Maandelijkse archieven: oktober 2013


Op donderdag 7 november houdt de vaste kamercommissie voor Veiligheid en Justitie een hoorzitting over “vreemdelingen en asielbeleid”. Het krijgt de vriendelijke naam ‘rondetafelgesprek’.

Van 13:30 tot 18 uur zullen allerlei gasten – waaronder vertegenwoordigers van uitgeprocedeerde vluchtelingen – hun mening geven over onderwerpen als landenbeleid, gemeentelijke opvang, opvang en terugkeer, vreemdelingendetentie en medische zorg, en kinderen. De politici zullen op die bijdragen reageren en dan met elkaar discussiëren over hoe het verder moet het beleid en de toepassing daarvan.

Buiten zullen wij, uitgeprocedeerde vluchtelingen uit heel Nederland, en onze sympatisanten aanwezig zijn.

Deze bijeenkomst is openbaar toegankelijk en wordt gehouden in de Wittewaall van Stoetwegenzaal.
Melding op: http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/volgende_weken/details.jsp?parlisnummer=2013A04537&dayofweek=Donderdag&his=0

7 november: Belangrijke hoorzitting Tweede Kamer, over ‘vreemdelingen en ...


Op 30 oktober vergadert de vaste kamercommissie voor Veiligheid en Justitie over allerlei onderwerpen die (uitgeprocedeerde en afgewezen) vluchtelingen aan gaan. Dat is van 10 tot 13 uur in het gebouw van de Tweede Kamer.

Wij, de vluchtelingen van het Vluchthuis, zijn die dag ook aanwezig, maar dan op het Plein, recht tegenover de ingang van het Parlement. Daar zullen we politici, persmensen en burgers aanspreken en informeren over onze situatie. we zullen benadrukken dat er een politieke oplossing nodig is opdat we hier een menswaardig bestaan kunnen opbouwen.

(we zullen overigens ook op dinsdag 5 en donderdag 7 november aanwezig zijn op het Plein)

Dit algemene overleg van de commissie gaat over “opvang, terugkeer en vreemdelingenbewaring”.

Enkele van de onderwerpen zijn:
- Verdwijningen van alleenstaande minderjarige vreemdelingen uit de COA-opvang.
- Reactie op bericht dat Nederland geld betaalt om Iraakse asielzoekers terug te sturen.
- Weigeren van medisch noodzakelijke zorg aan illegalen
- Toezeggingen algemeen overleg Asiel en Vreemdelingenzaken van 19 juni 2013
- Aanbieding brief aan de Nationale Ombudsman inzake diens jaarbrief IND
- Aanbieding brief aan Advocaat Meijering over ACTA demonstranten Irak
- Reactie op brief van Kerk in Actie met betrekking tot immigratie- en asielbeleid
- Reactie op vierdelige documentaire “Uitgezet” van de VARA
- Afschrift reactie op de notitie van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten

Het is een openbaar toegankelijke vergadering (Thorbeckezaal)

Agenda: http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/per_commissie/details.jsp?parlisnummer=2013A02923&dayofweek=&his=

30 oktober: Vluchtelingen informatie-tent op het Plein (Den Haag)


27-10: PROTEST BIJ GESLOTEN CENTRUM 127BIS, STEENOKKERZEEL, BELGIË (10:00u)

Op zondag 27 oktober zal er vanuit België een chartervlucht vertrekken naar Congo, om een grote groep vluchtelingen te deporteren. Details over de vlucht worden door de Belgische overheid niet vrijgegeven. Bij chartervluchten worden er groepen vluchtelingen tegelijk uitgezet en zijn er geen toeristen aan boord, maar alleen vluchtelingen en marechaussee.

Is het veilig in Congo dan? Drie minuten googelen levert nou niet bepaald geruststellende informatie op: hoewel de burgeroorlog, die 3 tot 4 miljoen slachtoffers (!) heeft gemaakt, officieel voorbij is, is het land er nog lang niet bovenop. Armoede verlamt de bevolking. Milities leveren nog steeds felle gevechten met elkaar.

Misdaad gebeurt vaker dan ooit tevoren in Kinshasa, rellen en plunderingen ook. Politie- en legertroepen worden niet of onderbetaald, maar zijn wel stevig bewapend – waardoor ze ‘voor hun eigen inkomen gaan zorgen’ en zich dus veelvuldig schuldig maken aan afpersing, bedreiging en overvallen. Wegblokkades kunnen zowel door criminele bendes als door de politie zelf worden opgeworpen, met hetzelfde resultaat: onder bedreiging van grof geweld worden bezittingen, paspoorten en geld afgenomen. Ontvoeringen komen regelmatig voor en westerse instanties zijn het doelwit van veelvuldige aanvallen.

De Amerikaanse ambassade raadt haar burgers in Congo dan ook aan om niet alleen te reizen, ‘s nachts binnen te blijven en alleen auto te rijden met de deuren op slot. Maar goed, dan gaat het om Amerikaanse burgers. Voor vluchtelingen is Congo kennelijk ‘veilig genoeg’….

Activisten in België roepen op om zondagochtend 27 oktober om 10 uur te komen protesteren bij gesloten centrum 127bis in Steenokkerzeel om te protesteren tegen de deportaties naar Congo.

Deportatie per chartervlucht vanuit Belgiëmb_thoughtcrimeVoor het recht op opruiing!

Op 1 november begint het hoger beroep van Joke Kaviaar tegen haar veroordeling voor ‘opruiing’. Deze veroordeling raakt ons allemaal! De Steungroep 13 September roept op tot uitingen van solidariteit!

Vooraf aan deze (regie)zitting zullen muurkranten worden uitgedeeld met daarop één van de ‘opruiende’ teksten. Locatie: voor het Gerechtshof Amsterdam, IJDok 20, 13.30 uur!
lees verder op de website van steungroep 13 september

Verspreid de verboden teksten van Joke Kaviaar


IMG_4066Vandaag werd er gedemonstreerd voor de poorten van Schiphol. Acht jaar geleden was de Schipholbrand met 11 doden. Het vluchtelingenbeleid en de behandeling van vluchtelingen is er afgelopen jaren niet humaner op geworden, integendeel. Meer foto’s op indymedia

Fotoverslag actie Schiphol: Het is tijd om op te staan!


De 18-jarige Afghaanse vluchteling die vandaag zou worden gedeporteerd, mocht niet mee met de vlucht. De deportatie is dus gelukkig niet door gegaan. De Dienst Terugkeer en Vertrek had ‘verzuimd’ om een Fit to Fly verklaring mee te geven.

Een dergelijke verklaring is wettelijk verplicht om te bewijzen dat een vluchteling medisch gezien in staat is om zonder risico te vliegen. Vluchtelingen zonder Fit to Fly verklaringen horen door de luchtvaartmaatschappijen geweigerd te worden aan boord.De kans is groot dat de DT&V dit niet ‘per ongeluk’ achterwege heeft gelaten. Juist bij vluchtelingen met medische problemen, is in het recente verleden al vaker gebleken dat de vluchtelingen niet correct gekeurd werden, maar dat een deportatie zonder medische verklaring werd geprobeerd of dat er een medische verklaring werd afgegeven zonder dat de zogenaamde Fit to Fly arts de vluchteling had gezien of gesproken.

De hernieuwde asielaanvraag van de jongeman werd vanochtend niet in behandeling genomen, omdat de aanvraag was gedaan in zijn naam door de advocaat, maar zijn eigen handtekening ontbrak. Niet verwonderlijk, aangezien detentie gisteren plotseling besloot om de jongen in een OBS-cel met een isoleer-regime te plaatsen.

De werkgroep Deportatieverzet heeft nog geen nieuws van de jongen zelf. We weten dus ook niet waar hij zich op dit moment bevindt…

Geweigerd aan boordisoHaidar, de Afghaanse vluchteling en vader van drie kinderen, waar we al eerder over hebben bericht, bleek vanmiddag door detentie Rotterdam naar de OBS te zijn overgeplaatst. OBS staat voor ‘observatie’, maar het regime in dergelijke cellen is gelijk aan dat van een isoleercel: continu licht aan, slechts een matras, een toilet en een camera in de cel, geen eigen kleding maar een papieren scheurhemd en eenzame opsluiting 24 uur per dag. Iemand in OBS mag één uur luchten per dag, maar dan wel afgezonderd van de anderen.Haidar is de afgelopen twee weken op allerlei manieren onder zeer extreme druk gezet: hij kreeg een ‘valse’ deportatiedatum te horen, hij wordt ondanks zijn voorgeschreven slaappillen ieder uur wakker gemaakt en hij wordt voortdurend gevraagd om de verblijfslocatie van zijn ondergedoken vrouw en kinderen bekend te maken. Haidar heeft geen idee waar zijn vrouw en kinderen zijn – ze hebben elkaar sinds het moment dat zij gevlucht is niet meer kunnen spreken.

Het ziet er naar uit dat de DT&V alles op alles zet om Haidar geestelijk te breken. Wetende dat Haidar een aantal jaren terug een hersenoperatie heeft ondergaan en daar nooit volledig van hersteld is, is dit des te smeriger, zieker en onvoorstelbaarder.

Maar het gebeurt wel degelijk. Hier, nu.

Vader in de isoleer