Auteur Topic: Gearresteerd? Dit moet je weten?  (gelezen 1113 keer)

Offline fon1960

  • Jr. Member
  • **
  • Berichten: 62
  • love is the only emotion
Gearresteerd? Dit moet je weten?
« Gepost op: 10 mrt '12 - 00:23 »
Gearresteerd? Dit moet je weten?

• Je hebt het recht om je naam NIET te noemen, wat de politie ook zegt, zelfs na de invoering van de idtoonplicht
heb je nog het recht om anoniem te blijven.
• VERKLAAR NOOIT IETS OVER JEZELF OF OVER ANDEREN!!
• De politie is verplicht je te vertellen waarvoor je bent gearresteerd.
• Als je gearresteerd bent kan de politie je 6 uur vasthouden, je fouilleren en al je persoonlijke spullen afnemen. Als je jouw naam niet noemt kan de politie je nog 6 uur extra vasthouden voor onderzoek naar je identiteit, als je verdacht wordt van een overtreding. De politie is dan gerechtigd om foto's en vingerafdrukken te nemen. (NB. De tijd tussen 12 uur `s nachts en 9 uur `s ochtend telt niet mee.)
• Je hebt recht op je eigen advocaat, daar moet je zelf om vragen! Je hebt het recht je eigen advocaat te spreken, ook voordat de politie je gaat verhoren. Vanaf het moment dat je om je advocaat hebt gevraagd en deze is ingelicht, moet hij of zij 2 uur de tijd krijgen je te komen bezoeken. Accepteer geen piketadvocaat of smoesjes van de smeris dat ze dit niet kunnen regelen of dat het jezelf geld gaat kosten
• Als je wordt verdacht van een overtreding moeten ze je na deze 6 tot 12 uur laten gaan. Ze zullen je misschien andere dingen vertellen, dus laat je niet intimideren.
• Als je vrijgelaten wordt, neem dan contact op met de arrestantengroep (mits er een arrestantengroep is), zij weten hoeveel mensen er zijn opgepakt en willen ook weten wanneer je weer vrij gelaten bent. Ze kunnen je adviseren over wat te doen met een eventuele dagvaarding.
• Je kunt ook in verzekering worden gesteld, dan kunnen de politie en justitie je max. 3 dagen en 15 uur vasthouden voor onderzoek, op verdenking van het plegen van een misdrijf. Heb je hiervoor nog niet om je eigen advocaat gevraagd, moet je nu dat zeker dan. Om te voorkomen dat je een piketadvocaat in de maag gesplitst krijgt.
• Willen ze je langer vast houden moet je binnen deze drie dagen en 15 uur voor een onderzoeksrechter worden gebracht voor verlenging van het voorarrest anders moet je worden vrijgelaten. Ze kunnen het voorarrest van 14 dagen en daarna 3 x 30 dagen verlengen. Je advocaat kan je hier verder over inlichten.

Nog wat algemene punten:

• Je hebt ook recht op vegetarisch/veganistisch eten en wanneer nodig medische hulp. Eis dit; de politie zal namelijk hier erg moeilijk over kunnen doen, vooral als je anoniem blijft.
• Vrouwen mogen alleen voor vrouwelijke agenten worden gefouilleerd, mannen door mannen.
• Je hebt recht op een tolk bij het verhoor.
• De smeris neemt het zelf niet zo nauw met de regels en zal je verblijf heel onaangenaam kunnen maken.
• Hou je taai en realiseer je dat een hoop mensen bezig zijn je vrij te krijgen.

Blijf om hem/haar vragen ook al weigert de politie je je voorkeursadvocaat te geven en krijg je een piketadvocaat in je maag gesplitst!!!
Schrijf de naam van je eigen advocaat ergens op je lichaam net als het nummer van de arrestantengroep, indien er een arrestantengroep is.

Risico anoniem blijven bij arrestatie

Activisme wordt in Nederland steeds meer gezien als een vorm van extremisme waardoor controle op deelnemers aan acties en demonstraties erg intensief is geworden. Sommige organisaties staan zelfs al bekend
als terroristen bij instanties als de AIVD, waardoor het vrijwel onmogelijk wordt om goede acties te organiseren.

Tot kortgeleden was het geen enkel probleem om anoniem te blijven als je werd gearresteerd tijdens een actie.
Helaas hebben politie en justitie besloten dat hier iets te gretig gebruik van werd gemaakt, met name in de activistische scene. Daarom worden steeds meer NN'ers die normaal gezien in het Strafrecht zouden belanden in vreemdelingendetentie terecht waar zij een procedure krijgen waarin zij worden gedwongen mee te werken aan het achterhalen van hun identiteit.

De procedures die hier worden gevolgd zijn hetzelfde als die worden toegepast wanneer men ervan verdacht wordt illegaal in Nederland te verblijven. Deze procedures kunnen maanden tot jaren duren, zelfs als bekend is dat je de Nederlandse nationaliteit hebt. Alle tijd die hiervoor nodig is zal je waarschijnlijk doorbrengen in
vreemdelingendetentie of vreemdelingencentra.

Denk dus goed na over wel of niet anoniem blijven bij een actie en zorg ervoor dat je contactpersoon weet waar je ID-bewijs ligt mocht je je bedenken.

Daarnaast is het verstandig om met de arrestantengroep of je contactpersoon een codewoord in te stellen zodat hij/zij zeker weet dat jij om je ID vraagt en het geen trucje is van de politie om zo op slinkse wijze je identiteit te achterhalen.

Wat mag een politieagent?

Er zijn bepaalde dingen die een politieagent mag wanneer hij/zij moet optreden. Deze bevoegdheden zijn vastgelegd in artikel 8 van de politiewet.

In het kort komt het neer op het volgende:

• de politie mag gepast geweld gebruiken indien zij dit nodigt acht om de orde te handhaven
• de politie krijgt toegang tot iedere plek waar zij toegang vereist om hulp te verlenen
• de politie mag je fouilleren, bij vrouwen dient dit door een vrouwelijke agent te gebeuren
• de (onder)officier van justitie zal beslissen of er lichamelijk onderzoek gepleegd mag worden
• alle handelingen van de politie moeten in verhouding staan met het doel
• een militair die de politie ondersteunt heeft dezelfde bevoegdheden
• de minister van justitie mag buitengewoon opsporingsambtenaren aanwijzen die dezelfde bevoegdheden hebben

Artikel 8 Politiewet: http://wetboek.net/Pw/8.html
Politiewet: http://wetboek.net/Pw.html

Vreemdelingendetentie

Als er een internationale signalering voor je uitstaat bestaat er, wanneer je je identiteit opgeeft, een kans  dat je in vreemdelingendetentie beland en in het ergste geval de toegang tot Nederland wordt ontzegt.
Vanuit de vreemdelingendetentie zullen verdere procedures volgen, die mogelijk tot uitzetting of uitlevering
kunnen leiden.

Beschrijving volledige procedure.

Als de politie vermoedens heeft dat je illegaal in Nederland verblijft kan zij je staande houden en om je identificatie vragen. Kan of wil je deze niet laten zien zal je voor verhoor meegenomen worden naar het bureau.
Hier begint dan de ophoudingsfase die 6 + 6 uur kan duren.
Je zal naar alle waarschijnlijkheid verhoord worden om te bepalen of het nodig is om je vast te houden,  daarbij mogen je advocaat en een tolk aanwezig zijn.
Als je om een strafrechtelijke reden bent aangehouden zal je mogelijkerwijs worden overgeplaatst (al dan niet fysiek) naar het vreemdelingenrecht.

In tegenstelling tot het strafrecht ben je in het vreemdelingenrecht verplicht mee te werken aan het achterhalen van je identiteit en nationaliteit en mogelijk zelfs je uitzetting.

Als blijkt dat je niet rechtmatig in Nederland verblijft zal een terugkeerprocedure worden ingesteld waarbij je 7 tot 30 dagen krijgt om het land te verlaten, een zogenaamde vrijwillige vertrekperiode. Tegen het terugkeerbesluit kan je bezwaar aantekenen of een kort geding starten en hiermee schorsing krijgen totdat het bezwaar is behandeld, in deze periode kan je niet altijd worden vastgezet gezien niet bekend is of je het land moet verlaten.
Indien je wel in bewaring wordt gesteld kan je dit door middel van een beroep aanvechten deze zal binnen 14 dagen in behandeling moeten zijn genomen.

"Conclusie

Wat betekent bovenstaande voor de positie van mensen die worden gearresteerd tijdens acties, demonstraties, kraken of anderszins, en die vanwege hun weigering zich bekend te maken in het vreemdelingenrechtelijk traject terecht komen? Op dit moment kan je stellen dat enkel het feit dat je weigert je naam te geven volgens de rechter voldoende grond is om je in vreemdelingenbewaring te zetten en te houden. Daarbij maakt het niet uit of vermoed wordt dat je de Nederlandse nationaliteit hebt. Op een gegeven moment, als er duidelijk geen zicht op uitzetting is, zal de rechter de belangenafweging in jouw voordeel moeten laten uitvallen en sta je weer op straat.
Maar dat kan tot 18 maanden duren. In het geval van NN 1153 en NN 1050 hebben procedurele fouten er voor gezorgd dat ze binnen twee maanden weer vrij kwamen. Bureaucratische missers van de staat vormen daarmee soms zeker een uitweg. En het valt niet uit te sluiten dat die missers soms politie en justitie een makkelijke uitweg bieden voor een moeilijk politiek probleem. Het is hoe dan ook goed jezelf te informeren, je rechten te kennen en te zorgen voor goede juridische bijstand. Solidariteit van buitenaf is daarbij heel belangrijk. Post, telefoonkaarten, kleren, zelfgemaakte spelletjes, lawaaidemo's en tijdschriften en boeken helpen het leven in de bajes draaglijker te maken."