Maandelijkse archieven: februari 2015


Retour afzender. Woensdag 25 februari 2015 heeft de nieuwe Afghaanse minister, Hussain Alami Balkhi, 2 door Nederland uitgezette Afghanen woensdag aangekomen in Kabul, diezelfde dag terug gestuurd naar Nederland.

deportees-teruggestuurdOp deze foto is te zien dat de 2 Afghanen teruggestuurd worden naar Nederland via Kabul Airport op woensdag 25 februari 2015 (Foto: Ahmad Zaki Khalil).

Dit heeft uiteraard consequenties voor alle Afghanen die momenteel in detentie hun mogelijke uitzetting aan het afwachten zijn. Op de korte termijn is uitzetting naar Afghanistan nu niet mogelijk. Dat maakt verlenging van hun huidige detentie volstrekt zinloos en onrechtmatig. In detentiecentrum Rotterdam zitten momenteel enkele Afghanen opgesloten in afwachting van hun mogelijke uitzetting.

lees verder op de website van Occupy Rotterdam

Afghaanse minister voegt daad bij woord en stuurt 2 uitgezette ...


In de uitzendng van Jinek heeft Tamana vanavond met Tinkebell verslag gedaan na alle hectiek van de afgelopen weken. Advocaat Toemen zat ook in de tv-uitzending Jinek en hij wist te melden dat hij direct na de deportatie van Amiri, op 5 januari dit jaar, de DT&V gevraagd heeft hoe de uitzetting was verlopen. De DT&V heeft hem gezegd dat de uitzetting opvallend rustig was verlopen en zonder iets noemenswaardig voltrokken. Wie gisteren het verslag van staatssecretaris Teeven heeft gehoord weet dat de uitzetting juist niet soepel is verlopen. Hij heeft toegegeven dat er ‘gepast geweld’ is gebruikt. Volgens Toemen is het dus duidelijk dat er iets niet klopt, want 2 uiteenlopende verslagleggingen van de staat is op zijn minst verdacht. Iemand van de Marechaussee, DT&V of de IND zit te liegen.

lees verder op de website van Occupy Rotterdam

Marechaussee heeft waarschijnlijk maximale inzet dwangmiddelen toegepast op Amiri


Gezocht : De KLM Stewardess getuige deportatie Amiri KL 871 – Amsterdam – Delhi India 12.55 op 05-01-15

Nu Tamana vandaag, donderdag 26 februari 2015, in gezelschap van Tinkebell weer terug in Nederland is aangekomen en haar vader met het vliegtuig naar Dubai is vertrokken lijkt dit hoofdstuk afgesloten te kunnen worden.

Vader gevonden en met zorg van zijn dochter opgelapt en klaar gemaakt voor vertrek naar Dubai.

Tinkebell heeft haar vertrouwen in het verhaal van Tamana haar vader uitgesproken. Feda Mohammed is hoogstwaarschjnlijk in een worsteling met de Marechaussee aan boord van de KLM 871 op maandag 5 januari 2015 lichamelijk mishandeld. “Met gepast geweld” uitzetten, noemt Teeven dat.

lees verder op de website van Occupy Rotterdam

Onbekende KLM Stewardess van de KL871 wordt gezocht
As Malta receives millions of Euros to fund maritime border control operations in collaboration with Frontex, members of the FRONTEXIT campaign denounce the security obsession blinding Europe and leading to increasing numbers of deaths.

On 4 February, the European Union announced that more than 12 million Euros had been granted to the Maltese armed forces in order to finance the purchase of equipment to be used for operations coordinated by Frontex (the European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders). This grant comes from the EU Internal Security Fund, established to fight crime and deal with threats to EU security, and comes in addition to the 114 million Euros allocated to Frontex in 2015.

This decision illustrates once again the gulf between the urgency of the situation at Europe’s maritime borders and the focus of the EU’s priorities in this area. Following a macabre record of more than 3,500 deaths in 2014, the slaughter continues in the Mediterranean, with several hundred deaths since the beginning of the year, in particular off the coast of Lampedusa.

In this context it is shameful that the EU’s reactions focus on strengthening mechanisms which, contrary to claims, do not aim to save human lives but to intercept and control (Frontex, Eurosur, cooperation on migration with neighbouring states).

Lees verder op de website van Frontexit.

Frontex, poison or antidote to the tragedies in the Mediterranean?


Tamana’s integriteit werd vandaag openlijk aangevallen in de Nederlandse media. Uitspraken van Tinkebell gaven aanleiding tot twijfel omtrent het ziekenhuisverhaal van haar vader. Tinkebell verklaarde vandaag dat zij Tamana achterna is gereisd terwille van een kunstproject waarvan zij niet weet wat waar en wat onwaar is. Tinkebell verklaarde verder dat de foto’s welke ze heeft vrijgegeven en ook de bekentenissen van Tamana gezien moeten worden als onderdeel van haar kunstproject. Volgens Tinkebell is de kans groot dat Tamana en haar vader een toneelstukje hebben opgevoerd in het Afghaanse ziekenhuis. Met deze uitspraken hebben de verwikkelingen van Feda Mohammed Amiri een bizarre wending genomen. De foto hieronder is gemaakt door Tinkebell, mogelijk dus meer kunstproject dan waarheidsgetrouw.

Lees verder op de website van Occupy Rotterdam.

Tinkebell zaait bizarre verwarring toch heeft Teeven geweld jegens Amiri ...In december kraakte actiegroep Zij Is Hier in Amsterdam een pand om opvang te kunnen bieden aan vrouwen met afhankelijk verblijfsrecht die te maken hebben met huiselijk geweld. De kraakactie was ook bedoeld als een protest tegen de weigering van de reguliere hulpverleningsinstellingen en de gemeente Amsterdam om deze mishandelde en gedumpte vrouwen veiligheid en bescherming te geven. Het in 2014 verschenen onderzoek “Zo zijn we niet getrouwd” gaat dieper in op de achtergronden van huwelijksdwang, huwelijkse gevangenschap en achterlating, en het overheidsbeleid op dat gebied.

De problemen waar de vrouwen mee worden geconfronteerd, zijn divers. Wat ze gemeen hebben, is dat ze in een onveilige relatie en thuissituatie verkeerden en bij het verbreken daarvan of een poging daartoe vastlopen in de bureaucratie en de regels rond huisvesting, rechtshulp, opvang, bijstand en verblijfsrecht. In Nederland hebben heel veel mensen te maken met een vorm van geweld in huiselijke kring. Het treft vrouwen, mannen, kinderen, ouderen, homo’s en hetero’s, mensen van alle rangen en standen en alle culturele achtergronden. Het kan gaan om lichamelijk geweld, geestelijk geweld, seksueel misbruik, verwaarlozing, het ontnemen van rechten, en het schenden van de persoonlijke integriteit.

Lees verder op de website van Doorbraak.

Overheid zegt gedumpte vrouwen te helpen, maar werkt hen in ...