Auteur Topic: Occupy DenHaag bloeit op: voorstel tot organisatie  (gelezen 2077 keer)

Offline fon1960

 • Moderator
 • Jr. Member
 • *****
 • Berichten: 62
 • love is the only emotion
Occupy DenHaag bloeit op: voorstel tot organisatie
« Gepost op: 09 apr '12 - 01:10 »
De nu volgende tekst is op zondagavond 08 april 2012 voorgesteld tijdens de ronde tafel Occupy Den Haag, die vanaf 20:00 plaats vond op het Malieveld. Deze ronde tafel was integraal te volgen via Mumble, dus de aanwezigen in Mumble participeerden ook.
Occupy Den Haag bloeit op
Werkgroep Bart, Domino, fon, Marco, Marianne, Xdenhaag, Xhairy


Onze doelstelling is het bedenken en presenteren van organisatievorm en structuur die de effectiviteit van Occupy Den Haag verhogen.
De problemengebieden die wij geïnventariseerd hebben: communicatie, omgang met diversiteit, doelloosheid, uitputting, mensen tekort, inactiviteit.

Onze uitgangspunten zijn de volgenden:

- Occupy gaat over Respect en Verantwoordelijkheid (alles wat we doen kunnen we vatten in termen van R&V, ook alle bezwaren die we hebben tegen de wereld zoals die nu werkt kunnen we vatten in die termen).
- Occupy is NIET wat IK WIL, Occupy is NIET wat JIJ WILT, Occupy is wat WIJ SAMEN DOEN!
- Iedereen is bij Occupy voor zijn eigen redenen...respecteer die mening en ben het er mee eens, dat je het niet eens bent.


Voorstel structuur/stappenplan voor Occupy Den Haag (acties):

We stellen voor om Occupy Den Haag te structureren naar een informele verenigingsstructuur.
Daarvoor is het nodig dat er informele statuten en een huisreglement opgesteld worden.

Motiveren:

1) Doelstellingen (gebaseerd op respect en verantwoordelijkheid)?
2) Hoe doelen te bereiken (acties)?
3) Welke taken horen daarbij?
4) Hoe vinden mensen elkaar zodat de taken van de acties vervuld worden?
5) Welke leeflijnen zijn nodig zodat mensen de taken/acties/doelen met respect en verantwoordelijkheid kunnen uitvoeren?


Organisatie vorm, Het organiseren ABCD:

Hoe lever je als individu of werkgroep effectief een bijdrage aan Occupy Den Haag?

A) Aanspreekbaar zijn (aanspreek punt) B) Beschrijf taak C) Communiceer daarover D) Doen.

A) Aanspreekbaarheid: werkgroepondersteuner = aanspreekbaar zijn, niet het opleggen van je wil. Dus afrekenbaar zijn op je intenties, houding, begrip en doel. Aanspreekbaarheid = ook verantwoordelijkheid nemen voor je initiatief.
B) beschrijf de taak die (je in) de werkgroep gaat vervullen, concretiseer vanuit stappen 1/5
C) Communiceer: Communiceer via meerdere kanalen wat je in je taakomschrijving hebt staan en wat je concreet gaat doen vanuit die taakomschrijving. Stem dit ook af met andere groepen en mensen om te voorkomen dat je elkaar in de weg zit en welke taken je juist in samenwerking met andere werkgroepen. Als je problemen hebt met de acties van anderen, zorg voor een respectvolle en verantwoordelijke communicatie.
D) Doen: Zorg dat zo veel mogelijk energie en tijd wordt bewaard voor de daadwerkelijke taakuitvoering en het efficiënt verloop ervan.


Om voor elkaar inzichtelijk te krijgen wie wat doet, stellen we voor om de volgende niveaus van deelname aan Occupy Den Haag te onderscheiden:

- Sympathisant: Mensen die Occupy Den Haag een warm hart toedragen, maar geen verantwoording kunnen of willen nemen voor de toekomst van Occupy Den Haag.

- Aspirant lid: iemand die graag structureel iets voor Occupy Den Haag wil doen. Deze neemt contact op met het ondersteunerswerkgroep om dit met Occupy Den Haag te communiceren.

- Lid: iemand die deelneemt in een werkgroep door een beschreven taak op zich te nemen en deze minimaal met de werkgroep communiceert. Het werkgroepoverleg wordt dus ingevuld door de groep zelf. Je bent Occupy Den Haag lid als je de leeflijnen onderschrijft en respecteert en lid bent van een werkgroep en dus iets voor Occupy Den Haag doet. We hebben bewust gekozen voor het woord "lid" en niet voor het woord "deelnemer / sympathisant"; want een deelnemer / sympathisant impliceert namelijk vrijblijvendheid.

- Werkgroepondersteuner: houdt overzicht in een werkgroep, is aanspreekpunt voor een werkgroep, is verantwoordelijk voor de inventarisatie en communicatie van de werkgroeptaken. Per werkgroep is er 1 werkgroepondersteuner, gewenst is dat deze een vooraf bepaalde tijd deze rol vervult om onmisbaarheid te voorkomen. Deze dienen minimaal 1x per week samen te komen.


Verschillende werkgroepen en hun taken:

Demo:
- demonstratieuitingen op en buiten het kamp
- demonstraties buiten het malieveld, spandoeken

Kamp:
- voedsel
- kamponderhoud (afval, dixie, terrein, tenten)
- nachtwacht/veiligheid
- EHBO
- beheer financiën op het kamp
- techniek (computer, internetverbinding, stroom, gas)
- communicatie (contact met online, doen van kampupdates, etc)
- politiewoordvoering
- bezoekers (ontvangen, informeren)

Livestream (richten op de buitenwereld):
- redactie, presentators, chatmods

PR:
- persverklaringen
- contacten met pers, overige occupy's, belangstellenden, buren op/van het Malieveld
- sponsoring
- social media
- huisstijl, maken

Website/forum:
– administrator, global mods, forum mods

Financiën:
- boekhouding
- sponsoring & donaties
- rekeningbeheer & beheer donaties ter plekke gedaan

Legal:
- contacten advocaat, gemeente en politie
- voorbereiden rechtszaken
- uitzoeken juridische vragen

Werkgroepondersteuners:
- alle werkgroepondersteuners (nu 7) zijn deelnemer van deze werkgroep
- zorg dragen voor informatie-uitwisseling tussen de verschillende werkgroepen
« Laatst bewerkt op: 10 apr '12 - 21:28 door xdenhaag »

Offline Ferry

 • Jr. Member
 • **
 • Berichten: 59
Re: Occupy DenHaag bloeit op: voorstel tot organisatie
« Reactie #1 Gepost op: 09 apr '12 - 10:40 »
Jeeminee , een heel verhaal zeg..
Mijns inziens is bij occupy betrokken zijn de vraag ...
( als je ziet dat iemand in de organisatie een probleem heeft ..)
Kan ik je Helpen ?!
Gisteravond tijdens de gecombineerde vergadering kwam dat punt er niet uit voor mijn gevoel.
Maar de sfeer was goed , strijdbaar ook , een mooi uitgangspunt voor een opbloeiende beweging.
Daar houd ik me in ieder gevoel aan vast , is er iets negatiefs in de toekomst , nou dat is dan maar zo , feit is dat we na 3 gewonnen rechtzaken er nog steeds zijn , en doen we allemaal wat in een omgeving van vriendschappelijkheid dan kan er hoe dan ook iets moois uit voortvloeien.
Op het Malieveld moet het gebeuren , in de grote tent een plek waar mensen zich gastvrij voelen , zich vrij kunnen uiten in een entourage overzichtelijk , opgeruimd en rookvrij zoveel mogelijk .
Een internet deel , een gesprekstafel + bibliotheek en koffie hoekje .
We gaan het beleven wellicht .
 

Offline don quichotte

 • Full Member
 • ***
 • Berichten: 108
 • niets is wat het lijkt en zelfs dat niet
Re: Occupy DenHaag bloeit op: voorstel tot organisatie
« Reactie #2 Gepost op: 09 apr '12 - 11:11 »
zo mag ik het graag horen!!! blij dat je een beetje bijgedraaid bent Ferry!

Offline fon1960

 • Moderator
 • Jr. Member
 • *****
 • Berichten: 62
 • love is the only emotion
Re: Occupy DenHaag bloeit op: voorstel tot organisatie
« Reactie #3 Gepost op: 11 apr '12 - 00:49 »
In de voorstellingstekst die afgelopen zondag op het kamp en online gepresenteerd is (zie hierboven, de eerste post in dit topic), zijn een 2-tal zinnen geschreven die iets aanhalen, zonder dat deze uitgewerkt waren. Maar deze zinnen zijn in de voorbereiding naar zondag toe wel uitgewerkt. Voor de volledigheid -als achtergrondinformatie dus- hier de "volledige tekst", "-A-" en "-B-" (met als 3e aanvulling "-C- missie / doel Occupy Den haag") :

-A- De problemengebieden die wij geïnventariseerd hebben: communicatie, omgang met diversiteit, doelloosheid, uitputting, mensen tekort, inactiviteit.

Probleemanalyse Occupy Den Haag + ideeen voor oplossingen:

1) Communicatie, er is eenerzijds een enorme behoefte om van elkaar op de hoogte te zijn wat er speelt maar anderzijds ook de onmogelijkheid om de  andere op de hoogte te houden van wat men doet. Alleen een continue GA  waar iedereen aanwezig is zou dit op kunnen vangen, maar dat is niet haalbaar en wenselijk. Dus we moeten leren om activiteiten op te zetten  zonder elkaar op de hoogte te hoeven stellen en toch kunnen voorkomen om  elkaar in de wielen te rijden/te passeren. Vandaar de behoefte om verantwoordelijkheden toe te wijzen zodat duidelijk is wie je moet  informeren om botsingen te voorkomen. Echter, toewijzen van  verantwoordelijkheden is een vorm van leiding toewijzen. Deze toewijzing  moet weer geaccepteerd/toegekend worden door iemand of een groep die daartoe bevoegd is. En dan ben je weer bij de aloude hiërarchische  structuur, waar we vanaf wilden met z'n allen.
 
Voorstel:
- Eerst bepalen of iets belangrijk is om afstemming nodig te hebben.
- Bepaal vooraf of iets democratisch of met consensus zou moeten.

Ter informatie: een GA veronderstelt dat er met consensus gewerkt wordt...maar consensus veronderstelt een "wij" denken ipv een "ik" denken...idealiter is het dus wenselijk dat er een "wij" denken ontstaat  / aangeleerd wordt (maar dat is eerst en vooral een individueel proces; kan dus niet geforceerd worden. Er is dus een leerproces nodig...wat ook impliceert dat mensen open moeten -gaan- staan om juist dat leerproces te ondergaan).

2) Hoe omgaan met storende personen? Wie (heeft het recht om te ) bepalen of en wie er ongeschikt of storend is in de groep? Negativiteit ombuigen naar positieviteit of toch op een bepaald moment gaan uitsluiten?  Iedereen heeft zijn tolerantiegrens anders liggen waardoor de een wel en de ander niet met een storend element om kan gaan. Hierdoor haken personen af omdat zij zich niet gesteund voelen door anderen.

Een ieders geluk houdt op daar waar het een ander zn geluk raakt...dan dus ook het geluk van occupy en die is te pijlen binnen de groep.

3) Doelloosheid. Hoe bepaal je doelen zonder mensen te verdelen die daar dan weer voor of tegen zijn. Welke structuur gebruik je om tot doelen te komen? Wie bepaald de prioriteit ervan? (ontwikkelen van een korte- en langetermijnvisie/strategie kan daarbij een handleiding  worden...idealiter zou dat mogelijk kunnen worden met het samenstellen  van een soortement "denk tank", die voorbereidend denkwerk kan verrichten om een wenselijke korte- en langetermijnstrategie te ontwikkelen).

4) Uitputting. Omdat iedereen zo betrokken is bij occupy, is het risico op uitputting groot. Mensen kunnen moeilijk afstand nemen, terwijl dat  voor de persoon en de groep als geheel beter zou zijn. Dat wordt deels  wel opgevangen doordat de groep ziet dat iemand erdoorheen zit en die  persoon erop wijst, maar dat lukt alleen als er voldoende mensen zijn  (die ook de taken van de betereffende persoon kunnen opvangen). Ambitie niveau bijstellen gebeurd meestal niet.

5) Mensen tekort. Mensen met de juiste intenties, houding en begrip van  wat occupy is en de vaardigheden en kennis hebben er wat zinnigs mee te  doen. Hoe omgaan met mensen met een baan en mensen die op afstand zitten  waardoor de betrokkenheid lager is. Hoe omgaan met mensen die eerder een storende factor zijn (waardoor  juist mensen afhaken) dan een bijdrage leveren aan Occupy? Toch is er  wel nieuw bloed nodig om Occupy te versterken. Een idee is centralisatie  (mensen uit heel nederland bij den haag gaan betrekken er zijn helaas  wat kampen die noodgedwongen hun kamp hebben moeten opruimen) waardoor er meer mensen zijn om taken uit te voeren. Daar staat tegenover dat de kracht van Occupy juist zit in het groot aantal kampen en minder in de omvang van de kampen. Er is duidelijk wel een kritische massa nodig,  afgestemd op het ambitieniveau van het kamp.

6) Inactiviteit van mensen. Hiervoor zijn veel redenen (goede en minder goede), ook is het niet altijd duidelijk dat iemand wel degelijk een bijdrage levert maar dat dat niet zichtbaar of niet begrepen wordt. Begrip voor  verschillende niveaus en richtingen van bijdrage leveren is nodig. Ook zijn manieren nodig om mensen te activeren, zonder dat dit gezien wordt  als druk uitoefenen. Veel mensen bij Occupy zijn juist bij Occupy gekomen om uit hierarchische structuren weg te komen waarbij druk uitoefenen de (ongewenste) manier is om dingen van mensen gedaan te krijgen.

-B- We stellen voor om Occupy Den Haag te structureren naar een informele verenigingsstructuur. Daarvoor is het nodig dat er (1) informele statuten en (2) een huisreglement opgesteld worden.

(1) voorstel informele statuten OCDH:

In deze statuten gaat vermeld worden:

- de naam en plaats van de vestiging van de informele vereniging
- het doel van de informele vereniging
- de verplichting van de leden tegenover de informele vereniging
- de wijze van bijeenroepen van de algemene ledenvergadering
- de wijze van benoeming en ontslag van de werkgroepondersteuners
- de bestemming van het batig saldo van de informele vereniging na ontbinding van de informele vereniging

En verder worden er nog in de statuten vermeld:

- de doelstelling van de informele vereniging
- de rechten en plichten van de leden
- de oprichting van een (tijdelijke) werkgroep
- de algemene vergadering en de besluitvorming
- de toegang en het stemrecht
- hoe worden voorzitters en werkgroepondersteuners benoemd
- de informele statutenwijziging

(2) voorstel OCDH huisreglement:

Huishoudelijk reglement

Het gebruik van ruimten en materialen, de gang van zaken op, regels op het gebied van kleding, afspraken over het bijeenroepen van vergaderingen en het bijhouden van de financiële administratie: dit zijn allemaal voorbeelden van dagelijkse, praktische regels en procedures die u in het huishoudelijk reglement kunt vastleggen.
Het maken van zo’n reglement is niet verplicht, maar wel handig: als iedereen binnen uw organisatie weet welke regels er zijn, werkt dat een stuk prettiger en efficiënter en worden problemen voorkomen. Als uw organisatie een huishoudelijk reglement heeft, moet iedereen er zich aan houden.

Het is gebruikelijk dat binnen een vereniging de Algemene Ledenvergadering en binnen een stichting het bestuur het huishoudelijk reglement opstelt en wijzigt. Als het strijdig is met de statuten, gaan de statuten voor. In de praktijk betekent dat meestal dat het huishoudelijk reglement zal worden aangepast.

(Uit: Handboek voor vrijwilligersorganisatie s, provincie Noord-Brabant http://www.verenigingen.nl/renderer.do/menuId/15020/clearState/true/sf/15020/returnPage/15020/itemId/14904/realItemId/14904/pageId/1002/instanceId/11905/ )

- respect en verantwoordelijkheid staan voorop, alle respectloze en onverantwoordelijke zaken zijn ongewenst.

zaken die daarin onder andere aan bod gaan komen zijn (en het is niet de bedoeling daar nu verder op door te praten, daar dit later nog beter, meer specifieker uitgewerkt kan worden Dit kan men in verband zien met de opzet die ashrael aan het opstellen is) :
- Omgangsvormen
- Communicatie vormen,
- Harddrugsbeleid,
- Hondenbeleid,
- Drugsgebruik,
- Overmatig drankgebruik
- ...

-C- Missie / doel Occupy Den Haag:

(abstract)

- Gezamenlijk laten zien, dat er een uitweg uit de crisis is waarvoor niet het laatste beetje menselijkheid dat ons nog rest, hoeft te worden afgebroken. De noodzaak zien, om in deze dagelijkse conflicten toch  sterke netwerken van wederzijdse ondersteuning op te bouwen. Die ondersteunende netwerken die opgebouwd moeten worden, kunnen zo de basis gaan vormen voor een samenleving waarin vrijheid en solidariteit elkaar niet in de weg zitten, maar elkaars voorwaarde zijn. Zien daarbij, dat het belangrijk is, dat niet ieder zijn eigen agenda door probeert te drukken, maar dat we de gemeenschappelijke (voor)waarden moeten zien te verwezenlijken. Dit zou kunnen door de problematiek in termen van respect en verantwoordelijkheid te omschrijven.

(concreet)

- Omschreven verantwoordelijkheden gaan formuleren voor elke (werk)groep...als ook de verantwoordelijkheden van een betreffende afvaardiging zouden moeten gaan worden omschreven.

- Huisregels/reglement:

    - leeflijnen opstellen (wordt al aan gewerkt).

    - communicatieraamwerk: richtlijnen voor communicatie, respectvol met elkaar en verantwoordelijk met de beweging omgaan.

    - ocdh breed ( de leeflijnen waaraan gewerkt wordt zouden wereldbreed moeten werken, maar ook op het kamp).

    - voor op het kamp.

- Democratische besluitvorming ipv concensus.

Als er zich onderwerpen voordoen die geschikt lijken te zijn, of waarvan  wordt aangegeven door occupanten dat het iets is voor consensus, daar  kan een democratische stemming plaatsvinden over de vraag of het een "consensus onderwerp" is. Als het bij 2/3 meerderheid besloten is dat het een "consensus onderwerp" is, dan moet er ook een consensus gevonden worden.

Offline Trajectunonix

 • Newbie
 • *
 • Berichten: 20
Re: Occupy DenHaag bloeit op: voorstel tot organisatie
« Reactie #4 Gepost op: 11 apr '12 - 04:56 »
 Ik ben blij dat er wordt nagedacht over een verandering van de huidige structuren en besluitvorming.
 Maar ik mis de kernwaarden waarvan uit gehandeld wordt, daarvandaan is het ook makkelijker doelstellingen vast te stellen, zodat je gerichter acties kan plannen.

 
Daarbij mis ik de scheiding in besluitvorming van  praktische zaken van de werkelijke wereld (bezetting in vorm van kamp) en de virtuele wereld. Dat die twee in elkaar overlopen is heel belangrijk, maar de kracht,  zwaktes en wetten van beide werelden zijn erg verschillend.  Ik denk dat het oa een uitdaging is om die twee complementair aan elkaar te maken, waarbij het belang van het kamp, het tastbare fysieke symbool, voorop staat.
 
Rechten, plichten, aspirant-leden, voorzitters, ontslagen, benoemingen, enzv. heb ik verder niet zoveel mee,  het creëert lagen wat de veiligheid niet ten goede komt en binnen een democratie problemen kan opleveren.
De stemverhouding van 2/3 (33/67) is dezelfde als waarmee het CDA congres akkoord ging met het uitdragen en legitimeren van het pvv gedachtegoed. Mij lijkt de 20/80 (4/5 meerderheid) regel veiliger om iets een soort van consensus te kunnen noemen. Als dit niet werkbaar blijkt kan het altijd nog worden teruggeschroefd naar 3/4.

 
Ik ben heel benieuwd naar de uitwerkingen van de eerste punten, ik hoop dat het wat minder ingekaderd wordt binnen bepaalde begrippen en oude organisatiestructuren en er snel zichtbare innovatieve veranderingen zijn waarbij occupy zelf uitstraalt wat het van anderen verlangt.
 
 
 

Offline hetzaad

 • Newbie
 • *
 • Berichten: 25
Re: Occupy DenHaag bloeit op: voorstel tot organisatie
« Reactie #5 Gepost op: 12 apr '12 - 11:24 »
Ik ben blij dat er wordt nagedacht over een verandering van de huidige structuren en besluitvorming.
 Maar ik mis de kernwaarden waarvan uit gehandeld wordt, daarvandaan is het ook makkelijker doelstellingen vast te stellen, zodat je gerichter acties kan plannen.

 
Daarbij mis ik de scheiding in besluitvorming van  praktische zaken van de werkelijke wereld (bezetting in vorm van kamp) en de virtuele wereld. Dat die twee in elkaar overlopen is heel belangrijk, maar de kracht,  zwaktes en wetten van beide werelden zijn erg verschillend.  Ik denk dat het oa een uitdaging is om die twee complementair aan elkaar te maken, waarbij het belang van het kamp, het tastbare fysieke symbool, voorop staat.
Erg goed verwoord dit, naar mijn mening.
 
Voor wat betreft besluitvorming en stemmingen, verwijs ik naar mijn voorstel: http://occupydenhaag.org/index.php/topic,420.0.html Er zouden een soort ministeries moeten komen en die zouden op basis van unanimiteit moeten beslissen. Als je ergens niet unaniem over eens kunt worden, als je werkt met een kleine groep, sorry, maar dan mankert er fundamenteel iets aan hetgeen je voorstelt! Bovendien werk je door het standaard stemmingsysteem een 'tirannie van de meerderheid' in de hand. Sterker nog, dat creëer je gewoon op die manier.
 
Wees duidelijk voor het alternatief: kies een koning of een diktator en je hebt geen problemen met besluitvorming! De snel-snel, we-hebben-geen-tijd-om-zaken-fatsoenlijk-uit-te-werken, te-onderzoeken, of over-te-praten besluitvorming regeert nu de wereld en kijk wat het voor elkaar krijgt. Kunnen we dat werkelijk niet beter? Waarom sta je te protesteren tegen 'het systeem' als je zo gek op het systeem bent dat je hun processen klakkeloos overneemt?
 
Over ALLE aspecten van vereniging moet goed worden nagedacht. Alle problemen in de wereld zijn niet uit de lucht komen vallen. Ze komen gewoon voort uit het feit dat alles heel snel, heel politiek correct, en binnen hele nauwe kaders vastgesteld wordt en moet worden. Doe het beter of ga de politiek in...

Offline Xhairy

 • Global Moderator
 • Sr. Member
 • *****
 • Berichten: 298
 • heb ik wat van je an?...
Re: Occupy DenHaag bloeit op: voorstel tot organisatie
« Reactie #6 Gepost op: 12 apr '12 - 14:23 »
ja, viel te verwachten dat trajectunonix je aanspreekt, hij zet ook al een tijd alleen maar in op de idealistische vorm, we hebben de resultaten van die insteek al gezien. enfin, daar verschillen de meningen over.

voorlopig moeten we nu eerst effe een practisch werkend organisme opzetten. en over organisme gesproken, daar zit ook een kop en een lijf aan, er is een indeling in organen voor diverse functies e.d. een homogene verzameling ongereguleerde kankercellen is niet levensvatbaar.

Offline hetzaad

 • Newbie
 • *
 • Berichten: 25
Re: Occupy DenHaag bloeit op: voorstel tot organisatie
« Reactie #7 Gepost op: 12 apr '12 - 21:27 »
ja, viel te verwachten dat trajectunonix je aanspreekt
Dit is kleingeestig gedrag, zo op de man spelen. Als iedereen hier maar in het wild mag speculeren over elkaar, is het hier een wildwesten gebeuren en ben ik hier snel weg. Dan zijn de rest van jullie binnenkort overgeleverd aan alle gewelddadige Xhairy's van de wereld, druipen één voor één de beschaafde mensen af, en blijven er op het laatst alleen maar degenen met de grootste en minst beschaafde mond over op het forum. Zo gaat dat altijd op alle forums op het internet [ik ken één uitzondering hierop, waar de moderators streng toezicht houden op zulk ongein].
« Laatst bewerkt op: 12 apr '12 - 21:32 door hetzaad »

Offline Xhairy

 • Global Moderator
 • Sr. Member
 • *****
 • Berichten: 298
 • heb ik wat van je an?...

Offline xdenhaag

 • Administrator
 • Jr. Member
 • *****
 • Berichten: 85
Re: Occupy DenHaag bloeit op: voorstel tot organisatie
« Reactie #9 Gepost op: 13 apr '12 - 05:40 »
Ontopic, anders gaat dit topic dicht. Je kan persoonlijke berichten sturen voor al jullie offtopic zaken.

Offline Ashrael

 • Moderator
 • Newbie
 • *****
 • Berichten: 34
Re: Occupy DenHaag bloeit op: voorstel tot organisatie
« Reactie #10 Gepost op: 13 apr '12 - 09:46 »
Het voorliggende voorstel is, even voor de duidelijkheid, GEEN machtsstructuur, maar een communicatiestructuur. Niemand heeft in deze structuur meer te zeggen dan een ander, de lijnen die er zijn in dit model zijn slechts bedoeld om de communicatie te formaliseren. Elke "werkgroep-onderdsteuner" wordt regelmatig vervangen door een ander lid uit het desbetreffende team om te voorkomen dat mensen onmisbaar of machtig worden.
 
Het was vanaf het begin duidelijk dat elke structuur die voorgesteld zou worden, weerstand zou oproepen bij sommigen. Het is jammer echter dat men niet voorbij z'n eigen schaduw kan springen en kan zien dat structuur echt heel hard nodig is. Het is namelijk een feit dat er bepaalde mensen (die erg nuttig waren en betrouwbaar) zijn afgehaakt. Navraag leert dat deze mensen zich uit Occupy hebben teruggetrokken vanwege verschillende redenen. O.a.: inactiviteit, (overmatig) drugs- en alcoholgebruik, vrijblijvendheid ten aanzien van gemaakte afspraken en de ineffectiviteit van de beweging daardoor, etc. Allemaal zaken die de laatste 6 maanden voor (bijna?) iedereen duidelijk waren.
 
Het voorliggend structuurvoorstel poogt een aantal van deze redenen tot vertrek om te keren en eventueel wat van de verloren kamaraden terug te winnen voor Occupy. Het besef dat er voor- en nadelen kleven aan elk organisatiemodel is aanwezig, maar niets doen is op dit moment geen optie.
 
Ik hoop dat iedereen Occupy voorop stelt en z'n eigen ego aan de kant kan gooien, want:
 

Occupy is niet wat JIJ wilt, Occupy is niet wat IK wil, Occupy is wat we SAMEN doen.

Dus: als je een idee hebt dat volgens jou beter is dan het voorliggende voorstel, dan daag ik je uit om het over te brengen zodat iedereen begrijpt en ziet dat het het beste idee is. Kun je dit niet, dan faal je in je communicatie en zul je nog meer moeten denken over hoe het over te brengen. Het is namelijk de verantwoordelijkheid van diegene die een idee heeft om het te communiceren in, voor iedereen, begrijpelijke taal, om zo eventueel tot een aanvaarding van het plan door de groep te komen. Elke andere weg leidt tot tegenstand en splitsing en is dus onverantwoord ten aanzien van de beweging.
 
Het is m.i. hoog tijd dat we 1 groep worden met gedeelde normen en waarden, en het plan dat voorligt is i.m.h.o. voorlopid de weg voorwaarts!
 
Respect en verantwoordelijkheid!
 

Offline Trajectunonix

 • Newbie
 • *
 • Berichten: 20
Re: Occupy DenHaag bloeit op: voorstel tot organisatie
« Reactie #11 Gepost op: 14 apr '12 - 03:35 »
Een idealistische vorm sluit een praktisch werkend organisme niet uit. Een kop met ledematen en organen is geen voorwaarde voor een goed functionerend organisme, maar voor een mens is het moeilijk anders te redeneren.
 
Verandering gaat meestal in fases, en elke fase zou een stap richting het idealistische einddoel moeten zijn vind ik. Dan wordt het steeds wat realistischer.
 
Mijn voorkeur gaat uit naar fysieke groei door het stimuleren van ideeen en zelf-initiatieven, waardoor mensen hun eigen idealisme omzetten in energie voor Occupy. Iemand die werkt aan iets waar die helemaal achter staat uit een overtuiging is enorm krachtig, Occupy wordt eigen gemaakt door de persoon en gaat het verdedigen en beschermen. De grote emotionele betrokkenheid brengt ook nadelen met zich mee maar die wegen in mijn optiek niet op tegen de voordelen.
 
Ik snap het "democratische besluitvorming ipv consensus" onderwerp niet helemaal, maar het lijkt me wel een soort van machtsstructuur. Democratie lijkt me de juiste manier om een weg te kiezen bij harde tegenstellingen, maar het uitgangspunt zou consensus dmv dialoog en redelijkheid moeten zijn vind ik.
 
Ik wil graag meewerken aan praktische uitwerkingen (vnl online), alleen is dit lastig zonder de normen en waarden van de groep te kennen. Eerste taak is dat op een zo breed mogelijke schaal achterhalen denk ik. De stappen die gezet worden tijdens het veranderingsproces kunnen al een begin zijn van de weg omhoog.
 
Simpel opzetje, hoe meer gedeelde kernwaarden je vast weet te stellen hoe eenvoudiger en omvangrijker het wordt. Mensen kiezen hun eigen interesses maar wel vanuit gedeelde waarden en doelstellingen.     
     
                                                                                                                  enzv
                                                                                                                  Bladiebla
                                                                           Invulling kamp <
Kernwaarden ->  Doelstellingen/ leeflijnen <                                                    Gecombineerde acties/samenwerking
                                                                                                                   (Geen consensus = kamp leidend)
                                                                            Invulling online <
                                                                                                                  Bladiebla
                                                                                                                   enzv
 

Offline xdenhaag

 • Administrator
 • Jr. Member
 • *****
 • Berichten: 85
Re: Occupy DenHaag bloeit op: voorstel tot organisatie
« Reactie #12 Gepost op: 14 apr '12 - 21:25 »
............
Ik wil graag meewerken aan praktische uitwerkingen (vnl online), alleen is dit lastig zonder de normen en waarden van de groep te kennen. Eerste taak is dat op een zo breed mogelijke schaal achterhalen denk ik. De stappen die gezet worden tijdens het veranderingsproces kunnen al een begin zijn van de weg omhoog.
..............
Meld je in de ronde tafel van wo of zo om 20:00u op mumble om aan te sluiten.