Maandelijkse archieven: april 2014


Sunday May 11 – 19 h – Overtoom 301, Amsterdam

Are borders inherently violent? Can we imagine a world without borders? What would that look like? On the 11th of May Redmond, UndocumentedNL and activist Ramona Sno host an evening about the violence of borders, immigration and being undocumented.

We will screen short clips of documentaries about stories of criminalised immigration around the world. The clips serve as starting off points for the main event of the evening; a conversation between invited radical thinkers and actvists who will share their thoughts on why societies fear and criminalize immigration and how we can imagine & work towards a world that looks different. We will also focus on the role we as a ‘general public’ have. How can we more beyond solidarity and charity and take responsibility for a system in which we’re complicit?

By joining the conversation you will also contribute to a small fund to buy baby supplies for four pregnant, undocumented ladies whose due dates are between now and September. The profits of the event will go to this fund. These women are part of the undocumented communities in Amsterdam at the Vluchthaven and other communities living in squats in the city.

On Wednesday April 23 2014 two of this event’s organizers visited two of the women at the Vluchthaven and the four of them compiled a list of much needed supplies. You are also more than welcome to donate any goods you might have. You can bring them with you to OT301 on the night of this event.

Both the donated goods and the raised funds will be divided between the two women who are still at the Vluchthaven and the two who have been relocated to an asylum centre.

Homemade soup and vegetarian pasties will be sold from 7pm to 8pm, so come by early and enjoy a snack or two before the conversation!

- More information -
For more information about the organisations and speakers involved, please check:
Redmond Amsterdam
UndocumentedNL
Ramona Sno

Borders, Violence & Migration: a conversation with activists and radical ...


Na de zomer van 2013 belde op een zondag iemand uit detentiecentrum Rotterdam de hulplijn. Stotterend en in gebrekkig Nederlands klonk een stem licht wanhopig.

Hij had ons al heel vaak zien zwaaien en roepen. “Ik ben degene die altijd met het getekende hartje achter het raam sta.” Hij waardeerde ons zeer maar wist niet goed wat wij voor hem konden betekenen. Later zou hij ons toevertrouwen dat hij nog nooit naar school is geweest en kan lezen noch schrijven. We gingen hem leren kennen als een groot kind dat ernstig behoefte heeft aan menselijkheid. Zijn hang naar aandacht is des te begrijpelijker als je de hele geschiedenis van hem aan hoort. Geen familie en hoewel hij zegt overal vrienden te hebben bedoelt hij dat spreekwoordelijk. Overal waar hij komt maakt hij vrienden. Hij kan met iedereen goed opschieten, vindt hijzelf. lees verder op de website van Occupy Rotterdam

Mohammed zit bij elkaar al tien jaar in detentie en ...


Jelle Klaas en en Joris Sprakel schrijven: ‘In een beschaafd land zou niemand mogen verkommeren’

In een opiniestuk in de Volkskrant van 17 april, stellen twee medewerkers van DTenV dat de vluchtelingen uit de Vluchtkerk en opvolgende plekken, terug zouden kunnen maar dat niet willen. In onze ervaring kunnen de meeste vluchtelingen niet terug. Daar gaat het echter in deze discussie volgens ons niet om. Of ze nu terug kunnen of niet, het blijven mensen, en mensen hebben recht op een menswaardige behandeling. Daar waar de medewerkers dan ook stellen dat de ongedocumenteerden zichzelf boven de wet en buiten de democratie plaatsen, hebben ze ongelijk.

Lees verder op Joop.nl

Vluchtelingen zijn mensen, en daar hoort een menswaardige behandeling bijLeden van de Indonesian Migrant Workers Union (IMWU) klagen de politie aan, omdat die zich schuldig maakt aan repressie tegen Indonesiërs zonder verblijfsrecht. In plaats van daders van mensenhandel op te pakken, blijken agenten te jagen op de slachtoffers ervan en op anderen in een kwetsbare maatschappelijke positie. Razzia’s en etnische profilering vormen daarbij de gangbare politiepraktijk. Hieronder een verslag van IMWU.

Op 11 maart viel de politie in samenwerking met een inspecteur van het ministerie van Sociale Zaken vijf woningen binnen en pakte men tien Indonesiërs zonder verblijfsrecht op. Als reden werd opgegeven dat men een zaak van mensenhandel aan het onderzoeken was. Twee van de opgepakte mensen zouden daarbij betrokken zijn. Drie anderen werden dezelfde dag nog vrijgelaten, maar kregen wel te horen dat ze binnen 28 dagen zouden moeten terugkeren naar Indonesië. De volgende dag kwam er nog een persoon vrij, onder dezelfde voorwaarde. De overige vier werden overgebracht naar een detentiecentrum, in afwachting van uitzetting. Ook de twee ex-verdachten van mensenhandel werden daar opgesloten, nadat was gebleken dat ze er niets mee te maken hadden. Na ruim een week gevangen te hebben gezeten, werden drie mensen gedeporteerd naar Indonesië en werden de overige drie (inclusief de ex-verdachten) vrijgelaten, onder de voorwaarde dat ze binnen 28 dagen “vrijwillig” zouden terugkeren.

Lees verder op de website van Doorbraak.

Razzia’s en etnische profilering tegen Indonesiërs zonder verblijfsrecht


Waar halen politieke partijen toch die creeps vandaan die ze verantwoordelijk maken voor vreemdelingenbeleid, asielzaken en gevangeniswezen? Is er een laboratorium in politiek Den Haag waar ze Aad Kosto hebben gekloond, genetisch verder hebben gemanipuleerd en van kattenliefde en restjes medemenselijkheid ontdaan, zodat we via de tussenstations Schmidt en Cohen en Leers nu Teeven als uitkomst hebben? Nee. De werkelijkheid is nog enger.

Lui als Teeven zijn als mens geboren, zijn dat biologisch gezien nog steeds, maar zijn totaal ontspoord – door ambitie, door de positie waarin ze zitten, de macht die ze ermee over kwetsbare mensen kunnen uitoefenen. Dat is een macht die gaat over leven en dood, te vaak met de dood als uitkomst. Onmenselijkheid hoort bij deze baan. Zet jou op dien positie, of mij, en de uitkomst zal nietn wezenlijk anders zijn. Het is de baan zelf die niet deugt. Nu gaat het over de dood van een Armeense man waarvoor Teeven door de Kamer is ontboden. Maar wederom komt Teeven hier kennelijk mee weg. lees verder op de website van Peter Storm

‘Asielextremisme’ : Teeven en zijn IND vragen er om
March 2 Freedom 18 – 19 mei: Kom mee de grens oversteken! [ENGLISH]

Vanuit Nederland organiseert Freedom Not Frontex NL (http://freedomnotfrontex.nl) een bustocht naar de Duitse plaats Kehl om deel te nemen aan de eerste grensoversteek van de March 2 Freedom, naar Strasbourg. De March 2 Freedom is een internationaal protest van vluchtelingen en supporters.
Uit Nederland doet een groep vluchtelingen mee van We Are Here aan deze eerste grensoversteek, maar ook sympathisanten en ondersteuners zijn van de partij.

no-human-being-illegal-wall

Er zijn nog plaatsen in de bus en je kunt je o.v.v. ‘aanmelden bus naar Kehl’ aanmelden om mee te gaan op [email protected]

Vertrek: Zaterdag 17 mei
Voorverzamelen: Zaterdag 17 mei, 22.30 uur Ten Katestraat 49, Amsterdam. Hier vindt de voorbespreking plaats en daarna lopen we gezamelijk naar de bus.
Meenemen: tent, slaapspullen, eten en drinken voor tijdens de reis, spandoeken.
Reisduur: ongeveer 9 en half uur.
Aankomst in Kehl: in de loop van de ochtend van 18 mei.

Start in Kehl: Zondag 18 mei, 13 uur.
We lopen naar Strasbourg en steken daarbij de grens Duitsland – Frankrijk over, met of zonder papieren en met of zonder toestemming. In Strasbourg is die dag een muziekconcert.

Strasbourg: Maandag 19 mei vinden er acties plaats, waaraan we willen deelnemen.
Terugreis: geplande rond 22 uur. Deze tijd kan afhankelijk van de gebeurtenissen veranderen.
Terug in Nederland, Amsterdam: Dinsdagmorgen 20 mei vroeg in de morgen.
Wie wil blijven om verder mee te lopen in de mars vanaf 21 mei, kan dat natuurlijk doen. Terugreis is dan voor eigen verantwoordelijkheid. Wie de mars uitloopt ziet ons weer in Brussel op 20 juni.

Er wordt voorzien in juridische ondersteuning op het thuisfront, waarmee contact wordt gehouden.
Als het lukt, gaat er ook wat pers mee. Dit zal dan gaan om schrijvende en/of fotograferende en/of filmende verslaggevers, van reguliere en/of eigen media.

Kosten:
Vluchtelingen: gratis.
Supporters: we vragen een donatie om de kosten te helpen dekkken. Richtprijs: 25 euro. Heb je minder maar wil je wel graag mee, dan kan dat. Kun je meer missen, dan is dat zeer welkom.

Meer vervoer bij meer deelnemers?
Indien zich meer mensen aanmelden dan er in de bus passen, hebben we extra vervoer nodig. Kun je vervoer aanbieden, mail ons dan.

Wie zich aanmeldt, sturen we in de loop van de komende weken extra informatie over waar rekening mee te houden en wat te overwegen. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen en de plaatsen waaruit mensen zich aanmelden, bekijken we of we een stop inlassen om nog wat mensen buiten Amsterdam elders in het land op te pikken. Ook deze informatie wordt per e-mail verzonden.
Heb je eerder al vragen, mail dan ook naar [email protected].

[ENGLISH] March 2 Freedom May 18 – 19: Join us to cross the border!

From the Netherlands Freedom Not Frontex NL (http://freedomnotfrontex.nl) organizes a bus trip to the German city Kehl, to take part in the first border crossing of the March 2 Freedom, to Strasbourg. The March 2 Freedom is an international protest of refugees and supporters.
From the Netherlands a group of refugees from We Are Here joins this first border crossing, but also sympathizers and supporters will take part.

no-human-being-illegal-wall

There are still places in the bus and you can sign up for the bus by mailing, subject: sign up, to [email protected]

We leave: Saturday May 17
Get together: Saturday May 17, 22.30 hrs. (10.30 PM), Ten Katestraat 49, Amsterdam. Here we have a meeting to discuss a few things, after which we will walk to the bus.
Bring: tent, sleeping gear, food and drink for the trip, banners.
Duration of the trip: about 9 and half hour.
Arrival in Kehl: sometime in the morning of May 18.

Start in Kehl: Sunday May 18, 13 hrs (1 PM).
We walk to Strasbourg and by doing so we cross the border Germany – France, with or without papers and with or without permission in advance. In Strasbourg there will be a music concert that day.

Strasbourg: Monday May 19 there will be actions, in which we will participate.
Travel back: we plan to leave around 22 hrs. (10 PM). This can change, depending on events that day.
Back in the Netherlands, Amsterdam: Tuesday early morning May 20.
If you want to stay and walk the march that continues May 21, you can of course do that. But the way back is your own responsibility then. Those who walk the whole march will see us again in Brussels on June 20.

Legal support on the home front will be organized, with whom we will stay in touch.
If all goes well, there will also be press joining us. This will be writing and/or photographing and/or filming press, of regular and/or our own independent media.

Costs:
Refugees: for free.
Supporters: we ask a donation to help cover the costs. Indicative price: 25 euro. Do you have less but do you want to come, that’s okay. If you can spare more, it is very welcome.

More transportation when there are more participants?

If more people sign up that can fit in the bus, we need extra transportation. If you can offer such, mail us.

Those who sign up, will receive extra information sometime the next few weeks about things to take into account and to consider. Depending on the number of entries and the places from where people sign up, we will see if we make an extra stop elsewhere in the country, to pick up people from outside of Amsterdam.This information will also be sent by mail.
If you have any questions already, also mail us to [email protected].

Call Out Freedom Not Frontex: May 18 – 19