Dagelijkse archieven: 20 mei 2015


bron: Indymedia

In de vroege morgen van 16 april werden zeven mensen bij Kamp Zeist gearresteerd. Ruim vijf dagen werden de arrestanten vastgehouden in het cellencomplex Houten. De verdenking ‘openlijke geweldpleging tegen goederen in vereniging gepleegd, tegen hekwerken en prikkeldraad’, werd in die vijf dagen uitgebreid met ‘deelneming aan een criminele organisatie’, en daarna weer ingetrokken.

Uit het procesdossier van de zaak tegen deze zeven blijkt dat er zich politie-eenheden in het bos ophielden die nacht. Ze waren voorzien van warmtebeeldcamera’s en helderheidsversterkers. In het dossier zit een ambtsbericht van de AIVD: “Actievoerders tegen het asiel- en vreemdelingenbeleid zijn voornemens om in deze week ‘s nachts vernielingen aan te richten bij Kamp Zeist, bij de locatie waar uitgeprocedeerde gezinnen verblijven in afwachting van hun uitzetting uit Nederland”.
Uit één van de processen verbaal blijkt bovendien dat de politie informatie had dat “er vannacht een bepaalde groepering bij Kamp Zeist het hek wilde gaan forceren”.

Toen de eerste mensen op hun knieën geboeid aan de kant van het pad waren gezet, in afwachting van ‘transport’, werd hen duidelijk hoe groot de politie-inzet was. Er waren smerissen in camouflagekleding, er was marechaussee, er waren stillen. Er ging een helikopter in de lucht, kennelijk op zoek naar mogelijke aan arrestatie ontkomen personen. Er kwam een hulp-officier van justitie om ter plekke iedereen voor te geleiden. Het duurde ruim een uur voordat mensen vervolgens naar Houten vervoerd werden. Daar duurde het nog lang voordat ze van de boeien werden verlost, om vervolgens hun kleding te moeten verruilen voor blauwe papieren overalls.

In de vijf dagen die volgden, waarin de zeven arrestanten elke vraag van de weinige verhoren beantwoordden met ‘Geen verklaring’, werd blijkens het dossier onderzoek gedaan naar verbanden tussen de zeven: waren ze eerder ergens samen gezien of opgepakt? Uit grafiekjes en lijstjes in het dossier blijkt hoezeer er van alles in de systemen van politie en justitie wordt bijgehouden. Zo vonden twee mensen die jaren geleden bouwplannen van het detentiecentrum op Schiphol opvroegen in het gemeentehuis van Haarlemmermeer dat nu terug in het dossier van deze zaak.
De 6e dag werden twee van de zeven voor bewaring voorgeleid bij de rechter-commissaris, de rest verliet Houten met een dagvaarding. De andere twee kwamen tenslottte ook vrij. Een van hen werd niet in bewaring gesteld. De ander wel, waarna de bewaring werd geschorst onder voorwaarden.

De hele operatie lijkt op een flink staaltje intimidatie: de inzet, de behandeling, de aanklachten, de verlengde inverzekeringstelling en voor enkelen dus de vordering in bewaring stelling. De verwachting is dat het OM met deze zaak hard wil uithalen naar activisten die de staat al jarenlang een doorn in het oog zijn: de zgn. ‘asielactivisten’.

De repressie tegen ‘asielactivisten’ ligt in het verlengde van de repressie tegen vluchtelingen. De jacht op vluchtelingen langs de buitengrenzen, met de vele verdrinkingen op de Middellandse Zee als op de koop toe genomen gevolg. De jacht op vluchtelingen in de straten waar ze eenmaal afgewezen toe worden gedwongen te leven. De opsluiting van vluchtelingen in grensgevangenissen als Kamp Zeist, waar binnenkort de bouw van een permanente gezinsgevangenis van start gaat.
De staat vervolgt nu mensen die worden beschuldigd van het weghalen van één van de hekken van Fort Europa en vernietigt zelf dagelijks vele mensenlevens. Geen middel wordt onbenut gelaten om deze misdadige en moordzuchtige apartheidspolitiek, die ‘asiel- en vreemdelingenbeleid’ heet, ongehinderd voort te kunnen zetten.
We mogen dit niet laten gebeuren. Dus kom in actie! Steun de vluchtelingenstrijd!

Support de Zeister 7! Op 20 juli om 13.30 is het proces bij de politierechter in Utrecht.

Steungroep ‘Zeister 7′

Wil je meer weten? Mail: utrecht[at]arrestantengroep.org

Eerdere berichten:
Update Zeister 7: https://www.indymedia.nl/node/27788
Noisedemo Houten: https://www.indymedia.nl/node/27737

Wat er gebeurde bij Kamp Zeist op 16 april


Schermafbeelding 2015-05-20 om 12.54.17No Borders Morocco is een steungroep voor de    zelforganisaties van vluchtelingen en migranten in Marokko die naar Europa willen. Het gaat daarbij om migranten en vluchtelingen uit heel Afrika die vanuit Marokko proberen de overstap te maken. No Borders Morocco houdt een informatieve website in de lucht die is gevuld met artikelen, video’s en muziek in diverse talen. Zo krijg je een goed inzicht in de praktische solidariteit van de organisatie, en ook in de politiek van migratiebeheersing en in de repressie waar migranten en vluchtelingen en hun ondersteuners mee worden geconfronteerd.

No Borders Morocco is verbonden met het internationale No Borders-netwerk. Er is geen centrale organisatie of leiding: ieder individu of groep die zich inzet voor vrijheid van beweging en tegen discriminatie, uitsluiting en illegalisering van mensen, kan onder de vlag van No Borders opereren. In de praktijk betekent het dat No Borders vaak directe actie voert tegen grenscontroles en uitzetgevangenissen. Op allerlei manieren worden vluchtelingen en migranten ondersteund.

No Borders Morocco zorgt voor onderdak, kleding, onderwijs, medische hulp, kinderopvang, psychologische hulp en werk gedurende het verblijf in Marokko. Ook ondersteunt men vluchtelingen en migranten bij het daadwerkelijk oversteken van grenzen, via land en zee. Daarnaast oefenen de activisten druk uit op de staat om gevangen vluchtelingen en migranten vrij te laten, deportaties af te gelasten en repressieve maatregelen te stoppen. En daarbij verspreiden ze informatie over de situatie waarin de geïllegaliseerde vluchtelingen en migranten aan de grenzen van de Europese Unie verkeren, en natuurlijk over het verzet daartegen van individuen en zelforganisaties, zowel in Marokko als in het buitenland.

Lees verder…

 http://www.doorbraak.eu/de-praktische-steun-van-no-borders-morocco/

De praktische steun van No Borders Morocco