Vernietiging detentiecentra


Overgenomen uit: Hybris – anarchistische bladzijden, een uitgave met anarchistische teksten, te koop in de betere boekhandels.

Waarom willen we de vernietiging van de detentiecentra?

 • Omdat we niet strijden voor de verbetering van detentieomstandigheden
 • Omdat een cel een cel blijft, zelfs met airconditioning, of gemaakt van goud, zilver of zijde
 • Omdat de opsluiting het gevolg is van een willekeurige razzia en voorafgaat aan een al even willekeurige deportatie
 • Omdat het massaal arresteren van ongedocumenteerde migranten en het deporteren van een aantal hiervan te maken heeft met het bang maken van iedereen
 • Omdat gajes nog “eerlijke” migranten opsluiting verdienen
 • Omdat we de afschaffing van alle grenzen en alle gevangenissen willen
 • Omdat de Staat om economische redenen kan besluiten om 25,000 mensen per jaar te deporteren, net zoals een baas kan besluiten om 9,000 mensen te ontslaan omdat ze niet langer winstgevend zijn
 • Omdat we de wetten niet herkennen, ook al herkennen zij ons wel
 • Omdat de criminalisatie van de immigranten leidt tot de criminalisatie van iedereen die rond wil zwerven
 • Omdat de ID controles voorwendselen zijn voor Controle
 • Omdat, wanneer de vrijheid van één persoon geschonden wordt, de vrijheid van iedereen in twijfel getrokken wordt
 • Omdat de maatregelen en handelingen die gebruikt worden om mensen zonder legale status te arresteren deel uitmaken van de politionele bezetting van onze buurten
 • Omdat de angst voor opsluiting de heropleving van uitbuiting toelaat
 • Omdat, als toppunt van deze cynische wereld, het soms de illegale arbeiders zijn die de gevangenissen bouwen die bestemd zijn voor hun opsluiting
 • Omdat we niet alleen de detentiecentra, maar ook de Staat willen vernietigen
 • Omdat er gevraagd wordt om de sluiting van de detentiecentra en wij de Staat niets willen vragen
 • Omdat de humanitaire aanpak nooit de daadwerkelijke problemen aanpakt, het beperkt zich slechts tot het zichtbare oppervlak van het probleem
 • Omdat wij, die paspoorten hebben, dromen over de mogelijkheid onze documenten in de fik te kunnen steken met een immens enthousiasme.

Daarom.

Did you like this? Share it: