Dagelijkse archieven: 1 oktober 2014


De Raad van de Europese Unie organiseert van 13 tot 26 oktober 2014 een grote gezamenlijke operatie met de Schengen-lidstaten, Europol en Frontex, genaamd “Mos Maiorum”. Alle mogelijke migratiesroutes in Europa zullen worden gecontroleerd, in alle Schengenstaten EN aan de buitengrenzen van Europa.

Controles op luchthavens, treinstations, havens, grenzen en andere strategische plaatsen (trein, bus, metro, tram?) zullen zonder twijfel versterkt worden. Wees dus uiterst voorzichtig. Gelieve dit bericht wijd te verspreiden a.u.b.


De doelstellingen zijn:

-Arresteren van “illegale” migranten en informatie verzamelen
-De georganiseerde criminele bendes identificeren en verstoren
-Het consolideren van de gezamenlijke acties om “illegale” migratie te voorkomen
-Uitzoeken van de routes gebruikt door migranten en migratienetwerken
-Verzamelen en analyseren van de informatie met betrekking tot de zgn. secundaire circulatie

De racistische of zelfs fascistische ondertoon van de naam mos maiorum:

Het mos majorum (of mos maiorum) betekent “oude gebruiken” of “voorouderlijke gewoonten”. In het oude Rome verwijst het naar de levensstijl en het systeem van voorouderlijke waarden. Het wordt vaak als referentie gebruikt, als contrast met de decadentie van de huidige wereld!!!!

De vijf fundamenten van mos maiorum zijn:
fides: loyaliteit, respect voor het gegeven woord, trouw, geloof; vertrouwen (…)
pietas: vroomheid, toewijding, patriotisme, plicht
majestas: het natuurlijke gevoel te behoren tot een superieur uitverkoren volk, majesteit
virtus: eigenschap die specifiek is voor het Romeinse burgerrecht, moed, politieke activiteit
gravitas: alle gedragsregels van het traditionele Romeinse respect voor traditie, ernst, waardigheid, gezag

Wat een programma! De keuze van de codenaam zegt al genoeg!

Hieronder het officiële document over deze operatie.

OPGELET: grote 15-daagse Europese controle-operatie tegen “illegale” migratie