Dagelijkse archieven: 2 januari 2015


De vluchtgegevens van de aanstaande uitzetting van de 54 jarige man uit Afghanistan zijn zojuist bekend geworden. Deze zijn :
KL 871 – Amsterdam – Delhi India 12.55.
AI 243 – Delhi india – Kabul

Occupy vraagt iedereen die dit leest de moeite te nemen minstens één mailtje of telefoontje te plegen. Ook kun je de Facebookpagina van KLM bezoeken en daar een reactie plaatsen. Laat KLM maar voelen wat het doet door aan deze deportatie haar medewerking te verlenen. Onderaan dit artikel vind je voorbeeld teksten welke je direct over kunt nemen.

Mensen die contact hebben met politici : Schrijf ze, bel ze, mail ze !

Wees doortastend, probeer de boodschap over te brengen. Laat horen wat jij van deze komende uitzetting vind. Blijf netjes. Alleen wanneer jij redelijk blijft kun je een redelijk antwoord terug verwachten. Ons doel is deze uitzetting te voorkomen.

Het beste wat we nu kunnen doen is onderstaande dikgedrukte tekst, of een variant hiervan, mailen naar : [email protected]. lees verder bij Occupy Rotterdam!

Oproep tot Grote Bel- en Mailactie tegen KLM ter voorkoming ...


Dochter wordt vandaag door een mede opgeslotene opgebeld dat haar vader plotseling is opgehaald in Rotterdams detentiecentrum.

Terwijl Tamana, de dochter des huizes, consistent alle twee de beschikbare bezoekuren per week haar vader bezoekt neemt de DT&V op de tweede dag van het nieuwe jaar plotseling het besluit haar vader uit te zetten. Een lopende procedure bij het Europese Hof is afgewezen na een looptijd van 6 jaar. Haar vader is direct naar Schiphol overgeplaatst, zijn kamer is leeggemaakt. De mede opgeslotenen nemen snel contact op met Tamana en vertellen haar het slechte nieuws. Contact met haar vader lijkt nu onmogelijk. Ze weet niet waar hij nu precies is. Tijd om afscheid van haar vader te nemen lijkt er niet meer geweest te zijn, op deze wijze komt de mededeling over haar vader hard aan. De uitzetting lijkt zich aanstaande maandag te gaan voltrekken. Haar advocaat weet ook nog niet exact waar hij is. Hij start een spoedprocedure.

De eerste week van zijn verblijf, begin november 2014, in detentiecentrum Rotterdam heeft de 54 jarige man in de isolatiecel doorgebracht. Men had hem gevraagd te tekenen voor zijn ‘vrijwillige’ uitzetting. Hij had geantwoord liever te sterven dan te tekenen om naar Afghanistan terug te keren. Het detentiecentrum meent dat de man op grond van deze uitspraken sucuidaal is en plaatst hem prompt in OBS. De man wordt zo zwaar onder druk gezet alsnog te tekenen. Maar de beleving van de man is anders. Wat is zijn perspectief bij uitzetting ? In Afghanistan loopt hij groot gevaar na een afwezigheid van 18 jaar kent hij daar niemand meer. Hij is inmiddels sterk vernederlandst. Zijn gezin te zullen moeten gaan missen komt daar nog bij. Zijn leven lijkt dan over te zijn. Overmacht, woede is wat hem op zijn eerste dag in het detentiecentrum meester maakt. De man wordt op middelbare leeftijd op een matje in een kale gesloten kamer geplaatst. De OBS is niet meer dan dat. Geen stoel, tafel, bed en raam in de cel. Zeven dagen 24uur per dag in je ondergoed op een matje op de vloer en verder helemaal niets. Zijn wereld stort in. lees verder op de website van Occupy Rotterdam

Na 18 jaar wordt de vader van een gezin waarvan ...


Onze contacten in detentiecentrum leven van maand naar maand telkens hopende op vrijspraak in de eerstvolgende rechtzaak. Iedere maand kan de advocaat vragen om vrijlating, het is de rechter die beschikt over het lot van de veelal onuitzetbaren. Het schimmige juridische niemandsland van uitstel op uitstel is een gebied waarin niemand zich zou wensen te bevinden. Met magnetronmaaltijden die te karig zijn en te onsmakelijk en bovendien iedere dag hetzelfde, daar wordt een mens niet vrolijk van. De stress van de eenzame opsluiting maakt van de meeste gevangenen in combinatie met de ondermaatse voeding een flink afgevallen versie van zichzelf.

Ondertussen weet een ieder dat de isolatiecel erg dichtbij is. Eén verkeerd woord, een weigering van de maaltijd of een opstandige bui en je wordt een week in een kamer met slechts een matje op de grond op gesloten. Die dreiging is geen loos alarm. Elke dag zijn er mensen opgesloten in de isolatiecel. Momenteel gaan de hardnekkige geruchten dat er al een aantal weken een man uit Ghana in de isolatiecel zit. De man zit daar na een mislukte deportatiepoging naar zijn land van herkomst. Hij zou zich verzet hebben en daarmee de uitzetting onmogelijk hebben gemaakt. Helaas kunnen we dit verhaal nog niet verifiëren. Via de hulplijn van Occupy Rotterdam horen we dat de mannen in het detentiecentrum zich grote zorgen maken. De man zou de keuze gesteld zijn : Tekenen voor medewerking aan je uitzetting of indien je dat niet doet, een langer verblijf in de isolatiecel (OBS). Met deze martelpraktijk, want zo mag je een verblijf in OBS onder deze voorwendselen gerust noemen, zou de DT&V hun boekje ernstig te buiten gaan. lees verder op de website van Occupy Rotterdam

Oudjaarsavond in de isolatiecel, de andere mensen zijn ongerust.lawaaidemo-schiphol-nwjr15*English below*

Op oudejaarsavond, 31 december 2014, is een groep van 100-120 mensen naar het Schiphol Detentie Centrum gegaan in solidariteit met de vluchtelingen die daar gevangen zitten.

Zoals elk jaar protesteren we met oud en nieuw het feit dat mensen die vluchten opgesloten worden. Er valt veel te zeggen over de omstandigheden waaronder dit gebeurt, eenzame opsluiting waar mensen onder te lijden hebben, medische zorg die ze daar ontzegt wordt, de eindeloze tijd dat men daar zit en de psychologische terreur die ze daar ondergaan. Maar wij vinden dat het begint bij het feit dat de overheid mensen überhaupt gevangen zet. Dit is verkeerd, en zou zelfs onder de beste omstandigheden een feit zijn waar wij ons tegen verzetten.
Niet alleen is de lawaaidemonstratie die wij daar gehouden hebben een protest, maar ook bedoelt als solidariteitsactie, om een hart onder de riem te steken. Te laten weten dat ze niet vergeten zijn en wij men hen samen een nieuw jaar in luiden dat hopelijk meer voor ze in petto heeft dan opsluiting. Dat wij hen als mensen zien en niet als een probleem zoals de overheid ons dat voorhoudt. Iedereen heeft het recht op een vrij leven en daar streven wij allen naar. Voor een 2015 zonder grenzen. Alle gevangenen vrij!

On New Year´s Eve, the 31st of December of 2014, a group of 100-120 people went to the Schiphol Detention Centre near Amsterdam in solidarity with the imprisoned people.
As every year, we protest the fact that people who flee their countries are being imprisoned. A lot can be said about the circumstances under which the detention takes place, the medical care they deprive, the endless time people are being locked up and the psychological terror that people have to suffer. But we think that it all begins with the fact that the government thinks they can and should put people in prison. This is wrong and would be something we resist and protest even under the best circumstances.
Not only is the noisedemonstration we held at Schiphol a protest, but also an act of solidarity. To let the people inside know that they aren’t forgotten and to start a new year together with them that hopefully has more for them in store than detention. That we see them as people and not as the problem the government would have us see them. Everybody has a right to a free live and that is what we strive for. For a 2015 without borders. Every prisoner free!

lawaaidemo-schiphol-nwjr15-2

bron: Indymedia

Lawaaidemonstratie Schiphol / Noise demonstration Schiphol