“Ik vind dat mensen belangrijker zijn dan grenzen”


STIL is een belangrijke organisatie voor asielzoekers en uitgeprocedeerde asielzoekers in Nederland. Deze stichting vangt per jaar honderden vreemdelingen op die op straat komen te staan nadat ze door de Immigratie en Naturalisatiedienst worden afgewezen. In dit interview vertelt Ger Limpens, bestuursvoorzitter van STIL dat een toename van het aantal uitgeprocedeerde asielzoekers de komende tijd “sdadasdf”

Did you like this? Share it: