Dagelijkse archieven: 11 februari 2016


Vanochtend zijn No Border-activisten op diverse plaatsen in actie gekomen tegen de vergadering van het Management Board van Frontex op het Marineterrein in Amsterdam. Met spandoeken rondom het Marineterrein wordt voor een keer de bewegingsvrijheid van Europese beleidsmakers ingeperkt. De activisten verzetten zich tegen Fort Europa en de rol van Frontex hierin. Zij staan voor het afschaffen van grenzen en staten, en voor het creeëren van een wereld waarin mensen niet gedwongen worden op de vlucht te slaan.

5003115015.thumbnailFrontex is, als het orgaan dat de Europese buitengrenzen beheert, een belangrijke speler in het Europees grensbeleid en hiermee direct verantwoordelijk voor de doden die zich opstapelen aan de rand van Fort Europa. Al ver voor de huidige ‘vluchtelingencrisis’ werden migranten de dood in gejaagd door het Europees migratiebeleid. Velen stierven aan de grens, anderen pleegden uit wanhoop zelfmoord, en weer anderen wachtten hun uitzetting af in speciale vluchtelingengevangenissen. Deportaties en detentiecentra zijn geen incidentele uitwassen van het beleid: ze zijn de constante keerzijde ervan.

De huidige vluchtelingentragedie wordt aangegrepen om het proces van het steeds verhogen van de muren van Fort Europa te versnellen. De plannen om Frontex om te vormen tot een European Border and Coast Guard betekenen meer grensbewaking en meer EU-brede gezamenlijke deportatievluchten. De Europese leiders proberen dit te verkopen als een daad van humaniteit in de strijd tegen de doden op zee, waarvoor zij de verantwoordelijkheid bij smokkelaars leggen. Het is echter overduidelijk dat het niet de smokkelaars, maar juist de Europese grensbewaking is die mensen tot steeds gevaarlijker routes dwingt.

Met de huidige vluchtelingencrisis, die net zoals de klimaatcrisis en de financiele crisis in werkelijkheid een consequentie van het kapitalisme is, stijgt de wanhoop aan de grens van Fort Europa. Intussen ontstaat er ook binnen Europa onrust doordat sociale zekerheden in hoog tempo worden afgebroken. De wanhoop van de migranten en de vrees voor het verdwijnen van de sociale zekerheid worden door politici handig tegen elkaar uitgespeeld zodat zij hun neoliberale agenda kunnen doorvoeren.

Het No Border Netwerk verzet zich tegen het grensgeweld dat in naam van ‘onze’ vrijheid wordt gepleegd. Het verzet zich tegen het idee dat ‘onze’ sociale zekerheid wordt bedreigd door anderen op de vlucht voor oorlog of armoede. Het is het kapitalistisch systeem dat deze oorlogen, armoede en aanval op sociale verworvenheden veroorzaakt.

Voor een wereld zonder grenzen, voor grenzeloze solidariteit!

No Border in actie tegen vergadering Frontex in Amsterdam: ‘Frontex ...