Maandelijkse archieven: maart 2014


Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) gaat een pilotproject in gezinslocaties starten om de “vrijwillige” terugkeer van afgewezen vluchtelingen effectiever te maken, aldus staatssecretaris Fred Teeven in een brief van 14 februari. Het lijkt er sterk op dat de uitzetambtenaren dit terugkeerprogramma hebben afgekeken van de methodieken die INLIA en Kerk in Actie hebben ontwikkeld via hun zogeheten Transithuis. Nu dat kerkelijke uitzetcentrum, dat dient als verlengstuk van de deportatiemachine van de staat, zichzelf overbodig heeft gemaakt, zet Teeven de subsidie daaraan prompt stop. lees verder op de website van Doorbraak

Kerkelijk uitzetcentrum vormt inspiratiebron voor Teeven en zijn ambtenaren


Yoonis Osman Nuur came to the Netherlands 10 years ago after fleeing his home country Somalia, and is one of the many refugees in the Netherlands who cannot get the Dutch nationality. While being categorized as an illegal immigrant rather than a refugee, Osman decided to let his voice be heard and demand acknowledgement of his existence in this country. What does it mean to be called ‘illegal’, and should any human being ever be called illegal?

In the spirit of ideas worth spreading, TEDx is a program of local, self-organized events that bring people together to share a TED-like experience. At a TEDx event, TEDTalks video and live speakers combine to spark deep discussion and connection in a small group. These local, self-organized events are branded TEDx, where x = independently organized TED event. The TED Conference provides general guidance for the TEDx program, but individual TEDx events are self-organized.* (*Subject to certain rules and regulations)

No human is illegal: Yoonis Osman Nuur at TEDxAUCollege


march-for-freedomZaterdag 15 Maart 2014 hebben de Vluchtgroep WijZijnHier, Alignment for Dignity, en NoBorderNetwerkNederland op een bijeenkomst besloten dat zij onder de naam Freedomnotfrontex.nl in Nederland vluchtelingen, sympathisanten en activisten zullen gaan mobiliseren voor de Mars voor Vrijheid van Straatsburg naar Brussel in mei-juni 2014.
Deze mobilisatie zullen zij gecoordineerd gaan aanvatten middels een Twitteraccount, Facebookpagina en een eigen website onder dezelfde naam: Freedomnotfrontex.nl.

De Freedomnotfrontex March 2 Freedom is een Internationale Mars startende van Duitsland op 18 mei naar Frankrijk en Luxemburg om in Belgie te Brussel te arriveren op 21 juni. De Mars zal eindigen in Brussel waar men de tenten op zal zetten om een volle actieweek (21-28 juni) rond de European Council Summit (26-27 juni) de Internationale vluchtelingenstrijd kracht bij te zetten.

Opzet van het initiatief is de Nederlandse vluchtelingenbeweging in haar volle breedte te mobiliseren mee te doen aan zowel de start van deze Europese grenzen overschrijdende Mars op 18 mei alswel aan de slotweek in Brussel. Om zo vanuit Nederland bij te dragen aan het
doorbreken van Fortress Europe, de doctrine van Schengen en Dublin, oftewel de Verdeel en Heers in de Europese vluchtelingenstrijd.

De vluchtelingen en ondersteuners gaan voor een doorbraak richting vrijheid van beweging van personen binnen en over de grenzen van Europa zoals dat nu nog slechts voor goederen geldt. Dat is in het belang van iedere Europeaan.

Meer informatie volgt over een week als de website Freedomnotfrontex.nl gelanceerd zal worden.

De eisen van de Mars zijn als volgt geformuleerd;

Vrijheid van beweging en vestiging voor iedereen.
Stopzetting van het gevangenzetten van migranten en vluchtelingen
(afschaffen van detentiecentra),
Afschaffing van de Dublin akkoorden, afschaffing van de
militaristische Frontex, afschaffing van het geld verslindende Eurosu
en vernietiging van alle vingerafdrukken.

route-1

Mobilisatie Nederlandse Vluchtelingenbeweging van start voor Internationale Mars voor VrijheidAFA Fryslan logo

Op Zaterdag 15 Maart 2014 waren we met een groepje anti-fascisten uit Friesland en Almere wezen flyeren tegen de PVV van Wilders in Almere.

Daar aangekomen waren we verbaasd over de grootte en aanwezigheid van politie en beveiliging. Maar al gauw werd ons duidelijk dat Geert Wilders er ook was om campagne te voeren voor zijn PVV. Toen we in het centrum van de stad liepen werden we al gauw gevolgd door een aantal stillen, agenten in burgerkleding, die her en der foto`s van ons maakten. Toen er iemand van ons ook foto`s van hen maakte draaiden ze zich om of liepen een ommetje. In het centrum aangekomen op de markt was het direct bingo. Daar stond hij met zijn blonde kuif te flyeren te midden van ontzettend veel beveiliging, politie en media.

We hebben overlegd. Zullen we ons spandoek hier maar direct tonen tegen Geert of wachten we eerst even om de situatie nader te verkennen? We besloten voor het laatste en zochten een geschikte plaats om vandaar uit te flyeren en ons spandoek op te hangen. Na een poosje begonnen we verspreid te flyeren en zelf bevond ik mij met twee mede antifa vlakbij de groep Wilders. Toen we nog maar net waren begonnen met flyeren vroeg een aangesnelde politieagent me of hij de flyer mocht lezen en ik gaf hem er een. Op het moment dat de agent nog bezig was te lezen kwam de groep Wilders opeens in onze richting.
Het schoot door me heen; “geef hem onze anti-PVV flyer en benader hem”

Ik liep op de zwaar beveiligde groep toe en zwaaide met mijn gele flyer. Geert zag de gele flyer en reageerde en dacht waarschijnlijk dat een collega politicus hem een flyer aanbood. Ik liep door de groep forse beveiligers heen (mijn voordeel was ongetwijfeld dat ikzelf ook flink uit de kluiten gewassen ben) naar Geert toe en gaf hem onze anti PVV flyer.
Hij zei tegen me met een glimlach: „Gelijk oversteken, jij krijgt de onze”, en overhandigde zijn PVV flyer aan mij.

Ik dacht “vooruit, als hij onze flyer maar aanneemt”. Geert pakte de flyer aan en begon hem te lezen. De glimlach op zijn gezicht  bevroor en hij verstarde terwijl hij me aankeek met verbaasde ogen. Hij sloeg de ogen neer en werd zonder commentaar  voortgestuwd door de grote groep die het snelle voorval niet was opgevallen. Een meegelopen antifascist  mopperde dat hij  zo snel geen foto kon maken omdat hij klem zat tussen beveiligers en mijzelf.

De groep was alweer verder en ik dacht: „Was dit nu de meest zwaar beveiligde man van Nederland die met zijn grote mond heel politiek Nederland weet te provoceren en te beïnvloeden?” We hebben flink geflyerd en veel positieve reacties mogen ontvangen en één daarvan was van Ronald Plasterk die  met zijn team de stickers “Geen stem voor Haat en Angst” achterop de jassen plakte. Na wat korte opnames door RTV Flevoland togen we tevreden weer huiswaarts.

Namens een  Antifascist

Een persoonlijk verslag en ervaring van een Antifascist


Toen alle aandacht uitging naar de dreigende deportatie van Diallo, terwijl hij anderhalve maand opgesloten zat in de isoleercel, speelde er tegelijkertijd nog veel meer achter de hoge muren van het detentiecentrum Rotterdam. Zo ging er op 22 februari in de namiddag een Arabische jongeman helemaal door het lint. Hij sloeg stoelen en tafels kapot. Bewakers probeerden hem in bedwang te houden. Het hoofd bewaking van een andere afdeling kwam en zei tegen iedereen dat ze hun cel in moesten. Niemand wilde al op cel want het was pas 16.15 uur.

Toen begon Joseph goed luid te opperen dat de bewaking wel wat meer empathie met de opgeslotenen mocht hebben en nog wat meer verbale veroordelingen. De bezoekgroep van Occupy heeft Joseph meerdere keren bezocht en heeft hem leren kennen als een keurig nette jongeman die geduldig zijn tijd uitzit in het detentiecentrum. Hij heeft nooit iemand iets misdaan en zal dat ook nooit doen, een vriendelijke man die onder de meest zware omstandigheden alles onder controle blijft houden.

Maar nu kwam het hoofd bewaking naar Joseph toe en pakte hem bij de arm, waarop Joseph zei dat hij niet aangeraakt wilde worden. Het hoofd ging even weg, kwam terug naar Joseph en nam hem in een wurggreep. Joseph riep dat hij geen adem kon halen. Zes of zeven bewakers dwongen hem op de grond en sloegen hem in de boeien. Hij werd naar de isoleercel gebracht waar hij van al zijn kleren ontdaan werd.

Joseph kwam na een week weer uit de isoleercel. Tijdens die week is hij vijf dagen in hongerstaking geweest. Nadat hij door 7 of 8 bewakers in de isoleercel van zijn kleding was ontdaan, werden zijn handen en voeten samengebonden terwijl geprobeerd werd zijn mond en neus te bedekken. Voor zijn gevoel duurde dat wel 10 minuten en hij dacht dat de bewakers hem wilden vermoorden. Vervolgens hebben zij hem over de grond heen en weer gerold en lieten zij hem naakt in de cel achter.

Vijf dagen in zijn hongerstaking, is zijn advocaat langs geweest om te zeggen dat hij de dag daarop naar de rechtbank kon i.v.m. vrijheidsberoving. De advocaat raadde hem aan te stoppen met de hongerstaking omdat DT&V de hongerstaking als chantage zou kunnen aanvoeren voor de rechter. Joseph heeft zijn hongerstaking daarom afgebroken maar helaas is zijn detentie toch weer met een maand verlengd (hij zit sinds begin juni 2013 in DcR).

Toen Joseph in de isoleercel zat, heeft hij gehoord dat enkele bewakers een isoleercel naast zijn cel naar binnen gingen en vervolgens hoorde hij iemand vreselijk gillen. Joseph heeft dit feit gemeld aan zijn advocaat en zijn vermoeden uitgesproken dat een gedetineerde ernstig hard geslagen werd. Zijn advocaat heeft geantwoord dat hij ervan op de hoogte is dat gedetineerden gemarteld worden. Joseph zegt dat zijn advocaat een poging tot doodslag aanhangig gemaakt heeft tegen DcR.

bron: Occupy Rotterdam

Onderdrukking, wurging en marteling in detentiecentrum Rotterdam


Brandon Karanja is 12 jaar en zit in groep 8 van de basisschool. Hij woont sinds 2008 met zijn moeder in Nederland en dreigt nu te worden uitgezet naar Kenia.

Vrienden van Brandon en zijn moeder zijn nu een petitie gestart voor Brandon. In die petitie zeggen ze:

“Hij gaat naar school, spreekt goed Nederlands, sport hier en heeft hier zijn vriendjes. Kortom Brandon hoort hier. Hij dreigt nu te worden uitgezet. De staatssecretaris kan gebruik maken van zijn discretionaire bevoegdheid wanneer het om schrijnende gevallen gaat. Wij vinden dat het niet is uit te leggen aan een kind dat al zijn halve leven in Nederland woont dat hij terug moet naar een land waar hij geen enkele binding mee heeft. Wij vinden dat er voor dit schrijnend geval een uitzondering moet worden gemaakt en dat Brandon met zijn moeder in Nederland moet kunnen blijven.”

De petitie tekenen kan hier: http://petities.nl/petitie/brandon-moet-blijven

Brandon moet blijven(overgenomen van KerkinDenHaag, 15 maart 2014) Door Robert Reijns (bron) De uitgeprocedeerde asielzoekers in de Sacramentskerk (Vogelwijk) hebben te weinig elektriciteit. Warm douchen is er niet bij. Daar mocht niemand iets aan veranderen van de eigenaar van het gebouw, het bisdom Rotterdam. Er is een onderzoek gestart naar mogelijke oplossingen. […]

“Nieuw onderzoek naar woonperspectief asielzoekers Sacramentskerk”