Maandelijkse archieven: december 2014


Wist u dat er dagelijks veerponten op een neer gaan tussen het noorden van Afrika en het zuiden van Europa? Nee? Nou , ik ook niet. Maar volgens Fred de vluchtelingenjager Teeven is dat – vrij vertaald – wel het geval en hij is het daar niet mee eens: “Wij moeten geen veerpont organiseren van Afrika naar de zuidkust van Europa”, zegt hij.

Nooit geweten dat die “wrakke bootjes” zoals hij ze ook wel noemt veerponten waren die door de EU werden georganiseerd. Of hij moet bedoelen dat het gevoerde beleid smokkelaars in de kaart speelt, waarmee de EU alsnog de overtochten organiseert én tegelijk doelbewust laat leiden tot de dood van veel vluchtelingen. lees verder op de website van Joke Kaviaar

Vluchtelingen redden van de verdrinkingsdood? Onze taak niet, zegt Fred ...


GamalKAfgelopen zaterdag kwamen zo’n vijftig mensen naar de Leidse solidariteitsactie voor Gamal, de Egyptische vluchteling die onlangs is opgepakt. Hij zit opgesloten in het Rotterdamse detentiecentrum en dreigt te worden uitgezet. Iedereen kan meehelpen om uitzetting te voorkomen. Hoe breder de steun voor Gamal, hoe meer kans dat hij in Nederland kan blijven.

Gamal is in 2001 naar Nederland gevlucht. Zijn asielaanvraag werd afgewezen. Hij kwam net niet in aanmerking voor de pardonregeling van 2007. Want die regeling hield in dat de vluchteling voor 1 april 2001 asiel moest hebben aangevraagd. Gamal had de pech dat hij zijn aanvraag pas een paar dagen later kon doen, namelijk op 5 april.

Lees verder op de website van Doorbraak.

Steun de Egyptische vluchteling Gamal!


IMG_8032Op ACAB-day is er gedemonstreerd bij 2 van de Apartheidsmuren die Nederland rijk is.

Er zijn momenteel twee hoge muren in Nederland (Zeist en Rotterdam) waarachter mensen voor langere tijd worden opgesloten puur en alleen omdat men niet over de vereiste papieren beschikt om in Nederland te mogen verblijven. Dit zijn mensen die niet in Europa geboren zijn en dit niet kunnen aantonen. Omdat je hier niet geboren bent is géén reden je op te sluiten zegt de EU, staat in de Universele Rechten van de Mens en staat zelfs in artikel 1 van de Nederlandse wet. Toch worden mensen soms zelfs langer dan één tot anderhalf jaar opgesloten, ver uit ons zicht. Nederland en Italie doen dit als de enige Europese landen voor zulks een lange tijd. Daarom gaan we actie voeren. Om deze mensen te ondersteunen. Omdat wij Apartheid afschuwelijk vinden en niet passend in onze beschaving. Tijd dus voor een grote gezamenlijke actie in het bos van Zeist en op het vliegveld van Rotterdam.

Bekijk de film en de fotoreportage van die dag die gemaakt zijn door Pinknoise.

ACAB-day is er gedemonstreerd bij 2 van de ApartheidsmurenMorgen organiseren betrokken Leidenaren een protestactie tegen de dreigende uitzetting van de 48-jarige Egyptische vluchteling Gamal. Hij is een van de bekendste Leidse vluchtelingen zonder verblijfsrecht. Jarenlang verkocht hij dag in dag uit de straatkrant bij het filiaal van Albert Heijn aan de Hooigracht, om de hoek bij het kantoor van steungroep De Fabel van de illegaal. Veel mensen tonen zich bezorgd over het plotseling oppakken en opsluiten van Gamal.

Protestactie
Zaterdag 20 december
Vanaf 12:00 uur
Kaasmarkt, Leiden

lees verder op de website van Doorbraak

20 december, Leiden: protestactie tegen dreigende uitzetting van Egyptische vluchteling


De rechtbank Rotterdam heeft op 17 december 2014 een belangrijke uitspraak gedaan in een zaak van twee jonge kinderen die in bewaring waren gesteld in de gesloten gezinsvoorziening in Zeist. De kinderen van drie en vier jaar oud zijn uitgeprocedeerd. Ze verbleven met hun moeder in een gezinslocatie toen zij vroeg in de morgen door de Vreemdelingenpolitie werden opgehaald en naar een gesloten locatie in Zeist werden overgebracht. De rechtbank oordeelt nu dat de belangen van de kinderen hierbij niet goed zijn afgewogen. De rechtbank beveelt dat de kinderen en hun moeder onmiddellijk in vrijheid worden gesteld.
Defence for Children ondersteunde de advocaat in de procedure en stelt dat een juiste afweging van de belangen van de kinderen ertoe had moeten leiden dat van inbewaringstelling was afgezien.

Lees verder op de website van Defence for Children.

Rechtbank beveelt opheffing bewaring van kinderen in gesloten gezinsvoorziening Zeist


[Persbericht van Wij Zijn Hier]

Donderdag 18 december – Amsterdam – 16:00 uur Stadhuis, 17:30 uur Beursplein

Amsterdam stelt een 12-uurs nachtopvang voor vluchtelingen voor. Dit is geen adequate opvang. Het betekent dat mensen overdag door de straten zwerven, in de kou, met al hun bezittingen bij zich. De asielzoekers willen een 24-uurs accommodatie, zodat de bewoners veilig en op een warme plaats kunnen zijn, om in vrede te kunnen werken aan hun eigen toekomst.

Op 10 november jl. oordeelde de Europese Comité voor Sociale Rechten (ECSR) dat Nederland de rechten schendt van illegale migranten in het kader van het Europees Sociaal Handvest. De grote meerderheid van migranten zonder papieren, die niet beschikken over middelen van bestaan en die niet kunnen
terugkeren naar het land van herkomt, worden over het algemeen niet voorzien van adequate accommodatie en krijgen niet de juiste medische hulp.

Het ECSR benadrukt dat de Nederlandse overheid op korte termijn bijstand dient te verlenen aan personen die in een situatie van onmiddellijke en dringende behoefte verkeren. Niemand in het land mag voedsel, kleding of onderdak ontberen. Dit geldt ook voor afgewezen asielzoekers. Zij moeten worden opgevangen in plaats van op straat gezet te worden. Het ECSR constateert dat het recht op onderdak nauw verbonden is met het recht op leven en cruciaal is voor de eerbiediging van de menselijke waardigheid van iedere persoon.

Bovendien stelt de ECSR dat toegang tot gezondheidszorg een voorwaarde vormt voor het behoud van de menselijke waardigheid en dat dit valt binnen de minimale bescherming die aan migranten moet worden verleend.

Onderdak is geen doel maar een middel, een middel om te werken aan een echte toekomst en aan een leven met menselijke waardigheid.

Vandaag: demonstratie voor 24-uur opvang en rechtvaardige asielprocedureViolenceAfgelopen zondag heeft de actiegroep Zij Is Hier in Amsterdam een pand gekraakt voor onderdak van vrouwen “met een onveilige thuissituatie en een zwakke rechtspositie”. Zeker tientallen en mogelijk honderden vrouwen zijn in de hoofdstad op straat beland door een gebrek aan gemeentelijke opvangvoorzieningen. De gemeente en de reguliere hulpverlening weigeren hen de toegang tot de vrouwenopvang en laten hen dus in de kou staan. De vrouwen hebben nu het heft in eigen hand genomen en voeren actie voor hun recht op bescherming. De Zij Is Hier-groep maakt geen deel uit van de Wij Zijn Hier-vluchtelingen, maar is wel door hun strijd geïnspireerd.

Zo’n 25 vrouwen hebben het gekraakte pand inmiddels in gebruik genomen. Ze kunnen nergens heen en zijn tussen wal en schip geraakt. De GGD, het Steunpunt Huiselijk Geweld, de Blijf Groep Amsterdam en de gemeentelijke Dienst Wonen, Zorg en Samenleven sluiten de vrouwen uit van opvang en leveren hen daarmee over aan allerlei vormen van verpaupering, uitbuiting en onveiligheid. Veel vrouwen van de groep zijn afkomstig uit landen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten en vanwege een huwelijk naar Nederland gemigreerd. Ze zijn dakloos geworden, omdat hun man of een ander familielid hen bedreigde, vernederde en mishandelde. Een aantal van hen moest uit huis vluchten omdat het te onveilig was en ze hun leven niet zeker waren. Anderen werden door hun man en schoonfamilie gedwongen achtergelaten in het land van herkomst.

Lees verder op de website van Doorbraak.

Zij Is Hier-vrouwen kraken pand voor opvang van slachtoffers van ...