Maandelijkse archieven: april 2013


stop_deportation_0Sinds enkele weken is de Werkgroep Deportatieverzet actief.

De werkgroep verzet zich openlijk en door middel van directe actie tegen het deporteren van mensen. De leden van de werkgroep geloven in vrijheid van beweging en strijden tegen het repressieve asielbeleid dat er niet op gericht is mensen een kans te geven hier een bestaan op te bouwen, maar bedoeld is om zoveel mogelijk mensen op te sluiten en het land uit te schoppen.

De werkgroep heeft tot doel zoveel mogelijk deportaties te stoppen. Dit doen ze door een netwerk op te bouwen van advocaten, vluchtelingen en activisten, om samen effectief deportaties tegen te gaan. Ze informeren vluchtelingen over wat ze kunnen doen om hun eigen deportatie tegen te gaan.

Lees hier meer over de werkgroep.

Werkgroep Deportatieverzet van start


_MG_3334Voor ons, de groep uitgeprocedeerde vluchtelingen van het Vluchthuis in Den Haag, de groep uit Amsterdam die daar in de Vluchtkerk verblijven en alle vluchtelingen die rechteloos op straat staan, moet een politieke oplossing komen. Wij voeren al sinds 2011 door heel Nederland actie voor een menswaardig bestaan. Daarvoor moet de Partij van de Arbeid (PvdA) zich inzetten in de Tweede Kamer, zij zijn nodig voor een meerderheid in de Tweede Kamer.

Binnen de PvdA groeit de discussie. Zo sprak Marieke Bolle van de PvdA zich meerdere malen uit voor een generaal pardon. Maar de discussie moet verder groeien. Wij zijn er van overtuigd dat er een grote groep binnen de PvdA is die deze schrijnende en rechteloze situatie niet wil laten voortbestaan.

Om de discussie binnen de PvdA verder aan te zwengelen vragen wij u deel te nemen aan de mail actie “ De PvdA moet om!”. Ook u kan uw steentje bijdragen door onze problematiek bij de PvdA onder de aandacht te brengen. Hieronder vindt u een brief die u kan mailen naar PvdA Tweede Kamerleden, lokale afdelingen, wethouders, andere bestuurders en leden. Hier vindt u ook een lijst met e-mail adressen van Tweede Kamerleden. Voor e-mail adressen van lokale groepen zie http://www.pvda.nl

Maak het verschil en mail! Alvast heel erg bedankt!

Download hier de brief.
Download hier de lijst met e-mail adressen.

Beste,

Graag vragen wij uw aandacht voor de situatie van uitgeprocedeerde vluchtelingen in Nederland en de PvdA om zich voor hen uit te spreken.

Al ruim een jaar voert een groep uitgeprocedeerde vluchtelingen uit Irak, Iran, Ivoorkust, Somalië, Afghanistan en diverse andere landen op allerlei manieren actie, waarvan de tentenkampen het meest bekend zijn. Zij voeren actie voor de meest basale mensenrechten, want zelfs die worden hen onthouden door de Nederlandse overheid.

In Nederland zijn veel vluchtelingen die uitgeprocedeerd zijn. Ze hebben een asielprocedure lopen waarbij hun verzoek om bescherming om uiteenlopende redenen is afgewezen. De Nederlandse overheid zet uitgeprocedeerde vluchtelingen op straat en vindt dat ze moeten terugkeren naar het land waar vandaan ze zijn gevlucht. Een deel van de mensen die door de overheid op straat wordt gezet kan echter helemaal niet terug. Bijvoorbeeld omdat men niet de juiste papieren heeft. Of omdat de vluchteling nog steeds fysiek gevaar loopt in het land waar vandaan hij of zij is gevlucht. Of omdat de overheid van dat land deze mensen niet toe wil laten.

Aan de ene kant worden mensen dus op straat gezet, terwijl ze aan de andere kant nergens naartoe kunnen. De Nederlandse overheid vindt dat deze mensen geen enkel recht hebben, zelfs niet een basaal mensenrecht als een dak boven het hoofd.

Als deze mensen geluk hebben kunnen ze terecht bij bekenden thuis, of bij kerkelijke of andersoortige opvang. Maar een ander deel moet op straat zwerven. Allemaal lopen ze het gevaar om bij ID controles te worden opgepakt door de politie, om vervolgens voor onbepaalde tijd in een gevangenis te worden opgesloten. Dat noemt men ‘vreemdelingendetentie’, maar het komt er in de praktijk op neer dat mensen onder zwaardere omstandigheden worden opgesloten dan criminelen die door de rechter een vrijheidsstraf opgelegd hebben gekregen. Als deze mensen niet kunnen worden uitgezet, worden ze “geklinkerd” – wat letterlijk betekent dat ze de straat worden opgegooid – en wacht hen weer een uitzichtloos leven zonder de meest basale mensenrechten. Zo kunnen ze geen bestaan en geen toekomst opbouwen.

Dit is het effect van het Nederlandse beleid. Er worden groepen gecreëerd die in de praktijk niet voor- of achteruit kunnen. Maar de Nederlandse overheid weigert verantwoordelijkheid voor hen te nemen. Deze mensen hebben blijkbaar geen rechten, en worden weggestopt op straat.

Totdat het er teveel zijn. Totdat het leed te groot wordt om te dragen. Totdat deze mensen, zoals nu, op beginnen te komen voor hun rechten. Deze vluchtelingen voeren actie tegen hun rechteloosheid en tegen dat ze door de Nederlandse staat op straat zijn gezet. Al jaren leven zij in Nederland op straat zonder zorg, zonder huis, zonder het vooruitzicht op een menswaardig bestaan.

Inmiddels ontvangen de vluchtelingen uit diverse hoeken van de samenleving al steun. Van kerken, maatschappelijk betrokken particulieren, actiegroepen, politieke partijen, wetenschappers, opiniemakers, artiesten en bekende Nederlanders. Van de PvdA is echter nog niet zoveel gehoord in de Tweede Kamer. Maar het merendeel van de PvdA wil deze schrijnende situatie toch niet zo laten voortduren? Daarom wil ik u vragen zich uit te spreken voor een oplossing die tegemoet komt aan wat de vluchtelingen wensen: onderdak en verblijfsrecht. Zoals de lokale PvdA Den Haag al heeft gedaan.

Marieke Bolle van deze Haagse afdeling pleit voor een generaal pardon, en gaat hierover in gesprek met de Tweede Kamerleden. Ook u als lid, lokale afdeling of Tweede Kamerlid kan het verschil maken en de discussie binnen uw partij aanzwengelen. Zo kunt u naar buiten brengen dat u van mening bent dat er een oplossing moet komen voor het probleem van deze vluchtelingen. Of de discussie binnen uw lokale afdeling aangaan en de partij laten weten wat u er van vindt. Ik hoop op uw steun voor de vluchtelingen om een einde te maken aan deze onmenselijke situatie.

De vluchtelingen hopen op een reactie van u.

Met vriendelijke groet,

Meer informatie is te vinden op de website van de vluchtelingen. http://www.rechtopbestaan.nl
Hier zijn ook vluchtverhalen van hen te vinden: http://www.rechtopbestaan.nl/verhalen
U kan natuurlijk altijd contact met hen opnemen via rechtopbestaan (at) gmail.com

E-mail actie, de PvdA moet om!


1

(Text copied-pasted from Youtube-page.)

Into the Fire is being crowd-released today: All over the internet people are embedding Into the Fire on their website or blog. With everyone who participates the audience and distribution network will grow. Are you participating? intothefire.org

A hard hitting documentary which shows the plight of refugees and migrants in recession hit Athens, Into The Fire is a film with a difference.

Shot and edited with sensitivity and compassion, it doesn’t pull its punches and makes for harrowing viewing in parts. It is the product of crowd funding, dedication, self-sacrifice and a burning sense of justice.

On 21 April, Into the Fire is simultaneously released on websites, blogs and other platforms around the internet. The film will be available in various languages, including Albanian, Czech, Danish, Dutch, French, German, Greek, Italian and Spanish. There are a number of public screenings planned in several countries in Europe and Northern America. To participate in the release or organise a screening see http://intothefire.org/publish

This strategy is being used to maximise the audience, in the hope that the audience will become active participants, commentators and amplifiers when it comes to opposing the conditions visited on the victims in the story.

The premiere of Into the Fire on 29th April, 6:30pm will be hosted by the School of Oriental and African Studies. The filmmakers will be joined for discussion by Habib Rahman of the Join Council for the Welfare of Immigrants.

In times of severe austerity things look bleak for Greek people, but they’re far worse for those who have recently arrived. Without housing, legal papers or support, migrants in Greece are faced with increasing and often violent racism at the hands of the growing Nazi party Golden Dawn and the police in Athens. Many are trapped by EU laws and legislation of other EU countries meaning they’d be returned to Greece if they managed to get to another member state, they are desperate to leave the country.

This film gives incredible insights to the reality faced by people who simply want to lead peaceful, normal lives.
Having been to Athens to shoot footage about austerity in April last year, Reel News video activists started talking and working with a young Somalian refugee, they made many contacts in the migrant world and those contacts gave them access to a huge number of untold and shocking stories.

Funded by small donations from friends and organisations, the film makers are once more turning to their supporters and allies in the UK to distribute the film online and through screenings to grassroots groups across the country. No one has been paid to work on this film.

Into the Fire – The Hidden Victims of Austerity in ...Overgenomen uit: Hybris – anarchistische bladzijden, een uitgave met anarchistische teksten, te koop in de betere boekhandels.

Waarom willen we de vernietiging van de detentiecentra?

 • Omdat we niet strijden voor de verbetering van detentieomstandigheden
 • Omdat een cel een cel blijft, zelfs met airconditioning, of gemaakt van goud, zilver of zijde
 • Omdat de opsluiting het gevolg is van een willekeurige razzia en voorafgaat aan een al even willekeurige deportatie
 • Omdat het massaal arresteren van ongedocumenteerde migranten en het deporteren van een aantal hiervan te maken heeft met het bang maken van iedereen
 • Omdat gajes nog “eerlijke” migranten opsluiting verdienen
 • Omdat we de afschaffing van alle grenzen en alle gevangenissen willen
 • Omdat de Staat om economische redenen kan besluiten om 25,000 mensen per jaar te deporteren, net zoals een baas kan besluiten om 9,000 mensen te ontslaan omdat ze niet langer winstgevend zijn
 • Omdat we de wetten niet herkennen, ook al herkennen zij ons wel
 • Omdat de criminalisatie van de immigranten leidt tot de criminalisatie van iedereen die rond wil zwerven
 • Omdat de ID controles voorwendselen zijn voor Controle
 • Omdat, wanneer de vrijheid van één persoon geschonden wordt, de vrijheid van iedereen in twijfel getrokken wordt
 • Omdat de maatregelen en handelingen die gebruikt worden om mensen zonder legale status te arresteren deel uitmaken van de politionele bezetting van onze buurten
 • Omdat de angst voor opsluiting de heropleving van uitbuiting toelaat
 • Omdat, als toppunt van deze cynische wereld, het soms de illegale arbeiders zijn die de gevangenissen bouwen die bestemd zijn voor hun opsluiting
 • Omdat we niet alleen de detentiecentra, maar ook de Staat willen vernietigen
 • Omdat er gevraagd wordt om de sluiting van de detentiecentra en wij de Staat niets willen vragen
 • Omdat de humanitaire aanpak nooit de daadwerkelijke problemen aanpakt, het beperkt zich slechts tot het zichtbare oppervlak van het probleem
 • Omdat wij, die paspoorten hebben, dromen over de mogelijkheid onze documenten in de fik te kunnen steken met een immens enthousiasme.

Daarom.

Vernietiging detentiecentra


afa_logo_0Een extreem rechtse groepering die zich Identitair Verzet noemt heeft een demonstratie bij en tegen de Vluchtkerk aangekondigd voor as. zondag 21 april. Het ‘Identitair Verzet’ is een nieuwe groep in een lange rij van fascistische en neo-nazi groepen in nederland. Het is een nieuwe coalitie van meerdere oude groepen, een nieuwe poging om hun walgelijke autoritaire, nationalistische, seksistische en xenofobe ideeën de wereld in te krijgen. Ze willen naar de vluchtkerk gaan om de onmiddellijke opsluiting van alle mensen zonder papieren en iedereen die hen helpt te eisen.

Check deze website of onze twitter voor het laatste nieuws:
Vr. 19-4: Er zou sprake zijn van een kort geding tegen de verplaatsing.
Do. 18-4: Demonstratie tegen vluchtkerk verplaatst (AT5)

Oproepen:
De Vluchtkerk: Op zondag 21 april houden de bewoners van de Vluchtkerk een mini-festival ‘Vluchtelingen voor vrede’, in en om diezelfde kerk. Een zondagmiddag met een buurtpicknick, muziek en verschillende acties. De bewoners nodigen iedereen uit om mee te komen eten, dansen en luisteren, om met hen de vrede te vieren en zich uit te spreken tegen racisme. 13.00 – 17 uur. De Vluchtkerk: Erik de Roodestraat 16, Amsterdam.
Antifascisten Amsterdam: Oproep om komende zondag nazi’s te stoppen! Wij roepen iedereen op om ze op elke mogelijke manier te stoppen, omdat wij willen vechten voor een wereld zonder grenzen, uitbuiting en overheersing. Wij willen een wereld zonder onderdrukking, waar niemand legaal of illegaal is, zonder enig soort gevangenis en natuurlijk zonder enige vorm van fascisme. Dus, komende zondag iedereen de straat op! Voorafgaand aan hun demonstratie- wees in de buurt en wees creatief! Geen nazi’s op onze straten!

Arrestantengroep:
Meer informatie op Indymedia! De advocaat voor komende zondag is Heleen Feenstra (Jebbink Soeteman advocaten Amsterdam). Bedenk altijd voordat je naar een actie gaat wat er geregeld moet worden als je opgepakt wordt. Als je zondag mensen gearresteerd ziet worden, bel dan de arrestantengroep: 06-42413496.
Mocht je op dit moment vragen hebben, dan kan je altijd contact opnemen met de arrestantengroep op 06-42413496
strafrechtadvocaat: Heleen Feenstra 06-50605913 (Jebbink Soeteman advocaten Amsterdam)
vreemdelingenrechtadvocaten: Willem Blaauw 06-53641908 (Blaauw Advocaten Haarlem)

Zondag 21 april: in actie tegen extreem rechts rond Vluchtkerk ...


Van de weblog Geen mens is illegaal.

Ik sprak een strafrechter, die net een toespraak had gehouden over de moeilijkheid van wel of niet strenger straffen. Hij concludeerde dat rechtspraak maatwerk zou moeten zijn: voor ieder vergrijp en voor iedere persoon een gepaste veroordeling of straf. Applaus.

Ik vroeg hem wat hij vond van de tienduizend mensen die per jaar worden opgesloten, zonder dat ze iets gedaan hebben. Hij begreep me niet. “Illegalen, noemen we ze”, vulde ik aan. Ah, de vreemdelingen. “Ja”, en hij zette zijn ernstige gezicht weer op, om mij even iets uit te leggen wat ik niet snapte, “het is niet zo dat ze niks gedaan hebben. Ze zitten daar omdat ze het land niet hebben verlaten.”
Ik vroeg hem of hij graag naar een land van oorlog of honger gaat. “Je moet bedenken dat hier heel veel mensen als gelukszoeker komen. Die kunnen best terug. En ja, het is heel vervelend dat ze vastzitten. Maar als je hen vrijlaat, moet je consequent zijn en dan moet je de procedures afschaffen. Anders hebben de procedures geen zin.”
Op zich voelde ik daar wel wat voor, maar hij natuurlijk niet. “Dus dan moet je hard en zakelijk zijn. Die mensen moeten gewoon terug.”
En is het gerechtvaardigd, meneer de rechter, om kinderen te sturen naar een land waar ze niet geboren zijn, een land waar ze geen toekomst hebben? “Veel mensen krijgen hier in Nederland expres kinderen, om meer kans te maken om hier te blijven. Dat is gewoon chantage.” Vrij vertaald: je moet het niet in je hoofd halen Nederland op te zadelen met je zwartjes. Chantage.

Vreemd, dat hij het heeft over maatwerk – voor Nederlanders. Vreemd, dat hij het prima vindt dat onschuldige mensen worden opgesloten, zolang het buitenlanders zonder papieren zijn. Vreemd, dat hij als rechter geen bezwaar heeft tegen de rassenscheiding die in de wetgeving wordt aangebracht. Voor Nederlanders geldt het strafrecht; voor buitenlanders zonder papieren geldt het vreemdelingenrecht. In het eerste geval wordt er zorgvuldig naar je (financiële, economische, sociale) situatie gekeken, voordat er wordt overgegaan tot een gepaste straf voor de vernieling, de aanranding, de diefstal, enzovoorts, die je hebt begaan. In het laatste geval loop je risico te worden opgesloten, zonder dat je ook maar één keer in je leven door rood hebt gelopen, en dat zonder proces. Het enige verschil tussen een mens die onder strafrecht valt en een mens die onder vreemdelingenrecht valt, is het al dan niet in bezit zijn van een identiteitsdocument. Daar in de vreemdelingenwetten allerlei mechanismen zijn ingebouwd om zoveel mogelijk “kansarme” (lees: arme) buitenlanders te weren, en zoveel mogelijk arme buitenlanders die zich al binnen de grenzen bevinden, het land uit te schoppen, is deze constructie van de Nederlandse wetgeving straight forward racistisch.

Tot zover voor de mensen die nog in de veronderstelling verkeren dat rechters recht doen.

Zadel Nederland niet op met je zwartjesFred de vluchtelingenjager Teeven heeft in een persconferentie toegegeven dat hij politiek verantwoordelijk is voor de dood van de Russische vluchteling Dolmatov, die zichzelf in de grensgevangenis van Rotterdam verhing. Wow! Wat een bekentenis! Let vooral even op dat woord ‘politiek’, hetgeen feitelijk betekent: ‘onschendbaar’. Fred_Teeven-mugshot400
“Moet Teeven weg?” is nu de – eveneens – politieke vraag in Den Haag, en er is al een vergelijking getrokken met de Schipholbrand in een poging om die vraag te beantwoorden. Het is namelijk niet zo ernstig wat Teeven heeft opgebiecht. Bij de Schipholbrand waren er beleidsfouten gemaakt, en bij de ‘Affaire Dolmatov’ (net of de vluchteling zelf een of ander schandaal op zijn naam heeft staan!) zijn slechts uitvoeringsfouten gemaakt. lees verder op de website van Joke Kaviaar

De schuldbekentenis van moordenaar Fred Teeven