Dagelijkse archieven: 17 december 2014


ViolenceAfgelopen zondag heeft de actiegroep Zij Is Hier in Amsterdam een pand gekraakt voor onderdak van vrouwen “met een onveilige thuissituatie en een zwakke rechtspositie”. Zeker tientallen en mogelijk honderden vrouwen zijn in de hoofdstad op straat beland door een gebrek aan gemeentelijke opvangvoorzieningen. De gemeente en de reguliere hulpverlening weigeren hen de toegang tot de vrouwenopvang en laten hen dus in de kou staan. De vrouwen hebben nu het heft in eigen hand genomen en voeren actie voor hun recht op bescherming. De Zij Is Hier-groep maakt geen deel uit van de Wij Zijn Hier-vluchtelingen, maar is wel door hun strijd geïnspireerd.

Zo’n 25 vrouwen hebben het gekraakte pand inmiddels in gebruik genomen. Ze kunnen nergens heen en zijn tussen wal en schip geraakt. De GGD, het Steunpunt Huiselijk Geweld, de Blijf Groep Amsterdam en de gemeentelijke Dienst Wonen, Zorg en Samenleven sluiten de vrouwen uit van opvang en leveren hen daarmee over aan allerlei vormen van verpaupering, uitbuiting en onveiligheid. Veel vrouwen van de groep zijn afkomstig uit landen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten en vanwege een huwelijk naar Nederland gemigreerd. Ze zijn dakloos geworden, omdat hun man of een ander familielid hen bedreigde, vernederde en mishandelde. Een aantal van hen moest uit huis vluchten omdat het te onveilig was en ze hun leven niet zeker waren. Anderen werden door hun man en schoonfamilie gedwongen achtergelaten in het land van herkomst.

Lees verder op de website van Doorbraak.

Zij Is Hier-vrouwen kraken pand voor opvang van slachtoffers van ...


Op 15 december werd bij de VU in Amsterdam ter ere van de uitreiking van de Hanneke Steenbergenprijs (prijs voor de beste scriptie binnen het vakgebied migratierecht) een symposium met de titel ‘Grensdoden en mensenrechten’ georganiseerd. Ik ben tijdens het symposium en de bespreking van de genomineerde scripties een aantal positieve dingen tegen gekomen, maar er zijn ook een aantal punten waar ik behoorlijke bedenkingen bij heb.

Border Death Database
In de eerste helft werd door Tamara Last en Thomas Spijkerboer het project ‘Border Death Database’ geïntroduceerd. In dit project wordt er voor de periode 1990 – eind 2013 een database opgezet, met daarin de persoonsgegeven van migranten die aan de zuidelijke buitengrenzen van de EU (Middellandse Zee) tijdens hun poging om Europa te bereiken zijn omgekomen. Behalve dat dit gegevens verstrekt over de identiteit van de gestorven migranten en hun aantallen, wil het project door het opzetten van een policy and practices tijdslijn onderzoeken of er een verband te leggen is tussen (verandering van) grensbewakingsbeleid en (verandering van) het aantal migranten dat de dood vindt.

Als er een causaal verband wordt gevonden tussen beleid en aantal doden (waar ze zich nu nog niet over willen uitspreken, zoals Spijkerboer tot vervelens toe herhaalde), dan volgen er daarna aanbevelingen voor beleidswijzigingen om het aantal doden terug te dringen.

Lees verder op het weblog van Dhjana.

Verslag VU-symposium ‘Grensdoden en mensenrechten’


Dinsdag 23 december – Volkskeuken MKZ – Eerste Schinkelstraat 14-16 – Amsterdam
Eten vanaf 19.00 uur – Info-avond begint om 20.30 uur – Reserveer voor het eten tussen 14u30 en 18u00 via 020-6790712

n het grensgebied tussen Mexico en de Verenigde Staten vallen jaarlijks meer dan 600 slachtoffers onder migranten op zoek naar een beter leven.
De beter begaanbare delen van deze grens zijn inmiddels hermetisch afgesloten, waardoor de enige optie die overblijft voor migranten een gevaarlijke
voettocht door de meest desolate delen van de woestijn is.

Het rijke westen blijft angstvallig haar grenzen militariseren in een zinloze poging mensen buiten de deur te houden.

Lees verder op de website van de Anarchistische Groep Amsterdam

Dinsdag 23 december: infoavond ‘No More Deaths’ in AmsterdamAls je op de website van de rijksoverheid kijkt naar het reisadvies voor Somalie, dan is het land op de kaart vuurrood gekleurd. Of moet ik zeggen: bloedrood? In elk geval: heel rood. Waarschuwingsrood. En dat rood betekent volgens de legenda: niet reizen. Evengoed deporteert Neederland, en met Neederland volgens Amnesty International meer landen, vluchtelingen naar het Somalië waarvoor ik als Neederlander gewaarschuwd wordt, zeer nadrukkelijk:

“Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert alle Nederlanders die in Somalië zijn zo snel mogelijk het land te verlaten. Het is er niet veilig. Dit heeft te maken met criminaliteit en terroristische organisaties die actief zijn in het land.”

“Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert u niet te reizen naar Somalië inclusief de gebieden Somaliland en Puntland. De veiligheidssituatie in het hele land is slecht.”

In Somalië zijn terroristische organisaties actief. Vooral in het gebied van Centraal- en Zuid-Somalië. Het risico op terroristische aanslagen geldt voor het hele land.

lees verder op de website van Joke Kaviaar

Deportatie naar Somalië? Dan tekent Fred Teeven je doodvonnis!