Occupy plaatst herdenkingskruis voor onbekende vluchteling


Detentiecentrum hult zich in stilzwijgen bron: Occupy Rotterdam Een dag na de bekendmaking van de zelfmoord van een 28 jarige Zuid Afrikaanse jongeman in het detentiecentrum is de identiteit van deze man onbekend gebleven. Wel is door Occupy een officieel verzoek tot informatieverschaffing ingediend bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Maar een antwoord op “sdadasdf”

Did you like this? Share it: