Dagelijkse archieven: 18 december 2014


[Persbericht van Wij Zijn Hier]

Donderdag 18 december – Amsterdam – 16:00 uur Stadhuis, 17:30 uur Beursplein

Amsterdam stelt een 12-uurs nachtopvang voor vluchtelingen voor. Dit is geen adequate opvang. Het betekent dat mensen overdag door de straten zwerven, in de kou, met al hun bezittingen bij zich. De asielzoekers willen een 24-uurs accommodatie, zodat de bewoners veilig en op een warme plaats kunnen zijn, om in vrede te kunnen werken aan hun eigen toekomst.

Op 10 november jl. oordeelde de Europese Comité voor Sociale Rechten (ECSR) dat Nederland de rechten schendt van illegale migranten in het kader van het Europees Sociaal Handvest. De grote meerderheid van migranten zonder papieren, die niet beschikken over middelen van bestaan en die niet kunnen
terugkeren naar het land van herkomt, worden over het algemeen niet voorzien van adequate accommodatie en krijgen niet de juiste medische hulp.

Het ECSR benadrukt dat de Nederlandse overheid op korte termijn bijstand dient te verlenen aan personen die in een situatie van onmiddellijke en dringende behoefte verkeren. Niemand in het land mag voedsel, kleding of onderdak ontberen. Dit geldt ook voor afgewezen asielzoekers. Zij moeten worden opgevangen in plaats van op straat gezet te worden. Het ECSR constateert dat het recht op onderdak nauw verbonden is met het recht op leven en cruciaal is voor de eerbiediging van de menselijke waardigheid van iedere persoon.

Bovendien stelt de ECSR dat toegang tot gezondheidszorg een voorwaarde vormt voor het behoud van de menselijke waardigheid en dat dit valt binnen de minimale bescherming die aan migranten moet worden verleend.

Onderdak is geen doel maar een middel, een middel om te werken aan een echte toekomst en aan een leven met menselijke waardigheid.

Vandaag: demonstratie voor 24-uur opvang en rechtvaardige asielprocedure