Auteur Topic: 3 richtlijnen voor gedrag en woord binnen Occupy(DH) en namens Occupy(DH)?  (gelezen 2166 keer)

Offline Filo

 • Newbie
 • *
 • Berichten: 27
Een tijdje geleden heb ik het al eens aangehaald in een Ronde Tafel op Mumble. Het lijkt mij goed om een soort van rchtlijnen, soort van ABC van Occupy, uit te spreken betreffende hetgeen we doen en zeggen, zowel naar elkaar als naar buiten toe. Hiermee denk ik dat we meer en/of eerder benodigde stappen kunnen zetten in het groepsproces. Daar we in een groepsproces zitten kan en wil ik dit ook niet opleggen, maar wil ik een ieder juist vragen mee te denken en vooral hier op te reageren met 3 zinnen/begrippen/richtlijnen waar we elkaar op kunnen aanspreken, waarop acties onder de noemer ODH kunnen gelegd worden en waarmee we dus een verhaal krijgen waarmee naar buiten getreden kan worden. Kortom een stukje duidelijkheid creëren in hetgeen waar we mee bezig zijn, zowel naar ons zelf als naar andere mensen die het nut en noodzaak van een verzet tegen de huidige maatschappij voelen.
 
Mijn vraag aan jullie allen is dus ook om met 1, 2 of meteen 3 richtlijnen te komen waar we allemaal achter kunnen staan en voor staan. Daar ODH een grote groep van allerlei mensen in heb ik niet de verwachting dat we hier snel uit gaan komen, maar als we er beginnen over na te denken hebben we al een eerste stap gezet.
 
Waarom zeg ik 3 richtlijnen en geen 10 bijv.? Het gaat er in mijn ogen om, om hetgeen wat we doen en willen zo kort mogelijk neer te zetten zodat dit voor een ieder duidelijk is en goed te onthouden is, waardoor je elkaar hier weer eerder op kunt aanspreken mocht je zien dat iemand buiten z'n boekje gaat. Ik wil geen agent of leraar spelen, maar wel denk ik dat we als mensen elkaar best mogen aanspreken op zaken die niet bijdragen aan het geheel van Occupy (Den Haag) en dus afbreuk doen aan het groepsproces waarin we zitten.
 
Ik zal een voorzet geven en ik verwacht dat we met elkaar nog tot drie veel betere richtlijnen gaan komen. De richtlijnen moeten uiteindelijk zo worden dat alles wat je doet en zegt kunt terugleiden tot een van deze drie richtlijnen. Klinkt heel simpel, maar is moeilijker dan ik dacht. Dan nog niet eens alle verschillende meningen binnen ODH meegenomen, waardoor het nog moeilijker zal worden. Mij is altijd verteld, zolang het moeilijk is, is het niet onmogelijk! ;)
 
A)  gedraag je zoals je van een ander verlangt, in woord en gedrag
B)  doe en zeg enkel dingen die iets toevoegen aan het proces (Occupy)
C)  probeer je eigen en elkaars talenten optimaal te benutten en het talent van de ander te accepteren
 
Dus mensen kom op denk mee en laat van je horen!

Offline Xhairy

 • Global Moderator
 • Sr. Member
 • *****
 • Berichten: 298
 • heb ik wat van je an?...
hmm... komt een beetje overeen met wat ik in een ander topic ook al aanhaalde;
(alleen was ik daar wat rigoreuzer...)
je moet je afvragen wat jij kan doen voor occupy, en niet wat occupy kan doen voor jou.

in sommige gevallen is het beste wat je voor occupy kan doen gewoon opzouten. en als je dus hart voor occupy zegt te hebben moet je de daad bij het woord voegen...
 
 
en ook; wat u niet wil dat u geschied, doe dat ook een ander niet.
 
 
en communiceren!!
 
anders lopen we als kippen zonder kop door elkaar heen ons eigen dingetje te doen, met goeie kans dat we elkaar alleen maar tegenwerken.

omvat zo'n beetje wat in het begin van occupy in denhaag ook al es georeerd was...

Offline Trajectunonix

 • Newbie
 • *
 • Berichten: 20
1. Lief zijn voor elkaar.
2. Elkaars verschillen adoreren, anders respecteren, als dat niet lukt accepteren.
3. De wil hebben van elkaar te leren, om eigen zwakke punten te verbeteren.
 
Offsite Bonus
4. Frustraties, minderwaardigheidscomple xen en superioriteitsgevoelens ter zelfverdediging los laten, niet bevredigen via Occupy.
Als dit even (of lang) niet lukt een stap opzij doen en op andere aspecten van de beweging focussen, zodat dit niet ten koste gaat van Occupy. Nooit opzouten of vergenoegend toekijken hoe anderen gaarkoken.


Offline Filo

 • Newbie
 • *
 • Berichten: 27
Xhairy en Tractunonix bedankt voor het reageren! Leuk! Hopelijk gaan zich nog meer mensen hiermee bezig houden. Ik heb begrepen dat er in de skype chillout den haag ook al druk over gesproken wordt in een apart skypegroepje. Allemaal erg mooi om te horen en ik ben dan ook erg benieuwd wat daar uit gaat komen. Graag zou ik deze skyepegroep en alle andere mensen die hier nog niet gereageerd hebben ook nogmaals willen uitnodigen om hier verder over na te denken en dit topic met alle uitkomsten aan te vullen. Hoe meer mensen hoe beter, des te groter is de kans dat het breedgedragen wordt!

Offline Filo

 • Newbie
 • *
 • Berichten: 27
Hoe kan het dat er mensen zijn die wel commentaar willen geven op andermans werk, uit constructieve gedachtes zeggen ze dan, maar dan hier niet 'in de pen' durven te klimmen om constructief mee te denken aan zaken waar mijn inziens toch behoefte aan is om verder te geraken met elkaar in plaats van te blijven hangen in onze oude denkwijzes en dus ook gedragingen..? Nogmaals ik nodig iedereen uit om hier over na te denken en met aanvullingen te komen!!

Offline navellef

 • Newbie
 • *
 • Berichten: 45
Goed idee om het te beperken tot 3 hoofdpunten.

Wellicht interesseert iemand dit, een e-mail door Beanow 26 jan 2012 00:10
Citaat
Onderwerp: Concept Occupy Den Haag Gedragscode Versie 0.1Beste Occupy'ersHierbij het beloofde concept versie 0.1 + originele bestand. Let op: ook al is het geschreven alsof dit de mening van de gehele groep is is dit voornamelijk bedoeld als concept/voorstel aan de hand van de input van de vergadering afgelopen zondag een paar mailtjes aan input en mijn eigen mening en ervaringen. Mijn persoonlijke doelstelling was om zo veel mogelijk de punten van anderen op te nemen en daarbij het beeld een duwtje in de naar mijn mening goede richting te geven.Ik heb dit bewust alleen geschreven om er voor te zorgen dat het document een samenhangend geheel vormt op een manier die bij een wiki of piratenpad snel onmogelijk wordt. Het kan daarom zijn dat niet iedereen het er mee eens is ondanks dat dit niet mijn bedoeling is!Het staat daarom uiteraard open voor aanpassingen mocht het niet representatief zijn voor de overige meningen.
2 maart jl. schreef Beanow:
Citaat
'Overigens werk ik hier niet meer aan, de documenten kunnen natuurlijk gebruikt worden zoals een ieder goed dunkt.'
Opmaak kan te wensen overlaten in het volgende. Ik nam het over uit een Word-doc, en heb het enigszins bijgesteld.
Citaat
Occupy Den Haag Gedragscode   Versie 0.1 – 25 januari 2012

De gedragscode voor Occupy Den Haag is bedoeld als een hulpmiddel om op een prettige en effectieve manier met elkaar samen te werken. Deze is opgesteld uit de ervaringen van onze betogers en gezamenlijk onderhouden. Naar behoefte van de groep kan deze worden aangepast. Let daarom op dat je de meest recente versie hebt van onze website. http://occupydenhaag.org/

Occupy Den Haag
       Versie: 0.1 (concept)    Laatste wijziging: 25 januari 2012

LET OP: DIT DOCUMENT IS EEN CONCEPT!
HET BEHOEFT NOG GOEDKEURING VAN DE GROEP!

 • Doel van het document
 • De gedragscode voor Occupy Den Haag is bedoeld als een hulpmiddel om op een prettige en effectieve manier met elkaar samen te werken. Deze is opgesteld uit de ervaringen van onze betogers en gezamenlijk onderhouden. Naar behoefte van de groep kan deze worden aangepast. Let daarom op dat je de meest recente versie hebt van onze website. http://occupydenhaag.org/Het doel van dit document is niet om vast te leggen hoe je je zou moeten gedragen of wat de regels zijn. Het is een code waarbij je naar jezelf kijkt. Jouw manier van deelnemen bepaalt sterk wat er gebeurt of niet gebeurt. Dit document helpt jou om een succes van je ideeën te maken en bij te dragen aan een eerlijkere maatschappij.Voor veel knelpunten wordt gevraagd om regels die bepaald gedrag verbieden. Nogmaals dit document is geen reglement maar een hulpmiddel. Daarom is er een hoofdstuk 'Overwegingen' die in gaat op veel besproken problemen en daar bij helpt.Dit document is niet dynamisch opgezet in een wiki of ander online samenwerkingstool om te voorkomen dat er tegenstrijdigheden in het document komen. Het is wel een document dat van Occupy Den Haag als geheel is en kan worden aangepast door de groep waar nodig om de mening van de groep juist weer te geven.

   • Groepsbelang
[/q] De definitie van het groepsbelang is een lastige om vast te stellen. Daarom willen we dit argument beperken tot een aantal kernpunten. Anders dan deze kernpunten kan niet het groepsbelang als argument worden gebruikt, omdat dit nog niet door de groep als kernpunt is erkend. Wel kunnen deze kernpunten veranderen in consensus met de groep.
Hier onder staan de punten die in het groepsbelang prioriteit behoeven met een korte toelichting waarom deze zijn opgenomen.
  • De mogelijkheid om ideeën kracht bij te zetten. Occupy Den Haag is een manifestatie die wel degelijk een doel heeft. Gezamenlijk als de 99% de huidige wereldproblematiek onder de aandacht stellen en verbetering daarin aanbrengen. Omdat dit een heel breed iets is is het van belang dat er verscheidene ideeën uitgevoerd kunnen worden met de hulp van Occupy Den Haag. Persoonlijke voorkeuren kunnen geen reden zijn om deze mogelijkheid een ander te ontzeggen. Wel reden om dit te ontzeggen is wanneer het gaat om het groepsbelang zoals deze in dit document staat. Bijvoorbeeld wanneer een idee er voor zorgt dat andere ideeën worden belemmerd. [Toevoeging voorstel navellef: 'Of een idee noch Occupy - wereldverbetering -  noch de groep - als gemeenschap - dient, zelfs (in imago bv.) kan schaden. Of gedoemd is te mislukken, gezien gebrek aan visie en voorbereiding.']
  Het aanzien van de beweging. De Occupy beweging put een groot deel van haar steun uit de sympathie van het volk (met name de rest van de 99% die nog niet in een tent zit). De reputatie van Occupy bepaalt daarom voor een groot deel de effectiviteit van de acties die het onderneemt. Het gaat daarbij niet alleen om Occupy Den Haag, maar Occupy wereldwijd. We zijn het daarom uit solidariteit aan onszelf verplicht om de reputatie van Occupy niet te besmeuren.
 • Leefbaarheid van de manifestatievorm. Occupy Den Haag dient een manifestatie te zijn waaraan in goede gezondheid en veiligheid kan worden deelgenomen. Wanneer dit niet het geval is dan zal ofwel Occupy Den Haag zelf of de Gemeente Den Haag de manifestatie stopzetten. Het is daarom van belang om redelijkerwijs er op toe te zien dat in de primaire levensbehoeften van betogers kunnen worden voorzien. Let daarbij wel op dat het gaat om betogers en geen passanten. Occupy Den Haag heeft niet de capaciteit om structureel opvang te bieden voor minder bedeelden.
  • Communicatie
Er is een verschil tussen praten en communiceren. Praten houd in dat je je mond open trekt en wat zegt. Maar communiceren houd in dat je op elkaar afstemt en afwisselend luistert en spreekt. Houd daarom ook altijd rekening ermee dat een ander je niet of verkeerd kan begrijpen en je dus probeert om duidelijk te zijn. Ben je hier niet zeker van controleer het dan door te vragen of diegene het snapt.
Ook is het belangrijk te onthouden dat ook jij iets verkeerd kan begrijpen. Om ruis te voorkomen probeer de volgende punten in acht te houden.
 
  • Spreek niet uit naam van een ander. Wanneer het niet mogelijk is voor iemand om zelf te spreken is dat alarmerend en dient dit te worden besproken als een probleem dat moet worden opgelost in het groepsbelang. (Zie kopje 'Groepsbelang')
  • Houd korte lijnen bij communicatie of wanneer dat niet mogelijk is, zorg dat je stelling op papier staat en maar op één manier kan worden geïnterpreteerd.
  • Blijf ook bij conflicten met elkaar communiceren zodat een ander de mogelijkheid heeft je te begrijpen en kan proberen het conflict op te lossen.
  • Een ieder heeft recht op een mening en op de mogelijkheden om die uit te dragen. Probeer je te onthouden van een veto tenzij het om kritieke situaties gaat. (Zoals wanneer het groepsbelang in gevaar komt. Zie kopje 'Groepsbelang')
  • Mocht het zo zijn dat er een conflict ontstaat dat dreigt te escaleren. Vraag dan om de hulp van een neutraal persoon om te bemiddelen in het oplossen van het conflict.
  • Vrijblijvendheid tegenover redelijke verwachtingen
In alle gevallen hoort de basis van verwachtingen te zijn dat betogers stuk voor stuk vrijwilligers zijn. De tijd van deze vrijwilligers is beperkt en aan hunzelf om aan te geven wat zij kunnen en willen bijdragen. Bij vrijwel elke taak die iemand op zich kan nemen horen flinke uitdagingen waarbij het altijd voor kan komen dat de dingen niet gaan zoals gepland. Probeer elkaar daarom daar in te ondersteunen in plaats van het ze aan te rekenen.
Zelfs in het geval dat één persoon zijn/haar 'domme' fout ervoor zorgt dat de beweging schade op loopt, is het nog mogelijk om te zeggen dat dit een falen is van de gehele groep om die persoon te ondersteunen in de planning en/of uitvoering.
Daar tegenover staat dat wanneer jij een toezegging doet men verwacht dat je je daar aan houd. Wanneer dan aan deze verwachting niet wordt voldaan ontstaat daar altijd irritaties en belemmeringen door of deze verwachtingen nou redelijk zijn of niet! Het is daarom belangrijk dat je duidelijk maakt wat men van je kan verwachten en dat je daarnaast zelf weet wat je kan (onderschat de taken niet).
Gezien het niet voldoen aan verwachtingen een indirecte (of in het ergste geval directe) aanslag is op de stabiliteit en effectiviteit van Occupy kunnen hier in het groepsbelang (zie kopje 'Groepsbelang') gevolgen aan worden gekoppeld. Afhankelijk van de ernst van de situatie kan dit variëren van een waarschuwing tot ontzegging van deelname aan de manifestatie.
Om te voorkomen dat dit gebeurt zijn hier een aantal algemene tips:
  • Wanneer je iets wilt doen, probeer altijd eerst te achterhalen of iemand dit al aan het doen is of al eens heeft gedaan. Je kan hier altijd van elkaar leren om een goed resultaat te behalen.
  • Wanneer je verwacht dat een besluit op weerstand kan stuiten, bespreek het dan met meerdere mensen of in een vergadering. Besluit het niet alleen!
  • Zorg dat je enigszins op de hoogte bent van wat er speelt binnen Occupy. Dit zorgt ervoor dat je een goed beeld hebt bij de werkwijze van Occupy als geheel en wat de doelstellingen en verwachtingen ervan zijn.
 
Wanneer je vreest of ziet dat de acties van een ander het groepsbelang in gevaar brengen kan je de volgende stappen direct ondernemen.
  • Spreek de betreffende persoon/personen aan en probeer op een constructieve manier ervoor te zorgen dat de situatie opgelost wordt. Onthoud je op dit moment er van om irritaties te uiten.
  • Wanneer je dit niet alleen lukt schakel dan de hulp in van iemand die beter constructieve hulp kan bieden.
  • Mochten jullie er gezamenlijk niet uit komen kaart het dan aan in een grote groep. Zoals tijdens een geplande vergadering of bij spoed is het mogelijk om een spoedvergadering zelf bijeen te roepen. Bij gebrek aan contacten om dit te doen, vraag om hulp van een van de betogers of bel de kamptelefoon: 06 - ....
Zorg er in alle gevallen voor dat je duidelijk kunt aangeven wat het probleem is en waarom het een gevaar vormt voor het groepsbelang (zie kopje 'Groepsbelang').

  • Overwegingen
Drugsgebruik
Het gebruiken van drugs (daar valt alcohol ook onder) is wettelijk niet toegestaan bij een manifestatie. Daarnaast is het belangrijk dat je scherp bent tijdens het Occupy'en. Er zijn veel dingen waar je op moet letten, er is altijd wat te doen en mensen rekenen op je. Simpelweg niet doen dus.
Procedures en/of sancties bij wangedrag
Er wordt vaak gepleit om procedures op te stellen of sancties op te leggen bij wangedrag. Deze zijn tot nu toe nog steeds niet als regel ingevoerd. Gelukkig maar want het moet geen gebruikelijk iets zijn om elkaar ergens (met of zonder structuur) voor te straffen. Dat is iets wat je als manager van een groot bedrijf doet (zoals de politiek in Nederland), niet wanneer je probeert een betere wereld te creëren.
Begrip voor verschillen
Het zal niet de eerste keer zijn dat je verteld wordt dat je begripvol moet zijn voor anderen. Bij Occupy is dit iets dat bijzonder belangrijk is. De beweging wordt gesteund door mensen uit alle uithoeken van de wereld elk met hun eigen visie, zonder te worden verteld hoe zij de wereld moeten verbeteren. Daarom is het zo goed als onvermijdelijk dat je het op een bepaald moment sterk oneens zult zijn met iemand. Onthoud dan dat ook al ben je het totaal oneens met elkaar, het is alsnog beter dat diegene de goede bedoelingen heeft en daar werk van maakt dan wanneer ze met een zak chips voor de buis hangen om naar een talkshow te kijken met mensen die bepaald geen voorbeeldfiguren voor de maatschappij zijn. Bewaar je energie voor de mensen die wakker geschud moeten worden en laat je mede Occupy'ers hun gang gaan.
Structuur tegenover dynamiek
Occupy is begonnen vanuit de vrijheden om invulling te geven aan je eigen protest. Er zijn geen leiders, geen procedures, geen doelstellingen zelfs, maar wel een collectief begrip dat actie nodig is om grote problemen aan te pakken. Die grote speelruimte heeft ervoor gezorgd dat Occupy wereldwijd onder de aandacht kwam. Nu dat de hype rondom Occupy voorbij is is het essentieel dat we snel en krachtig kunnen uithalen waar het telt. Om dat voor elkaar te krijgen is er een vorm van structuur nodig. Die structuur moet er voor zorgen dat iedereen weet waar hij/zij aan toe is en er voor de volle 100% voor kan gaan. Maar die structuur mag nooit bepalen waarvoor of hoe wij protesteren omdat dit de gehele beweging kan laten vastroesten in een voorspelbaar ritme dat alleen voor de mensen die al in Occupy waren geïnteresseerd nog boeiend is. Hou daarom een open speelveld en wees uitnodigend om iedereen hier gebruik van te laten maken.
[/l]

Offline Filo

 • Newbie
 • *
 • Berichten: 27
En wat zijn dan de in jouw ogen drie punten die we in ogenschouw moeten nemen navel. Je plempt en quote een behoorlijke lap tekst, maar lees niet welke 3 punten volgens jou alles zouden verwoorden. Lees deze nog graag van je.

Offline navellef

 • Newbie
 • *
 • Berichten: 45
Ik plemp? Ik dacht en vind dat ik beschikbare, relevante informatie aanbood, deelde.

Offline Filo

 • Newbie
 • *
 • Berichten: 27
Ik bedoelde met dit topic dat mensen zelf gingen meedenken en met hun 2,3,4,5 punten zouden komen. Hetgeen je nu hebt toegevoegd kwam in mijn ogen over als copy-pasten, vandaar het woord plemp. Daarmee de inhoud niet onderschattend van dat wat je gecopy-pasted hebt, maar zou graag een soort van samenvatting uit jouw mond willen zien.
 
Wellicht heb ik dat niet duidelijk genoeg beschreven in mijn vorige antwoord, maar bij deze dan alsnog vraag. Denk persoonlijk namelijk dat we moeten streven na een zo kort mogelijke richtlijn en/of richtlijnen, zodat het zo duidelijk mogelijk is en letterlijk te onthouden is. ;)

Offline navellef

 • Newbie
 • *
 • Berichten: 45
Daar kom ik later nog wel mee.
Uit wat ik schreef leek mij al duidelijk dat ik je begrepen had en het met je eens was/ben: 'Goed idee om het te beperken tot 3 hoofdpunten.'
Irritatie kan ik begrijpen als ik heel vaak zou copy-pasten, en zomaar ergens van het internet vandaan. Maar ik vind het niet terecht bij zo eens een keer en als het een stuk uit Occupy DH zelf betreft. 'Wellicht interesseert iemand dit,' gaf ik aan. Omdat het terzake is.

Alvast één dan:
1. Bij conflicterende belangen gaat het belang van Occupy voor op dat van de groep resp. dat van het individu.

Offline Xhairy

 • Global Moderator
 • Sr. Member
 • *****
 • Berichten: 298
 • heb ik wat van je an?...
vind ik een moeilijke, want wie bepaald wat in het belang van occupy is?... kunnen best wel es 2 groepen van mening over verschillen.
 
ik zou het bij het woord 'individuele' houden, tegenover belangen van occupy. geeft een duidelijker nuancescheiding aan. per slot moet occupy ook gezien worden als groep.

in beginsel moet er bij ieder vanuitgegaan worden dat men voor occupy bezig is. lijkt me een vanzelfsprekende voorwaarde. wat kom je anders doen?...

meh, ik vind het eigenlijk geen concrete regel. al zie ik wat je ermee beoogd hebt.

Offline Filo

 • Newbie
 • *
 • Berichten: 27
Ik dank jullie, Navel en Xh, voor jullie bijdragen weer.
 
Hopelijk komen we op termijn door alle input naar een soort overkoepelende gedachte en/of gedachtes waaruit we omgaan met elkaar, zowel binnen Occupy Den Haag als naar de buitenwereld toe, en elkaar hier ook op kunnen, mogen en durven aanspreken zonder dat mensen zich heel gekwetst of persoonlijk aangevallen voelen. We moeten openstaan om te leren van elkaar, dat is de enige manier om verder als mens te kunnen groeien. Leren dat je mag en misschien zelfs moet discussieren over de inhoud en daar waar het in het persoonlijke getrokken wordt hier een halt toe geroepen wordt. Daar we allemaal mens zijn is dit af en toe lastig omdat vaak onuitgesproken irritaties zorgen voor verkeerde interpretaties.
 
Daarom mijn persoonlijk opgedane inzicht. Weet wat je denkt, waarom je dit denkt. Weet wat je voelt en waarom je dit voelt. Ben je bewust hiervan en kan je objectief hier naar kijken heb je de sleutel in handen om aan je zelf te sleutelen.
 
Nogmaals bedankt voor alle input en hopelijk komt er nog veel meer!!

Offline domino2011

 • Newbie
 • *
 • Berichten: 21
 • Vrijheid bestaan in het erkennen van grenzen.
Aangezien er veel verschillende maatschappijen zijn waarin men leeft zal het idd regelmatig voor komen dat men elkaar verkeerd interperteerd begrijpt...geef het een naampje.
Dan is het wel handig dat als je je wilt onderscheiden van de consumeerzombies je elkaar met drie makkelijke zinnen even bij de les houdt.
copied pasted van traject:de wil hebben van andere te leren,er van uit gaande niet de waarheid in pacht te hebben dus.
Mijn geluk houdt op daar waar het een ander zn geluk schaadt.
Zonder elkaar geen occupy wees uw medemens zn hoeder.

Mijn poging met drie regels elkaar aanspreekbaar maken.


Offline Xhairy

 • Global Moderator
 • Sr. Member
 • *****
 • Berichten: 298
 • heb ik wat van je an?...
deze vin ik ook wel toepasselijk; if you're not part of the solution, you're part of the problem

beetje rigide, maar altijd een goeie om mensen aan het nadenken te zetten, want het heeft wat confronterends omdat het geen andere opties laat om naar uit te vluchten