Maandelijkse archieven: juni 2015



Bron: Doorbraak

“Waar ben je mee bezig, politie? Waarom behandel je mensen zonder papieren zo onmenselijk?” Dat vraagt de Indonesian Migrant Workers Union (IMWU) zich af, nadat de politie gisteren om 6:00 uur ‘s morgens in Den Haag een razzia hield waarbij 29 migranten thuis werden opgepakt. Mensenjacht anno 2015.

De migranten werden maar liefst 12 uur lang achter elkaar ondervraagd en mochten geen contact hebben met hun advocaat. Onder de migranten bevinden zich 12 Filippijnen en 7 Indonesiërs. Aan het eind van de dag werden ze vrijgelaten, maar ze moesten hun mobiele telefoons, hun computers en hun paspoorten achterlaten. Ze werden zelfs onder druk gezet om de wachtwoorden van hun computers te noemen. De invalactie schijnt in samenwerking met de gemeente Den Haag te zijn geregeld.

De politie trapte ook nog een deur in van een van de woningen waar mensen zonder verblijfsrecht zouden verblijven, toen daar niemand open deed. Tijdens de ondervraging op het politiebureau toonde men de migranten foto’s om hen te kunnen indentificeren. De politie vroeg hen bovendien of ze ook de andere mensen kenden die op de foto’s stonden. Bij de vrijlating eiste de politie dat alle opgepakte migranten zich zouden melden op 8 juli, met het doel om hen te deporteren. Als ze die dag niet zouden verschijnen bij de politie, dan zouden ze worden opgejaagd, zo dreigden de dienaren van de staat. Oftewel: een staaltje mensenjacht van het soort zoals dat zeker al sinds het begin van de jaren negentig in gang wordt gezet tegen illegaal gemaakte mensen. Dit soort razzia’s gebeurt vaker. IMWU heeft de politie hierover al meerdere malen aangeklaagd.

Onverzettelijkheid

De migranten verkeren uiteraard in verwarring en maken zich grote zorgen ook over wat er gaat gebeuren als ze ooit terugkeren naar hun land van herkomst. Het zou best kunnen dat het in aanraking zijn geweest met de politie hier ook gevolgen heeft voor hun omstandigheden daar. IMWU klaagt de staatsrepressie aan en vraagt iedereen om steun in de strijd tegen politieracisme en tegen de onmenselijke behandeling van mensen zonder papieren. De zelforganisatie roept alle mensen zonder verblijfsrecht op om alert te zijn en zich steeds zoveel mogelijk voor te bereiden op dit soort repressie. “Blijf je richten op je doel en neem zoveel mogelijk voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat je wordt opgepakt door de politie”, laat IMWU de migranten weten. “Onthou ook dat er na Nederland nog steeds een leven is!”, zo probeert de zelforganisatie de migranten op te beuren. Uit de IMWU-film “Dispereert niet”, die dit jaar in première ging, blijkt de kracht en onverzettelijkheid van migranten zonder verblijfsrecht. Ook wordt in de film duidelijk hoe zwaar hun bestaan is. Maar daar heeft de politie maling aan, want men blijft zonder te blikken of te blozen op mensen jagen. Deze volkssport van de staat moet zoveel mogelijk aan de schandpaal worden genageld.

Razzia in Den Haag: Woede over Haagse politierazzia tegen migranten ...


Lijken van vluchtelingen die stierven aan de grens van Europa, zijn door activisten opgegraven en worden vandaag illegaal herbegraven in Berlijn. Waarom deze ontiegelijk heftige actie, en is dat nog aanvaardbaar?

Een paar maanden geleden liet de kunstenaarsgroep Zentrum für Politische Schönheit voor het eerst van zich horen. De Duitse groep verwijderde toen monumenten voor de slachtoffers van de Berlijns Muur, en verplaatste ze van Berlijn naar de muren rond Europa. Daarmee gaf ze de monumenten een nieuwe betekenis. Hun redenatie is ongeveer als volgt:

‘Gedenk niet alleen slachtoffers uit het verleden, maar ook de slachtoffers die we nu maken, op dit moment. Er is geen verschil tussen de mensen die toen de muur over wilden vanuit Oost-Duitsland, en de mensen die nu dagelijks sterven terwijl ze in bootjes de Middellandse zee over proberen te komen, of terwijl ze over de muren en hekken rond Europa heen proberen te klimmen. Het enige verschil is dat de Berlijnse Muur veel minder mensen de dood in heeft gejaagd. En dat heel veel mensen niet eens weten dat er muren rond Europa staan.
De reden dat mensen voor een bootje kiezen in plaats van land, is dat de landroute nog veel onmogelijker en soms gevaarlijker is. Expres. Door bewust beleid van onze politici.‘

lees verder op de website Grutjes.nl

De doden komen



UNITED press release, 20.06.2015

DEATH BY POLICY – TIME FOR CHANGE! International Refugee Day – 20th June

To mark International Refugee Day, UNITED is publishing an updated edition of its List of Deaths, a new website and an interactive map. We call on you to protest against the fatal policies of Fortress Europe that lead to the deaths of desperate people looking for safe refuge.

postcard_CartoonLampedusaIn recent months, stories of the thousands of people who have drowned in the Mediterranean sea while attempting to reach Europe have shocked people all over the continent and seen the issue of refugee deaths rise towards the top of the European political and media agenda. But despite the attention generated by the situation in the Mediterranean, EU representatives seem unable to come to any consensus on sharing the burden of migratory waves between southern and northern Europe, with nationalistic interests dominating discussions. Meanwhile migration continues, with the risky conditions at sea not seeming to provide any discouragement to migrants.

Read more on the new website of United: http://unitedagainstrefugeedeaths.eu

DEATH BY POLICY – TIME FOR CHANGE! International Refugee Day ...


Vanmiddag, op Wereld Vluchtelingen Dag, heeft een groep betrokken mensen de doorgang van een brug in Amsterdam geblokkeerd met meerdere banners die stellen dat vluchtelingen welkom zijn, die vrijheid van beweging voor iedereen eisen, en de zeer problematische situatie van vluchtelingen in Nederland en elders in Europa benadrukken.

Deze actie blokkeerde de stroom van talloze rondvaartboten op de grachten van Amsterdam. Door de toeristische industrie een moment te verstoren wil de groep economische druk uitoefenen op de Nederlandse overheid en de gemeente Amsterdam om het immigratiebeleid radicaal te veranderen. Lees verder op Indymedia.nl

IMG_2785

ENGLISH

This afternoon, on the World Refugee Day, a group blocked the passage of a bridge in Amsterdam with multiple banners claiming that the refugees are welcome, to demand freedom of movement for all, and to highlight the highly problematic situation of refugees in the Netherlands and elsewhere in Europe.

This action blocked the flow of countless tourist boats on the canals of Amsterdam. It is first and foremost a disruption of the tourist industry in order to exert economic pressure on the Dutch government and the city of Amsterdam to radically change their immigration policy. Read more on Indymedia.nl

Actie in Amsterdam tijdens Wereld Vluchtelingen Dag


Een man hing zich op in grensgevangenis Rotterdam. Je hoort zulke dingen zo af en toe. Heel erg ja. Dan weer over tot de orde van de dag en het volgende nieuwsbericht dat de dood van deze vluchteling in ernst overtreft. Vluchtelingen dood aangespoeld na een poging Het Kanaal over te zwemmen. Ook heel erg ja. Maar dan zijn er ook weer andere dingen die dat weer doen vergeten.

HELP2Al een beetje gewend aan de doodstijdingen? Die mensen zijn er toch al geweest. Er zijn er ook die overleven, gewond, beschadigd en getraumatiseerd. Ze moeten nog verder, maar hoe? Ach, wat is erg? Mishandelingen? Slavenhandel? Marteling? Uitbuiting?
Over de overlevers van pogingen tot zelfmoord, onder andere in detentiecentra, hoor je vrijwel nooit. Het komt dan ook zo vaak voor dat er geen statistieken over worden bijgehouden. Je zou het aantal pogingen hooguit kunnen afleiden uit het aantal mensen dat in de isoleercel wordt gegooid, want dat is standaard na een poging tot zelfmoord. Bescherming heet dat. Het is: marteling. Af en toe hoor je daar achteraf dan over, doordat mensen zelf, of cel- of afdelingsgenoten, het later naar buiten brengen als ze weer (vogel)vrij zijn en op straat staan en iemand weten te bereiken die wat doet met dat verhaal. Vergeet maar helemaal dat je iets verneemt nadat mensen gedeporteerd zijn. De horror daarvan en van wat daaraan vooraf ging, is en blijft ongehoord.

lees verder op de website van Joke Kaviaar

Fort Europa moordt, maar wie is er slachtoffer?



Detentiecentrum hult zich in stilzwijgen

bron: Occupy Rotterdam

kruis-dcrotEen dag na de bekendmaking van de zelfmoord van een 28 jarige Zuid Afrikaanse jongeman in het detentiecentrum is de identiteit van deze man onbekend gebleven. Wel is door Occupy een officieel verzoek tot informatieverschaffing ingediend bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Maar een antwoord op onze vragen kreeg Occupy daarmee vooralsnog niet.

Om de ingrijpende gebeurtenis van het verlies van deze jongeman niet volledig uit het oog van de wereld te laten voltrekken is er dinsdagmiddag een herdenkingskruis voor de ingang van het detentiecentrum geplaatst. Spoedig was de marechaussee ter plaatse om dit te verbieden. Er was enige overredingskracht nodig om de authoriteiten te bewegen begrip op te brengen voor de actuele urgentie achter dit gebaar in de openbare ruimte. Het kruis mag nu een week blijven staan.

De directie van het detentiecentrum hult zich in een zwijgende status. Van opgesloten vluchtelingen is vernomen dat er binnen het detentiecentrum onder de vluchtelingen onrust heerst over de verwikkelingen. De opgesloten vluchtelingen waren maandag al vroeg op de dag op de hoogte van het gebeuren. Er wordt gevreesd voor navolging van deze daad.

Occupy plaatst herdenkingskruis voor onbekende vluchteling