Maandelijkse archieven: juli 2013


kabaEr zijn veel asielzoekers die het erg moeilijk krijgen nadat ze een asielaanvraag bij de Immigratie en Naturalisatiedienst hebben ingediend. Sommigen wat minder. I. Kaba hoort bij de eerste groep. Deze vreemdeling uit Ivoorkust vroeg in maart 2007 asiel in Nederland aan en hij werd een jaar later afgewezen en bestempeld als illegaal. Sindsdien leeft hij een leven die hij zelf “traumatiserend en moeilijk te verduren” noemt. Met de steun van het Wereldhuis in Amsterdam is hij vorig jaar een nieuwe asielprocedure begonnen. De jaren daarvoor heeft hij twee keer vastgezeten omdat hij geen geldige identiteitspapieren bij zich had.

Lees verder op het weblog van Tanou Diallo

“Wat het leven in het detentiecentrum erg moeilijk maakt is ...


Dat de uitgeprocedeerde vluchtelingen in een zeer complexe en frustrerende situatie zitten, is inmiddels wel duidelijk. Zelfs met de huidige steun van supporters en advocaten is het niet makkelijk om uit de Nederlandse wet- en regelgeving of de toepassing daarvan door IND en rechters een menswaardige situatie te slepen voor de inmiddels honderden vluchtelingen die in Amsterdam als groep verblijven, na de start van het protest in kamp Osdorp.

Toch hadden we deze week een klein feestje te vieren. De eerste twee verblijfsvergunningen voor de protesterende vluchtelingen uit kamp Osdorp zijn binnen!
Daarnaast is er inmiddels voor negen mensen uit de groep (uit Osdorp of later aangesloten) een herhaald asielverzoek in behandeling genomen en voor hen is nu opvang in AZC’s. Voor enkele anderen is hier zicht op.

Natuurlijk is dit een druppel op de gloeiende plaat. Echter, voor de betrokkenen is het wel een levensveranderende druppel. Laat het ook een stimulans zijn om verder te strijden – op verschillende fronten. Door middel van acties en daarnaast met procedures. Helemaal uitzichtloos is het dus in elk geval niet.

Twee verblijfsvergunningen voor kamp Osdorp


Vandaag is een mooie dag: er kwam veel goed nieuws binnen. M.J., die gisteren naar Guinea werd gevlogen, is aan de luchthaven van Conakry geweigerd. Precies wat M.J. al die tijd al zei: hij komt niet uit Guinea en dat kon de Guinese luchthavenpolitie ook wel zien. M. werd dus teruggestuurd naar Nederland. We hebben nog geen contact met hem zelf gehad, maar meer nieuws volgt.

Lees verder op de website van Werkgroep Deportatieverzet.

Goed nieuws!Overgenomoen van de werkgroep deportatieverzet:: Het gezin A, al vijftien jaar in Nederland, is op zondag op brute wijze uit elkaar gehaald door de Dienst Terugkeer en Vertrek. De vader werd gedeporteerd naar Afghanistan, de moeder en drie kinderen bleven hier achter.

Waarom? Omdat meneer A. door de IND – zonder enig bewijs daarvoor en zonder de mogelijkheid om het te weerleggen- werd aangemerkt als 1F vluchteling.
Geen idee wat de 1F regeling in Nederland inhoudt? Hier wordt het uitstekend uitgelegd:

Teken voor rechtvaardigheid: wat is er aan de hand?

Vader gedeporteerd, moeder en kinderen blijven achter


Zouden we het accepteren als een Nederlands kind van drie jaar oud, gewoon met papieren, naar een oorlogsland zou worden gebracht, een land dat zij nog nooit gezien heeft? Waar dat kind het risico loopt op geweld, onderdrukking, ontvoering en een gedwongen huwelijk? Waar dat kind geen onderwijs zal krijgen en de ouders geen bestaansmiddelen hebben? Nee, dat zouden we niet. We zouden het Algemeen Meldpunt Kindermishandeling bellen en zij zouden actie ondernemen. En terecht. Maar als je ouders uitgeprocedeerd zijn, dan is er ineens geen reden meer om actie te ondernemen. Dan mag dat allemaal.

Het AMK bevestigde zojuist dat er inderdaad sprake zou zijn van mishandeling als het om een Nederlands kind met papieren zou gaan. Maar na intern beraad hebben ze besloten om de melding over dochter H, die aanstaande zaterdag met haar ouders naar Afghanistan wordt gedeporteerd, simpelweg níét aan de te nemen. lees verder op de website van de werkgroep deportatieverzet

Drie jaar oud: uitgezet
Over iets meer dan een week zal in Rotterdam het No Border Camp van start gaan. Van 2 t/m 10 augustus zal er een week vol actie, discussie en workshops plaatsvinden uit protest tegen het onmenselijke vreemdelingenbeleid.

Om extra aandacht te vragen voor dit belangrijke actiekamp roept Antifascistische Actie Nederland (AFA) op tot een spandoekenactie. Ook jij kan hier aan mee doen! Maak een spandoek met een aankondiging voor het No Border Camp en hang het aan je werkplek, lokale buurtcentrum, huis, gemeentehuis of bijvoorbeeld aan een viaduct of ergens anders in de openbare ruimte. Het doel is dat zo veel mogelijk mensen het zien en dat ze weten dat het actiekamp er aan komt.

Lees verder op de website van AFA.

AFA roept op tot spandoekenactie in aanloop naar het No ...