Maandelijkse archieven: april 2013


[Van Werkgroep Deportatieverzet]

En wéér laten Fred Teeven en zijn moordmachines IND en DT&V zien dat ze niets te schaften hebben met essentiële mensenrechten. Werden de afgelopen weken zonder de minste aarzeling peuters en kleuters met hun ouders naar de hel van Afghanistan gedeporteerd, nu gaat de staatssecretaris nog een stapje verder.

Maandag 22 april wordt Mudjtaba Tayeb uitgezet naar Italië, onder de noemer van het Dublin-akkoord. Maar zijn vrouw en twee kinderen, Amir (4 jaar) en Fatima (11 maanden), ook van Afghaanse afkomst, blijven hier achter, in afwachting van hún deportatie naar Kabul.

Stond er ergens in de wet dat de integriteit van gezinnen niet mocht worden aangetast? De IND, de DT&V en Fred Teeven verheffen zich eigenhandig boven die wet.

STA OP TEGEN DE KAPOTMAKENDE DICTATUUR VAN DIT MIGRATIEBELEID!

Sluit je aan bij de actie Deportatieverzet op Schiphol, maandag 22 april en laat zien dat je dit niet pikt!

Geen gezinnen uit elkaar.
Geen kinderen naar landen vol geweld.
Stop deportaties.

Wil je bij de actie zijn? Stuur dan een mail naar deportatieverzet [at] riseup.net voor verzameltijd en -plaats.

Deportatieverzet: gezin uit elkaar gerukt


tayeb0-300x220En wéér laten Fred Teeven en zijn moordmachines IND en DT&V zien dat ze niets te schaften hebben met essentiële mensenrechten. Werden de afgelopen weken zonder de minste aarzeling peuters en kleuters met hun ouders naar de hel van Afghanistan gedeporteerd, nu gaat de staatssecretaris nog een stapje verder.

Maandag 22 april wordt Mudjtaba Tayeb uitgezet naar Italië, onder de noemer van het Dublin-akkoord. Maar zijn vrouw en twee kinderen, Amir (4 jaar) en Fatima (11 maanden), ook van Afghaanse afkomst, blijven hier achter, in afwachting van hún deportatie naar Kabul.
Stond er ergens in de wet dat de integriteit van gezinnen niet mocht worden aangetast? De IND, de DT&V en Fred Teeven verheffen zich eigenhandig boven die wet.

STA OP TEGEN DE KAPOTMAKENDE DICTATUUR VAN DIT MIGRATIEBELEID!

Sluit je aan bij de actie Deportatieverzet op Schiphol, maandag 22 april en laat zien dat je dit niet pikt!
Geen gezinnen uit elkaar – Geen kinderen naar landen vol geweld – Stop deportaties

Wil je bij de actie zijn? Stuur dan een mail naar deportatieverzet(at)riseup.net voor verzameltijd en -plaats.

Zie ook de oproep op Facebook.

Maandag 22 april: Deportatieverzet: gezin uit elkaar gerukt


Steun de Choucha-vluchtelingen in Tunesië! | No Border Network

Apr 152013

ChouchatentsOnlangs vonden in diverse Noord-Afrikaanse en Europese steden solidariteitsbijeenkomsten plaats voor de vluchtelingen van het vluchtelingenkamp Choucha in Tunesië. Die protesteren daar tegen de schandalige manier waarop ze worden behandeld door de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR en tegen de mensonwaardige omstandigheden waaronder ze moeten zien te overleven. De vluchtelingen van het Haagse Vluchthuis en de Amsterdamse Vluchtkerk ondersteunen de Choucha-vluchtelingen. Met een bijeenkomst in het Vluchthuis en een protestverklaring aan de UNHCR gaven ze afgelopen donderdag vorm aan deze inspirerende internationale solidariteit tussen actievoerende vluchtelingen. Steungroep All Included roept iedereen op om ook zo’n verklaring op te sturen.

Lees verder op de website van Doorbraak

By BpshTpo Options Trading

Steun de Choucha-vluchtelingen in Tunesië!Voorspelbaar maar ontoereikend, die roep om het aftreden van staatssecretaris Teeven. De oproep is voorspelbaar, en op een bepaalde manier terecht, wegens onder zijn politieke verantwoordelijkheid gemaakte fouten in de behandeling van Alexandr Dolmatov. De oproep is ontoereikend, omdat niet aannemelijk is dat vervanging van Teeven door een ander ook maar iets wezenlijks zal veranderen. Het wachten is op de volgende zelfmoord, de volgende zelfverbranding, de volgende zaak van onnoemelijk menselijk leed van kwetsbare, maar gelukkig ook weerbare mensen. Solidariteit met deze mensen dient verder te gaan dan de vervanging van hun huidige opperste kwelgeest door een andere.

Wat was de zaak? Alexandr Dolmatov vroeg asiel aan, dat werd afgewezen. Zijn advocaat tekende echter beroep aan tegen de afwijzing, hetgeen volgens de officiële regels betekent dat de man rechtmatig in Nederland verbleef. In strijd met die regelgeving werd Dolmatov echter in detentie geplaatst, klaargezet voor uitzetting. Hij deed een zelfmoordpoging, dat werd slechts summier aan zorgverleners doorgegeven, tijdige medische zorg werd niet verleend, hij werd niet in een speciale observatieruimte geplaatst (1). Een tweede zelfmoordpoging leidde tot zijn dood.

Gebrekkige medische zorg, het ten onrechte plaatsen van de man in detentie, in plaats van gewoon in een asielzoekerscentrum, het zijn grove fouten. Een rapport van de Inspectie voor Veiligheid en Justitie maakte dat gisteren duidelijk en wees er ook op dat het hier niet afzonderlijk menselijke vergissingen waren, maar vrij systematische fouten in het bijhouden van het digitale systeem waardoor Dolmatov ten onrechte geboekt stond als ‘verwijderbaar’. Advocaat Marq Wijngaarden had al direct na de dood van Dolmatov gezegd dat hij nooit in detentie gegooid had mogen worden, zelfs niet volgens de regels. Maar hij is toch nog geschrokken van het rapport: “Ik wist dat er fouten waren gemaakt en dat hij niet in bewaring had moeten zitten. Maar dat het zo erg is en dat het systeemfouten zijn waardoor het wel had móéten gebeuren, dat vind ik schokkender dan ik had verwacht.”

Er zijn eerder soortgelijke dingen gebeurd: “Er is iemand uit Afghanistan teruggehaald, er is iemand uit België teruggehaald en iemand die ten onrechte naar Turkije is uitgezet kreeg een enorme schadevergoeding. En dat weet de IND als sinds mei 2011, dus is het de vraag waarom er de afgelopen twee jaar niets gedaan is tegen al die fouten.” Tja. Misschien wel omdat het systeemfouten zijn. Misschien wel omdat het de bedoeling van beleid is zoveel mogelijk mensen uit te zetten waardoor er ‘onvermijdelijk’ wel eens iets ‘misgaat’. Misschien ook wel omdat hier volgens de IND niets ‘misgegaan’ zou zijn als er niet ergens iemand aan de bel zou hebben getrokken. Hoeveel mensen zijn er niet gedeporteerd die ook teruggehaald zouden moeten worden als regels waren nagevolgd, of ook een enorme schadevergoeding had moeten krijgen, als iemand daar adequaat werk van gemaakt had? En al dit soort dingen gebeuren natuurlijk onder verantwoordelijkheid van een minister of staatssecretaris. In 2011 was dat nog Leers, en nu dus Teeven. Morgen zit er weer een ander. Que Se Vaya Todos!

Natuurlijk is Teeven politiek verantwoordelijk in parlementaire zin. Wijngaarden vraagt zich dan ook af: “Als het verlies van een mensenleven om voor af te treden, wat dan wel?” Het verlies van niet slechts één maar elf mensenlevens vanwege de Schipholbrand in een detentiecentrum waar migranten zaten opgesloten, was in 2005 al geen reden voor Verdonk om af te treden. Bewindspersonen treden niet af wegens moord en doodslag. Die horen immers bij hun core business. Ze treden hooguit af wegens gedoe met declaratiebonnetjes en vanwege leugentjes over buitenechtelijke seks. Dát zijn misstanden die parlementaire controle waard zijn. Toch?!

In de SP leeft ook twijfel over Teeven. “Volgens Gesthuizen moet staatssecretaris Teeven zich flink achter de oren krabben en zich afvragen of hij bereid is het nu echt anders te gaan doen.” Beste Sharon: nee, dat is hij niet. Dat is zijn vak namelijk niet, daar is hij niet voor aangenomen. Het SP-bericht vervolgt: “Anders is hij gewoon niet de juiste man voor deze portefeuille, aldus Gesthuizen.” Zij is Kamerlid van de SP. Maar Teeven is precies de juiste man voor deze portefeuille. Die bestáát immers in het toedekken en aansturen van beleid dat onontkoombaar tot dit soort dodelijke nalatigheden leidt en zal blijven leiden.

Natuurlijk vind ik het prima als een schurk als Teeven ten val komt vanwege de dood van Dolmatov. Maar het is improductief om daar de nadruk op te leggen en daarmee uit te stralen dat een ander bewindspersoon werkelijk minder hardvochtigheid zal brengen. Teeven moet weg, jazeker. Net als zijn opvolger weg moet. En diens opvolger. Net als de positie zelf zelf die hij, zijn voorgangers en opvolgers bekle(e)d(d)en, weg moet. Net als de IND weg moet, net als de Dienst Terugkeer & Vertek – het deportatiedepartement in engere zin – weg moet. Hem vervangen, de rest intact laten na wat stroomlijning, is een facelift die de schijn van een oplossing geeft en de legitimiteit van het misdadige beleid eerder verstevigt dan ondermijnt.

(1) Zo’n observatiecel is bepaald geen feest en misschien wel akeliger dan een politiecel. Het punt dat ik hier echter wil maken is dat autoriteiten nalatig zijn geweest volgens hun eigen voorschriften, niet dat die voorschriften zelf humaan zijn. Wanrt dat zijn ze niet. (Voetnoot toegevoegd op 14 april 2013, 20.25 uur)

Peter Storm

Verschenen op http://ravotr.nl

Teeven moet weg, net als zijn opvolgers


1

De Staat der Nederlanden heeft een Russische vluchteling tot zelfmoord gedreven, vervolgens aan zijn lot overgelaten en aldus de dood in gejaagd. De Staat der Nederlanden zou minstens wegens dood door schuld moeten worden aangeklaagd voor een rechtbank – als rechtbanken voor rechtvaardigheid zouden staan, en niet enkel voor kille wetshandhaving op selectieve basis. Die conclusie is gerechtvaardigd na kennisneming van een officieel rapport over de dood van Alexandr Dolmatov, gevlucht uit Rusland.

Het onderzoek is gedaan door de Inspectie Veiligheid en Justitie en ingesteld in opdracht van staatssecretaris Teeven, de dag nadat de man zelfmoord had gepleegd. Dat deed hij nadat hij niet alleen te horen had  gekregen dat hij terug moest naar Rusland, waar hij vervolging vreesde. Hij was ook nog eens geplaatst in een detentiecentrum. Al vlak nad e zelfmoord zei Marq Wijngaarden, zijn advocaat, dat die plaatsing zelfs volgens de regels onrechtmatig was. Hij had beroep ingesteld tegen de afwijzing van het asielverzoek. “Door dit appel verbleef hij rechtmatig in Nederland en had hij gewoon in het asielzoekerscentrum (azc) in ‘s Gravendeel moeten blijven”, berichtte de NRC al op 18 januari.

Dat wordt nu bevestigd door het onderzoek. In de weergave van Nu.nl : “De Inspectie Veiligheid en Justitie stelt dat Dolmatov onrechtmatig in vreemdelingenbewaring is gesteld omdat zijn advocaat op tijd beroep had aangetekend tegen de afwijzing van de asielaanvraag.” Zoals de advocaat al meteen zei, dus. “De Immigratue- en Naturalisatiedienst ING heeft dat niet goed verwerkt in het computersysteem.” Hoe dan ook, de omstandigheid waardoor Dalmatov extra wanhopig werd en zichzelf om probeerde te brengen zijn gecreëerd door diens, zelfs volgens officiële regelgeving, onrechtmatige opsluiting als voorbereiding voor onrechtmatige uitzetting. Dat geldt dus allemaal of je nu wel of niet erkent dat er zoiets zou kunnen bestaan als ‘rechtmatige uitzetting’ van mensen op de vlucht, op zoek naar een iets beter bestaan. For the record: ik erken dat dus nadrukkelijk niet, en wie dat wel doet heeft een probleem nu er iemand de dood is ingedreven.

Dan is er de medische zorg. Al in januari stelde de advocaat dat de reactie op Dolmatovs eerste zelfmoordpoging ziekenhuisopname had moeten zijn, en niet vreemdelingenbewaring. Het rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid gaat verder. “Toen Dalmatov in verwarde toestand werd opgesloten in een arrestantencompex in Dordrecht, werd de crisisdienst niet direct ingeschakeld”, schrijft de NRC.

“Als hij een dag voor zijn dood in het Detentiecentrum Rotterdam wordt opgenomen zijnde twee dienstdoende verpleegkundigen slechts summier op de hoogte van de zelfmoordpoging die hij dan, een dag eerder, hebben gedaan. Zij oordelen dat hij niet in een observatiecel hoeft te worden opgenomen. De volgende dag wordt Dalmatov dood in zijn cel gevonden.” De twee verpleegkundigen krijgen een tuchtprocedure tegen zich in gesteld. Maar wie heeft ervoor gezorgd dat zij “slechts summier op de hoogte” werden gesteld van de gang van zaken? Het lijkt me dat dit nogal kan hebben bijgedragen aan eventuele inschattingsfouten van verpleegkundigen. Als het tenminste inschattingsfouten waren, en geen achteloosheid jegens een mens die toch al op de nominatie stond het land uit geschopt te worden met medewerking van de instelling in dienst waarvan de verpleegkundigen hun werk verrichten.

De inspectie zegt nog “dat het de vraag is of zorgvuldiger handelen tot een andere afloop zou hebben geleid. Die vraag valt niet te beantwoorden, aldus de Inspectie.” Ja, daar kan ik inkomen. Dolmatov had ook ‘zorgvuldig’ in het asielzoekerscentrum nog een aantal maanden kunnen verkommeren tot de het beroep tegen de afwijzing wederom zou zijn afgewezen, hij alsnog in een detentiecentrum zou zijn gegooid en alsnog – maar inmiddels beter voorbereid na alle tijd om erover na te denken zodat zelfs alerte verpleegkundigen het nakijken hadden gehad – zelfmoord zou kunnen hebben gepleegd. Het zou zomaar gekund hebben. Het probleem is namelijk niet onzorgvuldigheid van uitvoering. Het kernprobleem is de onmenselijkheid van het beleid zelf.

Teeven is geschokt, net als de halve politiek. Er worden verbeteringen aangekondigd, het moet allemaal weer eens zorgvuldiger. “De staatssecretaris kondigde een ‘kwetsbaarheidsanalyse’ aan, zodat informatie over mensen die de status ‘geen rechtmatig verblijf’ krijgen beter wordt gedeeld en gecontroleerd.” Het is niet de bedoeling dat mensen in Néderlandse detentiecentra verrekken, dat mogen ze doen na hun uitzetting, onder verantwoordelijkheid van de regering dáár en niet van de regering hier. Dat is politiek handiger, want Teeven wordt in Nederland op de vingers gekeken voor wat vluchtelingen overkomt, maar niet voor wat vluchtelingen in Rusland overkomt. Of in Somalië. Of in Irak. Dus moeten vluchtelingen niet in Nederland zelf de dood in worden gejaagd, maar zonder publicitaire narigheid in de detentie- en deportatiemachine worden geduwd en gestroomlijnd, met inachtneming van zorgverlenende rimram, worden afgevoerd. Water dan met ze gebeurt is niet de zorg van Teeven, tenzij Argos of Zembla wat al teveel journalistieke inzet vertonen. Tot zover de achtergrond van de ‘kwetsbaarheidsanalyse’.

Zoals gezegd worden er nu twee verpleegkundigen enigszins gestraft met een tuchtprocedure. “De inspectie ziet geen aanleiding voor verder strafrechtelijk onderzoek.”. Intussen zegt Gertjan Bos, baas van die inspectie doodleuk wel “dat niet alleen functionarissen onzorgvuldige hebben gehandeld, maar dat ook de gang van zaken te veel afhankelijk is van systemen, procedures en formulieren en dat de overdracht tussen functionarissen kwetsbaar is.”  Maar zo werkt elke bureaucratie, in grote bedrijven en in de overheid. Vraag het na in het het UWV. Vraag het na binnen Jeugdzorg. Waar mensen omgezet worden in gevallen die moeten worden opgelost, in dossiers die moeten worden afgehandeld, waar mensen worden behandeld als dingen, daar lopen mensen gevaar.

Wie geen ‘onzorgvuldigheid’ meer wil, geen ‘falende procedures’, geen ‘tekortschietende zorg’, soms de dood ten gevolge hebbende, die kan maar beter een eind helpen te maken aan instelling en beleid die aan al die ‘onzorgvuldigheid’, al dat ‘falen’ en dat ‘gebrek aan zorg’ ten grondslag liggen. Die instellingen heten IND, Dienst Terugkeer en Vertrek, een alle bijbehorende detentiecentra, en ze verdienen de sloop. Dat beleid is het opsluiten en uitzetten van welke migrant, welke vluchteling dan ook, en dat beleid verdient de sloop.. Het idee dat er zoiets kan zijn als “geen rechtmatig verblijf” van mensen in Nederland, dat idee zelf moet de wereld uit. Dát idee, dát beleid, dát hele netwerk van gevangenissen, procedures en controleapparaten om mensen het land uit te terroriseren, dat alles is het probleem en dat alles verdient totale verwerping. Alles wat minder ver gaat dan dat, komt neer op het verbeteren van martelcentra door te eisen dat de messen van de folteraars tenminste steriel zijn.

Peter Storm

Ook geplaatst op http://www.ravotr.nl

Hoe de staat Dolmatov de dood in joeg


Fouillering van een kind voor deportatiecharterIk weet niet of ik het nu zielig moet vinden of niet… om zo te worden afgesloten van de werkelijkheid en in een gouden zeepbel te worden gehouden als ware je het kostbaarste bezit der natie in plaats van een kind als zovelen? Of ben je als Neederlands prinsesje op de erwt gewoon een verwend nest in een ivoren toren?

Burgemeester Van der Laan van Amsterdam staat geen demonstraties toe in het zicht van de paraderende koningsfamilie op 30 april. “Prins Willem-Alexander en prinses Máxima hebben hun kinderen bij zich: drie dochtertjes, van 5, 7 en 9. Daar wil ik als burgemeester rekening mee houden.” Dan bof je toch maar weer als koningskindertjes, nietwaar? lees verder op de website van Joke Kaviaar

De prinses op de erwt en andere kinderen“Anders gaan we jullie handen en voeten vastmaken, en plakband op jullie mond plakken,”

Bahareh werd afgelopen dinsdag samen met haar ouders, zusje en broertje naar Afghanistan gedeporteerd. Deze opname is van een telefoongesprek met Bahareh vanochtend donderdag 11 april 2013. Ze vertelt hoe de uitzetting ging en welke tactieken de marechaussee gebruikt om gezinnen met kinderen te laten ‘meewerken’ aan hun deportatie.