Recht Op Bestaan

Al het nieuws over de acties en het vluchtelingenkamp Recht Op Bestaan op Koekamp Den Haag


Vandaag, 30 januari, heeft een deel van de groep onterecht afgewezen asielzoekers van WijZijnHier een nieuw onderkomen betrokken: Vluchtkade, een leegstaand kantoorpand op de Willem Fenengastraat 15 in Amsterdam Over Amstel.

WZH18epand

Het is het achttiende pand dat de groep van WZH betrekt, sinds zij in september 2012 begon met actievoeren om aandacht te vragen voor het probleem dat zij niet weg kunnen uit Nederland, hoewel de IND dat wel van ze eist.

In de drie en half jaar van actievoeren van WZH hebben inmiddels 35% van de asielzoekers die onterecht zijn afgewezen, een verblijfsvergunning verkregen. Dat toont aan dat zeker 1/3 van de afwijzingen van de IND niet terecht en onzorgvuldig is geweest. Het merendeel van de onterecht afgewezen asielzoekers worden afgewezen omdat zij geen paspoort of identiteitsdocument kan overleggen om hun identiteit aan te tonen.De IND wijst hen dan af omdat hun vluchtverhaal niet geloofd wordt. Zij moeten dan binnen 28 dagen het land verlaten, maar kunnen niet weg omdat ze juist gevlucht zijn voor oorlog en geweld, of ambassades niet meewerken, of het onduidelijk is naar welk land ze terug zouden moeten. Sommige onterecht afgewezen asielzoekers verkeren al meer dan vijf jaar in Niemandsland.

meer informatie: Salim 0684769789

bron: http://wijzijnhier.org/uncategorized/wij-zijn-hier-betrekt-nieuw-onderkomen-in-leegstaand-kantoorpand/

WIJ ZIJN HIER betrekt nieuw onderkomen in leegstaand kantoorpand


De ‘vluchtelingenstroom’ moet worden gestopt, want de Schengenzone moet gered. De economie zou er namelijk wel eens onder kunnen lijden als al die binnengrenzen dichtgaan. De transportbedrijven en toeristen klagen al over lange wachttijden. Het leed is niet te overzien…

Maar geen nood, Samsom en Rutte zijn met een masterplan gekomen. Volgens dit criminele duo, dat tijdens het voorzitterschap van de Europese Commissie Neederland op de kaart willen zetten als redder van Fort Europa, is Turkije binnenkort een veilig land waarheen je vluchtelingen mag deporteren. Aldus presenteerden zij deze week het ‘plan Samsom’ om vluchtelingen die de oversteek van Turkije naar Griekenland met gevaar voor eigen leven hebben gewaagd te ‘belonen’ met een direct retour “per kerende veerboot”.

lees verder op de website van Joke Kaviaar

Handjeklap met genocidestaat Turkije: de gestrekte rechterarm van Neederland


Alarm Phone’s 1 year brochure is out with the title: Moving On

The different contributions in this brochure reflect on many remarkable experiences made by Alarm Phone members in the project’s first year of existence.
We are a collective of over a 100 people in and from many different countries. By taking shifts we manage to be reachable as an independent and activist Alarm Phone 24/7 since October 11 2014.

Find the pdf brochure via: http://alarmphone.org/en/intros/1-year-documentation
or directly here: http://alarmphone.org/wp-content/uploads/sites/25/2016/01/AP-1year-Doku-Screen-04-DS.pdf

One article that was written by the Dutch Alarm Phone team is pasted below. But there is much more interesting to find in the brochure.

Contact: wtm.amsterdam(at)riseup.net -> read more of this article on Indymedia.nl

1 year Alarm Phone brochuregesloten-wegens-schending-mensenrechten600px 28/01/2016 – Afgelopen nacht heeft ‘Slotenmakers Zonder Grenzen’ het toegangshek van het bedrijventerrein aan ‘t Vaartland in Stolwijk afgesloten met een kettingslot. Op dit terrein bevinden zich de gebouwen van De Vries en Verburg, bouwers van de nieuwe gezinsgevangenis voor vluchtelingen op Kamp Zeist bij Soesterberg. Bij het hek zijn teksten geplaatst tegen de gezinsgevangenis.

De tekst op de opgehangen posters luidt:

“GESLOTEN WEGENS SCHENDING VAN MENSENRECHTEN

sloop-kamp-zeist600pxBouwbedrijf De Vries en Verburg bouwt op Kamp Zeist een gezinsgevangenis voor vluchtelingen. Hier worden kinderen en gezinnen opgesloten in afwachting van hun deportatie.

Hiermee schendt dit bouwbedrijf de rechten van deze mensen: het recht op vrijheid van beweging, vrijwaring van oorlog, armoede en vervolging.

In afwachting van stopzetting van deze bouwwerkzaamheden is met ingang van heden, 28 januari 2016, de toegang tot dit terrein afgesloten.

Meer informatie: http://kampzeist.nl

gesloten-wegens-schending-mensenrechten-vaartland600pxSinds afgelopen zomer bekend werd dat De Vries en Verburg de bouw van de gezinsgevangenis uitvoert is het bedrijf, dat zich graag beroept op een menslievende christelijke basis, door diverse groepen vele malen aangesproken op deze opdracht. Dit leverde consequent een volslagen stilzwijgen op. Kritiek werd genegeerd en zo mogelijk verwijderd (sociale media).

Het is genoeg geweest, tijd voor andersoortige acties. Het afsluiten van het bedrijventerrein laat De Vries en Verburg even weten hoe het is om uitgesloten te zijn en je niet vrij te kunnen bewegen naar waar je heen wilt. Laat meer creatieve acties volgen!Gesloten wegens schending mensenrechten

Vrijheid van beweging – geen grenzen, geen staten – geen mens is illegaal!

(bron: Indymedia)

Terrein De Vries en Verburg afgesloten in protest tegen gezinsgevangenis


Enige tijd geleden hielp ik een vluchteling bij haar asielaanvraag. Ik probeerde haar wegwijs te maken in de Nederlandse samenleving. Ze is een alleenstaande vrouw met geestelijke problemen. Ze verbleef een paar maanden in een azc. Gelukkig kreeg ze een verblijfsvergunning toegekend. Met dank aan God en – vooruit dan maar – misschien ook nog een heel klein beetje aan de IND.

In het azc moest ze wachten tot er voor haar andere woonruimte beschikbaar zou komen. De gemeente heeft een lange wachtlijst, waardoor het langer dan een jaar kan duren voordat erkende vluchtelingen zelfstandige woonruimte krijgen aangeboden. Weigeren ze dat eenmalige aanbod, dan komt de gemeente niet meer met een ander aanbod.

lees verder op de website van Doorbraak

“Jullie vluchtelingen moeten ons dankbaar zijn!”


De hetze tegen vluchtelingen neem elke dag groteskere vormen aan. Politieke stemmingmakerij en mediahetze gaan hand in hand met gewelddadig ‘verzet’ tegen de komst van opvang. ‘Verzet’ waarvan Wilders zich tot nu toe niet van wilde distantieren. ‘Jullie kunnen allemaal het ram-bam krijgen!’ riep hij.

machineXV_entering_eurocity_kleinPVV kamerlid Fritsma werd afgelopen week gedwongen om alsnog, met veel pijn en moeite afstand te nemen van de agressie in Heesch. Dat betekent echter allerminst een ommekeer in de niet aflatende stroom van haatzaaierij, intimidatie en geweld. Het betekent slechts dat de PVV de komende verkiezingen als winnaar uit de bus wil komen. Wilders wil de regie over het zelf uitgeroepen ‘verzet’ daarom in eigen hand houden en doet dat door nu te stellen dat vluchtelingenopvang slechts acceptabel is indien die opvang is voorzien van hekken, camera’s en NATO-draad om de vluchtelingen op te sluiten, want ‘ze vormen een bedreiging voor vrouwen’. Wilders gooit het over een andere boeg en werpt zich op als Grote Beschermer van Vrouwen in Nood: hij gaat zelfs smurfenspray uitdelen aan vrouwen. Let wel: Neederlandse witte vrouwen. Niet: Moslima’s. Vrouwenemancipatie kent ook zijn grenzen.

lees verder op de website van Joke Kaviaar

Op weg naar een dictatuur, of…fabelvandeillegaalGestraft worden voor het zorgen voor je geïllegaliseerde vriend, partner of kindHet komt de laatste jaren steeds vaker voor: dat niet alleen mensen zonder verblijfsrecht langskomen voor steun en advies op het Doorbraak-spreekuur De Fabel van de illegaal, maar ook hun familieleden en vrienden. Dat heeft te maken met het steeds verder afbreken van de reguliere hulpverlening. Maar het komt ook omdat een deel van de problemen van “de legalen” wordt veroorzaakt door sancties vanwege de illegale status van hun vriend, partner of kind.

Alweer jaren geleden schreef ik over de diverse vormen van criminalisering van mensen zonder papieren. Vormen die al bestonden los van de voorgestelde Wet strafbaarstelling illegaal verblijf. Die omstreden wet kwam er uiteindelijk niet, ondanks allerlei prominente PvdA-ers die in 2013 overal in het land hun achterban ervan probeerden te overtuigen dat de uitruildeal met de VVD echt zo slecht nog niet was, dat zij van de wet weliswaar ook “erge buikpijn” (en andere varianten op dat thema) kregen, maar ja, “het moet nu eenmaal”, aldus de PvdA-ers. Toen de wet in 2014 toch werd doorgestreept, was de strafbaarstelling van illegaal verblijf via Europese wetgeving al vrijwel helemaal ingevoerd. En het ideologische offensief tegen mensen zonder papieren had ook nog eens een flinke steun in de rug gekregen, alleen al door de hele discussie over het wetsvoorstel.

lees verder op de website van Doorbraak

Gestraft worden voor het zorgen voor je geïllegaliseerde vriend, partner ...