Maandelijkse archieven: mei 2014


[Persbericht We Are Here, 31 mei 2014]

De vluchtelingen van We Are Here , die vandaag de voormalige gevangenis in de Havenstraat moesten verlaten, hebben besloten niet te vertrekken.

Redenen hiervoor zijn dat terugkeer naar hun land van herkomst geen optie is. Al willen mensen terug, ze kunnen niet omdat hun land niet veilig is. Bovendien is een groot aantal vluchtelingen nog bezig een verblijfsvergunning te krijgen. Alle vluchtelingen zijn, na twee jaar van hot naar her te moeten, hetzij lichamelijk, hetzij psychisch, te ziek om op straat te overleven. Velen hebben hiervoor ook al jaren zonder papieren in Nederland getracht te overleven en in vluchtelingendetentie gezeten.

Burgemeester Van der Laan heeft zich zeer ingespannen de dakloze vluchtelingen te steunen, en daar zijn de vluchtelingen hem ook zeer dankbaar voor. Nu echter stelt hij dat te veel vluchtelingen niet meewerken aan hun terugkeer. Hetgeen nooit het doel van deze pilot is geweest.

1. In het Rapport van Vluchtelingen Werk Nederland staat zeer duidelijk dat het asielbeleid niet sluitend is en beter en zorgvuldiger moet worden. Veel van de uitgeprocedeerde vluchtelingen zijn slachtoffer van een onzorgvuldige asielprocedure waarbij de bewijzen van bv. hun identiteit of land van herkomst, te zwaar is. (VWN Rapportage over uitvoering individuele hulpaanbod aan Vluchtkerkbewoners, 11 sept 2013).

2. Het gros van de vluchtelingen die onder de huidige regels niet in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning komt uit landen die onveilig zijn en waarheen mensen niet kunnen terugkeren of kunnen worden uitgezet. Dit wordt bevestigd door rapporten van Human Rights Watch en Amnesty International.

Een reden om te blijven is dat de ‘pilot’ die door de gemeente is gestart, nog niet is afgerond:

a. veel vluchtelingen zijn nog met hun advocaten aan het werk met hun asielprocedure;

b. de feitelijke activiteiten samen met Vluchtelingen Werk om aan verblijf of terugkeer te werken zijn pas na 4 maanden (van de zes) gestart en zijn dus pas twee maanden aan de gang;

c. een onafgemaakte en afgebroken pilot sorteert geen effect;

e. in de doelstellingen van de pilot, die door de gemeente zijn vastgesteld, staat dat de gemeente actie zal ondernemen als mensen buiten hun schuld niet terug kunnen. Dit is tot nu toe niet gebeurd.

Op straat te moeten overleven is inhumaan. Dit wordt bevestigd door de uitspraak van het Europees ECSR (European Committee Social Rights 25-10-2013).

Ook Amnesty International heeft gisteren in een verklaring gesteld dat “Het Nederlandse asielbeleid er nooit toe mag leiden dat mensen zonder toegang tot basisvoorzieningen op straat komen te staan. Vooral voor kwetsbare mensen, die al medische of psychische problemen hebben, kan dit grote schade opleveren.”

De vluchtelingen van We Are Here blijven in de Vluchthaven tot er een menselijke oplossing is gevonden voor hun probleem. Zij vragen Nederlanders en Amsterdammers, die in het verleden zo hartverwarmend hun solidariteit hebben betoond, opnieuw hun solidariteit en steun te betuigen.

Vluchtelingen Vluchthaven blijven


Onder druk van de strijd die vluchtelingen de laatste jaren aan het voeren zijn, blijft het getouwtrek over de opvang van mensen zonder papieren doorgaan. Over hun hoofden heen sollen staatssecretaris van Justitie Fred Teeven en gemeenten met hun levens. De Amsterdamse Vluchthaven-vluchtelingen dreigen zeer binnenkort opnieuw op straat te worden gezet. Ondertussen hebben twee Duitse rechters geweigerd om vluchtelingen terug te sturen naar Nederland, omdat ze hier het risico lopen “onder het bestaansminimum te moeten leven”.

Lees verder op de website van Doorbraak.

Smerig steekspel tussen Teeven, gemeenten en rechters over vluchtelingenopvang

28-05-2014, Amsterdam.

Vanmiddag vond de uitspraak plaats in het hoger beroep van de rechtszaak
die de staat tegen Joke Kaviaar had aangespannen wegens opruiing. Het
gerechtshof heeft Joke wederom schuldig verklaard aan opruiing, maar
acht niet alle vier de teksten die het Openbaar Ministerie (OM) als
bewijs had aangedragen strafbaar. Daarom verminderde het Hof de
opgelegde straf en veroordeelde Joke tot twee maanden voorwaardelijke
gevangenisstraf met een proeftijd van één jaar. De uitspraak is daarmee
minder zwaar dan het eerdere oordeel, maar blijft een klap in het
gezicht, van Joke, van verdedigers van het vrije woord, en van al
diegenen die in woord en daad de onmenselijk repressieve
migratiepolitiek van de Nederlandse staat willen blijven bestrijden. Het
betekent ook dat Justitie nog meer ruimte krijgt om kritische geluiden
nog harder aan te pakken. De Steungroep ziet dit als een gevaar voor
iedereen die tegen het repressieve staatsbeleid in
wil gaan.

De zaak zelf draait om vier teksten waarin Joke Kaviaar de vervolging
van vluchtelingen en migranten zonder papieren hekelde, en tot actief
verzet hiertegen opriep. Het OM bestempelde de teksten als opruiend,
pakte Joke op 13 september 2011 op en hield haar enkele dagen vast
zonder contact met de buitenwereld. Vervolgens klaagde het OM haar aan.
Op 22 januari 2013 veroordeelde de rechtbank in Haarlem haar in eerste
instantie al tot vier maanden, een uitspraak waar het gerechtshof dus
twee maanden voorwaardelijke celstraf van heeft gemaakt.

De teksten “Leers, het vuur en de dood” en “Neederland wordt schoongeveegd” zijn door het hof als niet opruiend bestempeld. “Uit de tekst blijkt niet dat Kaviaar oproept tot het plegen van strafbare feiten” en ze laat zich uit “in stevige, verbeeldende verwoordingen”, wat “niet rechtstreeks opruiend is”, aldus de rechter. Het hof achtte opruiing in de andere twee teksten (“Rara, wiens rechtsorde is het?” en “Waar blijft de Hollandse opstand?”) wél bewezen.

Joke en haar sympathisanten laten het er niet bij zitten. Het gevecht
gaat door. Langs juridische weg via cassatie, desnoods naar het Europese
Hof van Justitie. Buiten de rechtbank via solidariteitsacties en door
scherp stelling te blijven nemen tegen de onmenselijke praktijken van de
Nederlandse staat. Joke is geenszins van plan zich de mond te laten
snoeren. Het is van belang dat zij niet alleen staat, dat haar teksten
verspreid blijven worden, dat ook anderen hun nek uitsteken, en dat het
verzet tegen de onderdrukking, vervolging en deportatie van
vluchtelingen verder wordt opgevoerd. Degenen die Joke het zwijgen op
willen leggen en dit verzet willen neerslaan, mogen hun zin niet
krijgen. Maar belangrijker nog: de strijd voor vrijheid van beweging zal
worden voortgezet. Daar verandert de vervolging van deelnemers aan die
strijd niets aan!

Gerechtshof vermindert in hoger beroep celstraf Joke Kaviaar tot twee ...


Video published on May 25, 2014: The Protest march started on the 17 Mai 2014 and continues until today. Many more Protest are held all over the world. For more Freedom and more Justice.

A short update from the march, May 27: “Here at the march the atmosphere is fine. At the moment we are in Saarbruecken and today there was a visit to the ‘lager’ a kind of AZC and after that a demo was held in the city center. A lot people from the lager joined the demo and the camp.”

Pictures of the arrival in Saarbruecken:

10372562_794220090597250_2232778051301337943_n

10357173_794220840597175_8343066732441782540_n

Video: Freedom March 2014[Overgenomen van Indymedia]

A few days after the civil court case initiated by the owner of Ten Katestraat 49, also the squatted buildings on Ten Katestraat 61 and 63, owned by Rochdale, are under threat. The officer of justice Otto van der Bijl has sent the 8 weeks notice, which means that not the owner, but the state itself is taking initiative against the refugees. It is the first time that a ‘We Are Here’ squat is treated with the criminal law. According to local politicians, Rochdale still seems to have no plans and no permits to renovate the properties, while the people occupying them have spend many weeks re-building the spaces (including toilets, showers, electricity, floors and ceilings) and made them safe and liveable. The group has 1 week to start a proceeding to defend the squats in court. If the case will be lost, also women and babies will be again on the street.

Come to the Voku next Wednsday, 7pm on Ten Katestraat 49, to support the cause.

Updates will follow.

De VluchtMarkt

VluchtMarkt eviction notice