25 januari, Amsterdam: Picketline Stop DT&V! Stop Deportaties!


Voor vrijheid van beweging en het recht op bestaan: Stop DT&V! Stop deportaties! Zondag 25 januari, 15 uur: demonstratieve picketline voor De Nieuwe Liefde, Amsterdam, Da Costakade 102. For freedom of movement and the right to exist: Stop DT&V! Stop deportations! Sunday, January 25, 15 hrs: demonstrative picketline in front of De Nieuwe Liefde, Amsterdam, “sdadasdf”

Did you like this? Share it: