordering geeft de burger het recht om aangifte bij politie of Justitie af te dwingen.
Er zijn drie concept formulieren beschikbaar om de juiste weg te bewandelen.

Zie : http://www.sdnl.nl/conceptbrieven-voor-aangifte.htm

1. een uitnodiging aan een liefst beëdigd functionaris als een rechter,notaris of Kamer lid die als kennis drager van een te bewijzen strafbaar feit op de hoogte is,maar dat is gepleegd door een derde persoon,deze aan geschreven persoon uit te nodigen om samen met jou aangifte te gaan doen bij de politie. Hij mag dat natuurlijk ook zelfstandig,maar vraag dan een kopie van die aangifte.

2. Een concept aangifte formulier dat je in kunt vullen met je eigen woorden. Dat kan worden afgegeven aan de balie van een rechtbank en de kopie daar van laat je afstempelen voor inlevering op die dag. Die afgestempelde kopie neem je dan mee naar huis .De Officier van Justitie moet daar op reageren. zo wel de pers als de politiek gedwongen zijn om daarop te reageren en de wet maar ook over de manier waar op rechtszaken lopen ter discussie stellen. Want advocaten mogen liegen,meineed plegen,lasteren en alles wat God en de wet verbiedt in een rechtszaak. dat moet strafbaar gesteld worden

Artikel 160 Sv = wetboek van strafvordering

1. Ieder die kennis draagt van een der misdrijven omschreven in de artikelen 92 – 110 van het Wetboek van Strafrecht,in Titel VII van het Tweede Boek van dat Wetboek,voor zo ver daar door levens gevaar is veroorzaakt,of in de artikelen 287 tot en met 294 en 296 van dat wetboek,van mensen roof of van verkrachting, is verplicht daar van onverwijld aangifte te doen bij een opsporing s ambtenaar.

2, De bepaling van het eerste lid is niet van toepassing op hem die door de aangifte gevaar zou doen ontstaan voor ene vervolging van zich zelf of van iemand bij wiens vervolging hij zich van het afleggen van getuigenis zou kunnen verschonen.

3. Even zo is ieder die kennis draagt dat iemand gevangen gehouden wordt op ene plaats die niet wettig daar voor bestemd is, verplicht daar van onverwijld aangifte te doen bij een opsporing s ambtenaar.

Artikel 161 Sv = wetboek van strafvordering

Ieder die kennis draagt van een begaan strafbaar feit is bevoegd daar van aangifte of klacht te doen.

Artikel 162 Sv = wetboek van strafvordering

1. Openbare colleges en ambtenaren die in de uit oefening van hun bediening kennis krijgen van een misdrijf met de opsporing waarvan zij niet zijn belast,zijn verplicht daar van onverwijld aangifte te doen,met afgifte van de tot de zaak betrekkelijke stukken,aan de officier van justitie of aan een van zijn hulp officieren,

A  indien het misdrijf is een ambt s misdrijf als bedoeld in titel XXVIII van het Tweede Boek van het Wetboek van Strafrecht,dan wel

B indien het misdrijf is begaan door een ambtenaar die daar bij een bijzondere ambt s plicht heeft geschonden of daar bij gebruik heeft gemaakt van macht,gelegenheid of middel hem door zijn ambt geschonken,dan wel

C  indien door het misdrijf inbreuk op of onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van een regeling waar van de uitvoering of de zorg voor de naleving aan hen is opgedragen.

2. Zij verschaffen de officier van justitie of de door deze aan gewezen hulp officier des gevraagd alle inlichtingen omtrent strafbare feiten met de opsporing waar van zij niet zijn belast en die in de uit oefening van hun bediening te hunner kennis zijn gekomen.

3. De bepalingen van het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing op de ambtenaar die door het doen van aangifte of het verschaffen van inlichtingen gevaar zou doen ontstaan voor een vervolging van zich zelf of van iemand bij wiens vervolging hij zich van het afleggen van getuigenis zou kunnen verschonen.

4. Gelijke verplichtingen rusten op rechts personen of organen van rechts personen wier taken en bevoegdheden zijn omschreven bij of krachtens de wet,voor zo ver daar toe bij algemene maatregel van bestuur aangewezen.

5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen voorschriften worden gegeven in het belang van een goede uitvoering van dit artikel.

6. De aangifte van misdrijven,bedoeld in het eerste lid onder C, kan in overleg met de officier van justitie en met in achtneming van de voorschriften,als bedoeld in het vorige lid, nader worden beperkt.

7. De voordracht voor een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in het vierde of vijfde lid, wordt niet gedaan dan na dat het ontwerp in de Nederlandse Staats courant is bekend gemaakt en sedert de dag waarop de bekendmaking is geschied twee maanden verstreken zijn.

Een concept aangifte formulier dat je in kunt vullen met je eigen woorden. Dat kan worden afgegeven aan de balie van een rechtbank en de kopie daar van laat je afstempelen voor inlevering op die dag. Die afgestempelde kopie neem je dan mee naar huis. De Officier van Justitie moet daar op reageren. Bij voldoende deelnemers aan deze actie zal zo wel de pers als de politiek gedwongen zijn om daarop te reageren en de wet maar ook over de manier waar op rechtszaken lopen ter discussie stellen. Want advocaten mogen liegen,meineed plegen,lasteren en alles wat God en de wet verbiedt in een rechtszaak. dat moet strafbaar gesteld worden

Indien de politie weigert een aangifte op te nemen kan je die aangifte zelf op schrift stellen en deze aangifte inleveren bij de hoofd officier van Justitie bij een rechtbank in het arrondissement. Daar in kan ook vermeld worden dat de politie ter plaatse de wet overtreedt door aangifte te weigeren. Zij zijn namelijk verplicht dat te doen. Als zij toch weigeren die op te nemen,verwijs dan naar het wet s artikel Artikel 161 Sv = wetboek van strafvordering dat geeft de burger het recht om aangifte bij politie of Justitie af te dwingen. Het gaat niet om een geval op zich, maar om de wet die kennis dragers verplicht om aangifte te doen

( Artikel 162 Sv = wetboek van strafvordering )

In dat geval kan je de korps beheerder ( burgemeester ) aansprakelijk stellen met een dwang som van 1000 euro per dag. Dat is wettelijk geregeld,maar wordt nog nauwelijks gebruikt. Wees er wel honderd procent zeker van dat u de fraude kunt bewijzen.
De laatste tijd is mij als demonstrant meerdere malen op gevallen dat enkele demonstranten op het plein voor de tweede kamer te den haag door politie. Of door beveiliging ambtenaren van de tweede kamer vaak worden lastig gevallen en in Hun rechten van vrijheid van mening s uiting met regelmaat worden geschonden aangetast,tegen gewerkt tijdens zijn of haar demonstratie ter wel er nauwelijks tot geen reden voor is.De wet openbare manifestatie is bedoeld voor demonstranten daar te plaatsen en horen tevens de richtlijnen te zijn voor politie en tweede kamer Beveiliging s ambtenaren.

Maar schijnen daar weinig tot geen kaas van gegeten te hebben en lappen vervolgens de wet openbare manifestatie aan Hun grote politieke beveiliging s en politie laars. En soms gaat politie in meerdere busjes met veel geweld te keer tegen een enkel demonstrant door zijn arm op zijn rug te draaien tot die uit gilt van de pijn terwijl er nauwelijks aanleiding voor is geweest. hij Wilde alleen niet zijn legitimatie tonen. Vaak betrap ik als demonstrant politie op meerdere leugens wat nou volgens de politie agent de wet hoort te zijn en het vervolgens niet is of gaan meerdere politie agenten creatief te werk op het uit voeren van de wet Dit mag nooit en te nimmer gebeuren in Nederlaag -  nederland maar gebeurd met toch met regelmaat  daarom schrijf ik er over !!!!

Er kan volgens bij politie haag landen geen aangifte worden gedaan van een klacht van ambt s misdrijf ? die gegeven van politie klopt niet !!

onder Artikel 162 wetboek van strafvordering wel te verstaan een ambt s misdrijf politie valt ook onder die ambtenaren

Vraag : Word dit altijd tegen gewerkt door politie ? antwoord ja

U kunt wel een klacht indienen bij politie haag landen ter wel de keuze veel ruimer ligt dan de huidige politie durven vermelden zo als staat geschreven in Artikel 161 wetboek van strafvordering Artikel 161 > Ieder die kennis draagt van een begaan strafbaar feit is bevoegd daar van aangifte of klacht van te doen.

Dat betekent niet alleen maar een klacht in dienen bij een strafbaar feit zo als meerdere politie bureau aan geven maar dient er ook aangifte te worden opgenomen zo als Artikel 161 wetboek van strafvordering staat beschreven bij sprake van een Ambt s misdrijf.
Het verkeerd voor leggen van de wet openbare manifestatie door creatieve politie agenten op het plein te den haag tegen over de tweede kamer fractie s. Demonstranten hebben ook rechten en die worden vaak door politie agenten of door beveiliging s ambtenaren in de tweede kamer vaak de rechten en van vrijheid mening s uiting word met handen en voeten betreden. Het plein is een demonstratie plek voor de demonstranten laten we daar ook gebruik van gaan maken bij de tweede kamer.

Door middel van een klacht procedure bij de zelfde politie bureau die naar mij weten zijn eigen vlees keurt word het waarschijnlijk afgedaan of er helemaal niets is voor gevallen en de politie zich nimmer schuldig heeft gemaakt aan een strafbaar feit om na mij weten op deze manier het politie bureau te beschermen tegen een eventuele slechte naam,maar als u als burger de wet over treed Dan is de wereld voor de politie te Klein geworden en dient u voor de gevolgen op te draaien of u dat nu wel of niet wilt.ik vind dat het zelfde geld voor creatieve politie agenten,maar wie ben ik omdat te zeggen juist een demonstrant die op komt voor zijn internationale mensen rechten en vrijheid van mening s uiting niet de grond in laat boren.

De Nederlandse wet geld dus niet voor politie agenten  en wet handhavers heb ik meerdere malen gemerkt ????

De wet geld dus alleen maar voor de naïeve - burgers die niet de wet kennen > niet voor politie agenten die liegen tegen burgers als de wet verkeerd voor ze uit komt > Wel vreemd eigenlijk ????

Het afdwingen van aangifte wanneer deze geweigerd word door politie waaronder Ambt s misdrijf Artikel 162 wetboek van strafvordering of als laatste procedure model klacht 381 die nog steeds van kracht is.

http://www.sdnl.nl/conceptbrieven-voor-aangifte.htm

Er is momenteel als demonstrant / burger geen enkel vertrouwen in het politie apparaat in Nederland en heb het recht om eigen bewijs materiaal te verzamelen en vast leggen voor later gebruik in een rechtszaal en deze te gebruiken als bewijs materiaal :
Door middel van beeld en geluid word de volgende keer politie haag landen vast gelegd op film door meerdere demonstranten op het plein te den haag om zo creatief agenten in de toekomst tegen te gaan en te kunnen sluiten. Ook omdat er als demonstrant / burger geen enkel vertrouwen meer is in het politie apparaat,is het vast leggen van eigen bewijs materiaal zeer noodzakelijk gebleken .Na mij weten kan filmen in het openbare niet worden geweigerd door politie agenten of beveiliging ambtenaren in de tweede kamer te den haag die daar natuurlijk bezwaar tegen willen maken maar niet het recht hebben het bezwaar materiaal tegen te werken ,vooral als het later dient om eigen bewijs materiaal te kunnen gebruiken op een later tijdstip in een rechtbank als bewijs materiaal.

POLITIE AGENTEN

Politie dient te stoppen de liegende / creatieve politie agente uit te hangen op de demonstrant / burger en de wet naar behoren uit te voeren zo als deze staat geschreven in de wet openbare manifestaties.

BEVEILIGING S AMBTENAREN TWEEDE KAMER

dienen de wet openbare manifestaties naar behoren te kennen zo als deze staat geschreven in de wet openbare manifestaties. en stoppen deze blunders telkens maar weer te maken.


« Laatst bewerkt op: 23 jun '12 - 05:45 door protius »

Offline protius

  • Full Member
  • ***
  • Berichten: 148
Ik geef hier onder een voorbeeld op video :

http://www.mstsnl.net/video/aangifte-van-discriminatie-door-omroepen.wmv

zo als ik dat zelf heb gedaan. Gewoon nadoen. Bij voldoende deelnemers aan deze actie zal zo wel de pers als de politiek gedwongen zijn om daarop te reageren en de wet maar ook over de manier waar op rechtszaken lopen ter discussie stellen. Want advocaten mogen liegen, meineed plegen, lasteren en alles wat God en de wet verbiedt in een rechtszaak. dat moet strafbaar gesteld worden.

www.sdnl.nl/brockhus-aan-recourt-2.htm

www.sdnl.nl/job-cohen.htm

www.sdnl.nl/pdf/mark-rutte-gesproken-en-hem-de-hand-gedrukt.pdf