Maandelijkse archieven: augustus 2013


m1nx5pua7s1r_std1024Aanstaande donderdag (29-08-2013) gaan wij, de uitgeprocedeerde vluchtelingen die in het Vluchthuis aan de Sportlaan verblijven, actievoeren bij een conferentie over oorlog, vrede en economische belangen. De conferentie wordt georganiseerd door het The Hague Institute of Global Justice.

Op donderdag 29 augustus zal er in het The Hague Institute of Global Justice aan de Sophialaan een conferentie gehouden worden over de interventies van de VN in landen als Afghanistan en Irak. Hoe ze daar vrede kunnen brengen, wat ze daar van kunnen leren, wat hun economische belangen zijn en hoe die te benutten. Wat echter niet besproken wordt zijn de slachtoffers van de oorlogen, de vluchtelingen, die naar onder andere Nederland zijn gevlucht voor bescherming. Hier echter niet geholpen worden, maar op straat worden gezet en rechteloos verklaard zijn. Belangrijker zijn blijkbaar de economische belangen die te vinden zijn in landen waar de VN interventies pleegt. Zo is het frappant dat bijvoorbeeld de directeur van Shell Nederland (Ben Dickschop) het afsluitende woord doet op de conferentie. De conferenties staan in het teken van het 100 jarig bestaan van het Vredespaleis. We vinden dat wie de mond vol heeft van vrede en gerechtigheid ook de slachtoffers van oorlogen bescherming zouden moeten bieden.

Wij, vluchtelingen uit voornamelijk Afghanistan en Irak, kunnen niet terug naar het land waar wij vandaan komen omdat daar nog steeds oorlog heerst. Bijna elke dag zijn er bomaanslagen en er vallen honderden doden per maand. Toch wijst Nederland onze asielaanvragen af en worden we op straat gezet. Terug kunnen wij dus niet, en door Europese regelgeving kunnen wij ook niet naar een ander Europees land om een asielaanvraag te doen. Wij vallen tussen wal en schip en leven een totaal uitzichtloos leven. Al sinds 2011 voeren wij actie tegen deze onmenselijke situatie maar tot op heden is er nog steeds geen oplossing.

‘s Ochtends zullen wij voor de deur actievoeren om de deelnemers aan de conferentie duidelijk te maken dat wij de slachtoffers van de oorlogen zijn en dat wij niet geholpen worden en voor ons de gerechtigheid niet opgaat.

‘s Middags zullen wij een demonstratie lopen vanaf het Central Station naar het Institute of Global Justice aan de Shophialaan. Daar zal wederom voor de deur actie worden gevoerd. De demonstratie zal om 12:30 beginnen en rond 13:30 aankomen op de Sophialaan.

Kom en steun ons protest, na jaren van actievoeren worden onze mensenrechten nog steeds ontkent. Wij willen onderdak en verblijfsrecht!

29-08-2013: Actie bij het Institute of Global Justice

Tijd: 09:00 t/m 11:00
Locatie: Sophialaan 21, Den Haag

Demonstratie: Gerechtigheid voor vluchtelingen!
Tijd: 12:30
Locatie: Plein voor Centraal Station, Den Haag

Zie hier voor het Facebook event

29-08-2013 Vluchtelingen in actie bij conferentie over oorlog en vrede


_MG_3334Morgen (28-08-2013) voeren wij, de uitgeprocedeerden vluchtelingen die in het Vluchthuis aan de sportlaan verblijven, actie bij de viering van het 100 jarig bestaan van het Vredespaleis. Terwijl er tijdens deze viering wordt gesproken over mensenrechten en vrede staan wij nog steeds rechteloos op straat.

Er zullen tijdens de viering toespraken worden gehouden door onder andere Koning Willem Alexander, Ban Ki-moon en Minister Prisident Mark Rutte. Grote woorden zullen er gesproken worden over vrede en de rechten van de mens. Maar wij, de slachtoffers van oorlogen, die naar Nederland zijn gevlucht krijgen hier niet ons mensenrecht maar worden rechteloos op straat gezet.

Wij, vluchtelingen uit voornamelijk Afghanistan en Irak, kunnen niet terug naar het land waar wij vandaan komen omdat daar nog steeds oorlog heerst. Bijna elke dag zijn er bomaanslagen en vallen er honderden doden per maand. Toch wijst Nederland onze asielaanvraag af en worden we op straat gezet. Terug kunnen wij dus niet, en door Europese regelgeving kunnen wij ook niet naar een andere Europees land om daar een asielaanvraag te doen. Wij vallen tussen wal en schip en leven een totaal uitzichtloos leven. Al sinds 2011 voeren wij actie tegen deze onmenselijke situatie maar tot op heden is er nog steeds geen oplossing.

Wij willen dan ook alle aanwezigen op de viering er op wijzen dat Nederland de mond vol heeft van mensenrechten maar het met de rechten van vluchtelingen niet zo nauw neemt.

Vanaf 09:00 uur zullen wij actievoeren voor het Vredespaleis, en daarbij hebben wij jouw steun nodig!
Kom ook en laat je horen tegen het inhumane vluchtelingenbeleid!

Wij willen verblijfsrecht, en onderdak!

Hier de link naar het Facebook event: https://www.facebook.com/events/624990804208393/

Vluchtelingen in actie bij viering 100 jaar Vredespaleis


applausrutteteeven-tekstBeste mensen, u kunt allemaal gerust gaan slapen. De BV Neederland heeft vijfhonderd vluchtelingen gered die anders ten dode opgeschreven zouden zijn. De BV Neederland strooit graag met cijfertjes om aan te tonen dat we het zo goed doen allemaal, dus ik heb even uitgerekend hoeveel er dat op jaarbasis zijn over 2013, en schrik niet: dat zijn 1.3698630137 vluchtelingen per dag! Veel hè?!

Serieus waar! Bijna anderhalf mens per dag wordt uit een situatie van bedreiging en angst gehaald bij gratie van de loterij van onze Man in Charge Fred Teeven en zijn IND Chief of Staff Rob van Lint. Mogen we even applaus? lees verder op de website van Joke Kaviaar

Vijfhonderd vluchtelingen… mogen we even applaus?
Vier maanden na de grote hongerstaking in het vluchtelingen-detentiecentrum van Rotterdam is de actiegroep van Occupy Rotterdam nog altijd intensief aan de slag met de opgesloten vluchtelingen. Twee maal per week wordt er actie gevoerd bij het detentiecentrum. Tijdens deze acties wordt een telefoonnummer omgeroepen voor hulp en bezoek. Daar wordt flink op gereageerd. Leden van de actiegroep leggen bezoeken af. De vluchtelingen doen hun verhaal. Advocaten worden nagebeld. Voor velen is de situatie tamelijk uitzichtloos.

12-juni-2013-001Keer op keer blijkt weer dat de IND of de vreemdelingenpolitie zo hun eigen logica kennen. Mensen die al tientallen jaren in Nederland zijn worden hun verblijfstatus ingetrokken. Gezinnen worden uit elkaar gehaald. Moeders en kinderen blijven vaak alleen achter. Het is de omgekeerde wereld. In een strafproces zijn mensen onschuldig tot schuld is bewezen. In de wereld van de vluchteling dient men te bewijzen dat men is wie men is. Men is schuldig tot onschuld is bewezen. Je bent pas wie je bent als je bewezen hebt dat je niet een ander kunt zijn. Ben je naar Nederland gekomen als kind is de kans groot dat je geen paspoort had bij binnenkomst. En dus word je niet geloofd. Zo zijn er nu een aantal verhalen bekend van vluchtelingen uit o.a. Georgie en Gaza, die op minderjarige leeftijd hun land uitvluchtten. Zonder paspoort aangekomen worden ze nu op meerderjarige leeftijd nog steeds niet geloofd. De IND neemt hun mee langs 3 andere consulaten, dus van landen waar deze vluchteling niet vandaan komt, en vraagt of de betreffende vluchteling uit deze landen afkomstig is. Dit mag de IND tot 3 maal toe doen.Dan weet de IND niets anders te doen dan de vluchtelingen opgesloten houden. De gijzeling duurt voort zonder enig uitzicht op vrijlating. Een inreisverbod, een ongewenstverklaring is reden tot voortduring van de vrijheidsberoving.

Lees verder op de website van Occupy Rotterdam.

Actiegroep Occupy Rotterdam roept op tot krachtenbundeling


PERSBERICHT STELLING ADVOCATUUR
Stationsstraat 21-C – 2405 BL Alphen aan den Rijn

teeven-schaamt-nietStaatssecretaris Teeven heeft aan de advocaat van de twee hongerstakende vluchtelingen die op 1 augustus jongstleden werden uitgezet naar Conakry te Guinee, laten weten dat hij de behandeling van de hongerstakers in de Clinique Ambroise Paré wil afbreken en hen wil laten overbrengen naar de Clinique Pasteur. Dit hoewel de laatstgenoemde kliniek wat betreft het voorzieningenniveau niet kan tippen aan dat van de Clinique Ambroise Paré. De specialismen die met het oog op de gezondheidstoestand van de uitgezette hongerstakers noodzakelijk zijn, zijn wel aanwezig in de Clinique Ambroise Paré, maar niet in de Clinique Pasteur. Maar de geneeskundige verzorging van de hongerstakers in de Clinique Pasteur is wel aanzienlijk duurder dan die in Clinique Ambroise Paré. Dit blijkt uit de rekeningen die de staatssecretaris inmiddels heeft betaald.

Op 1 augustustus jongstleden werden Cheickh Bah en Issa Koulibaly na een langdurige hongerstaking en intermitterende dorststaking met een apart ingehuurd vliegtuig naar Conakry gevlogen. De rechter had met hun uitzetting uit Nederland ingestemd na de toezegging van de staatssecretaris dat zij gedurende drie maanden recht zouden hebben op geneeskundige verzorging ten laste van de staat. Dit vanwege de ernstige aantasting van hun gezondheid tengevolge van hun honger- en dorststaking. Medische verzorging was noodzakelijk teneinde hen een kans op overleven te geven.

Bij aankomst in Conakry bleken de juiste voorzieningen niet afdoende geregeld. Zij dienden na een nacht in de Clinique Pasteur te hebben doorgebracht, die kliniek te verlaten. Dit omdat er geen overeenkomst met Nederland tot stand was gebracht omtrent hun verzorging. Zij konden dankzij de steun vanuit Nederland van hun arts dokte Elcke Bonsen worden ondergebracht in een hotel. Ook ontvingen zij de meest dringende medicatie, zonder welke zij niet zouden hebben overleefd.

Na de weigering van staatssecretaris Teeven om te voldoen aan de sommatie van advocaat Meindert Stelling om de geneeskundige verzorging van zijn cliënten te Conakry terstond te regelen, werd de kwestie voorgelegd aan de voorzieningenrechter. Toen op vrijdag 16 augustus op eenduidige wijze was vastgesteld dat Cheickh Bah en Issa Koulibaly niet in de Clinique Pasteur werden opgenomen, stemde de voorzieningenrechter ermee in dat zij zouden worden opgenomen in de Clinique Ambroise Paré. Deze kliniek, die als beste te Conakry staat aangeschreven en waarvan de medische zorg die van een westers algemeen ziekenhuis vrijwel evenaart, was daartoe reeds benaderd door dokter Elcke Bonsen. De hongerstakers zijn daar nu opgenomen en ontvangen de noodzakelijke geneeskundige verzorging.

De staatssecretaris heeft de voorzieningenrechter nu laten weten dat hij de behandeling in de Clinique Ambroise Paré per vrijdag 23 augustus wil doen beëindigen. Wat daarvan het belang zou zijn, legt hij niet uit. Maar hij wil dat zij alsnog worden opgenomen in de minder goede en duurdere Clinique Pasteur. Uiteraard heeft advocaat Meindert Stelling hedenochtend aan de voorzieningenrechter laten weten dat het belang van zijn cliënten door de beëindiging van hun behandeling in de Clinique Ambroise Paré zou worden geschaad. Zij stemmen dan ook niet in met de door de staatssecretaris beoogde wijziging van de rechterlijke uitspraak van 16 augustus.

Nadere informatie te verkrijgen bij mr. Meindert J.F. Stelling, advocaat van de uitgezette hongerstakers.
Tel. 0172 – 473687 of 06 – 3807 4678

Staatssecretaris Teeven wil hongerstakers overbrengen naar een mindere, maar duurdere ...foto-naima-en-gjfoto: Naïma die haar verhaal doet via Skype tijdens het No Border Camp

Waar vrijheid is, is er ook een groot gemis voor Najim.

Ongedocumenteerden hebben vrijwel geen rechten in Nederland. Dit blijkt weer uit het verhaal van de Nederlandse Naïma. Haar man, Najim, zat vast in het detentie- en uitzetcentrum in Rotterdam omdat hij niet de juiste papieren had. De IND en DT&V dreigden met uitzetting naar Marokko waardoor hij zijn gezin gedwongen moest verlaten.

‘En als ik Joods was, moet ik dan naar Israël verhuizen?’’, zegt de Nederlandse moslima Naïma. De Immigratie & Naturalisatie Dienst is van mening dat zij haar leven kan vervolgen in Marokko omdat daar een heersende islamitische cultuur is. Haar zieke Marokkaanse man, Najim, verbleef in het detentie- en uitzetcentrum te Rotterdam. Samen hebben zij twee kinderen en zijn ze getrouwd volgens het islamitisch recht. De IND is ook van mening dat de kinderen niet geworteld zijn in Nederland. Een eventuele permanente verhuizing naar Marokko zou geen belemmering moeten zijn voor hun ontwikkeling. lees verder op Moslim Vandaag

Vader tussen wal en schip