Dagelijkse archieven: 27 december 2014


Wist u dat er dagelijks veerponten op een neer gaan tussen het noorden van Afrika en het zuiden van Europa? Nee? Nou , ik ook niet. Maar volgens Fred de vluchtelingenjager Teeven is dat – vrij vertaald – wel het geval en hij is het daar niet mee eens: “Wij moeten geen veerpont organiseren van Afrika naar de zuidkust van Europa”, zegt hij.

Nooit geweten dat die “wrakke bootjes” zoals hij ze ook wel noemt veerponten waren die door de EU werden georganiseerd. Of hij moet bedoelen dat het gevoerde beleid smokkelaars in de kaart speelt, waarmee de EU alsnog de overtochten organiseert én tegelijk doelbewust laat leiden tot de dood van veel vluchtelingen. lees verder op de website van Joke Kaviaar

Vluchtelingen redden van de verdrinkingsdood? Onze taak niet, zegt Fred ...