Maandelijkse archieven: december 2014


Op 15 december werd bij de VU in Amsterdam ter ere van de uitreiking van de Hanneke Steenbergenprijs (prijs voor de beste scriptie binnen het vakgebied migratierecht) een symposium met de titel ‘Grensdoden en mensenrechten’ georganiseerd. Ik ben tijdens het symposium en de bespreking van de genomineerde scripties een aantal positieve dingen tegen gekomen, maar er zijn ook een aantal punten waar ik behoorlijke bedenkingen bij heb.

Border Death Database
In de eerste helft werd door Tamara Last en Thomas Spijkerboer het project ‘Border Death Database’ geïntroduceerd. In dit project wordt er voor de periode 1990 – eind 2013 een database opgezet, met daarin de persoonsgegeven van migranten die aan de zuidelijke buitengrenzen van de EU (Middellandse Zee) tijdens hun poging om Europa te bereiken zijn omgekomen. Behalve dat dit gegevens verstrekt over de identiteit van de gestorven migranten en hun aantallen, wil het project door het opzetten van een policy and practices tijdslijn onderzoeken of er een verband te leggen is tussen (verandering van) grensbewakingsbeleid en (verandering van) het aantal migranten dat de dood vindt.

Als er een causaal verband wordt gevonden tussen beleid en aantal doden (waar ze zich nu nog niet over willen uitspreken, zoals Spijkerboer tot vervelens toe herhaalde), dan volgen er daarna aanbevelingen voor beleidswijzigingen om het aantal doden terug te dringen.

Lees verder op het weblog van Dhjana.

Verslag VU-symposium ‘Grensdoden en mensenrechten’


Dinsdag 23 december – Volkskeuken MKZ – Eerste Schinkelstraat 14-16 – Amsterdam
Eten vanaf 19.00 uur – Info-avond begint om 20.30 uur – Reserveer voor het eten tussen 14u30 en 18u00 via 020-6790712

n het grensgebied tussen Mexico en de Verenigde Staten vallen jaarlijks meer dan 600 slachtoffers onder migranten op zoek naar een beter leven.
De beter begaanbare delen van deze grens zijn inmiddels hermetisch afgesloten, waardoor de enige optie die overblijft voor migranten een gevaarlijke
voettocht door de meest desolate delen van de woestijn is.

Het rijke westen blijft angstvallig haar grenzen militariseren in een zinloze poging mensen buiten de deur te houden.

Lees verder op de website van de Anarchistische Groep Amsterdam

Dinsdag 23 december: infoavond ‘No More Deaths’ in Amsterdam


Als je op de website van de rijksoverheid kijkt naar het reisadvies voor Somalie, dan is het land op de kaart vuurrood gekleurd. Of moet ik zeggen: bloedrood? In elk geval: heel rood. Waarschuwingsrood. En dat rood betekent volgens de legenda: niet reizen. Evengoed deporteert Neederland, en met Neederland volgens Amnesty International meer landen, vluchtelingen naar het Somalië waarvoor ik als Neederlander gewaarschuwd wordt, zeer nadrukkelijk:

“Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert alle Nederlanders die in Somalië zijn zo snel mogelijk het land te verlaten. Het is er niet veilig. Dit heeft te maken met criminaliteit en terroristische organisaties die actief zijn in het land.”

“Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert u niet te reizen naar Somalië inclusief de gebieden Somaliland en Puntland. De veiligheidssituatie in het hele land is slecht.”

In Somalië zijn terroristische organisaties actief. Vooral in het gebied van Centraal- en Zuid-Somalië. Het risico op terroristische aanslagen geldt voor het hele land.

lees verder op de website van Joke Kaviaar

Deportatie naar Somalië? Dan tekent Fred Teeven je doodvonnis!