Mohammad eindelijk vrij!


[van Deportatieverzet.nl] Begin augustus werden in Ede twee Afghaanse vluchtelingen gearresteerd, waaronder Mohammad, omdat ze geen papieren hadden. Ze werden vier dagen vastgehouden op het politiebureau in Ede, waar toen door een twintigtal activisten actie is gevoerd tegen de arrestatie, detentie en mogelijke deportatie van hun vrienden. Beiden werden overgebracht naar detentiecentrum Rotterdam. E

Did you like this? Share it: