Maandelijkse archieven: april 2013


ZwaanzinnigOndanks het feit, dat algemeen bekend mag worden verondersteld, dat Somalië een oorlogsgebied is, blijft de KLM meewerken aan de deportatie van vluchtelingen naar Somalië. Ze verschuilen zich achter de Nederlandse Overheid, maar dragen hierin een eigen, destructieve, verantwoordelijkheid, waarop ik ze aanspreek.

Opnieuw dreigt de KLM mee te werken aan de uitzetting van een vluchteling naar onveilig gebied. Deze keer betreft het een Somalische vluchteling, Bile Hassan, die op zaterdag 27 april om 11.15 op het KLM vliegtuig gezet wordt, met als eindbestemming Somalië. Zoals ook bij de KLM als bekend mag worden verondersteld, is Somalië als oorlogsgebied uiterst gevaarlijk en dienen er dus geen vluchtelingen naartoe uitgezet te worden.

Hoofdverantwoordelijke is uiteraard de Nederlandse Overheid. Maar ook de KLM is als vervoerder [die er bovendien dik aan verdient] verantwoordelijk, op de hoogte zijnde van de persoonlijke risico’s. die de vluchteling loopt. Bij iedere kritiek wijzen ze er echter op, dat zij ”slechts de vervoerder” zijn.  Maar een vervoerder heeft de keuze, nee te zeggen tegen deportatie naar een onveilig gebied.

Lees hier de brief van Astrid Essed aan de KLM

Medeplichtigheid KLM aan uitzetting Somalische vluchteling naar onveilig Somalië


spekman-tweet-21.4.13_0Afgelopen nacht werden er ruiten ingegooid bij een lokaal PvdA-kantoor. Daarnaast werd er ‘White Power’ op het kantoor geklad. Partijvoorzitter Hans Spekman bracht het in de openbaarheid en deed aangifte. Hij had er misschien verstandig aan gedaan eerst even te checken of Diederik Samsom niet toevallig met een kwast op stap was om vast de nieuwe PvdA-huisstijl uit te proberen. Komt dat actieverleden toch nog van pas.

Overmorgen debatteert het PvdA-congres in Leeuwarden over ondermeer de strafbaarstelling van illegaliteit. Er ligt een petitie hiertegen, er liggen een aantal moties van afdelingen, werkgroepen en de Jonge Socialisten. Het partijbestuur wijst ze allemaal af: “De afspraak uit het regeerakkoord om illegaal verblijf strafbaar te stellen ligt het partijbestuur en de fracties zwaar op de maag. Desalnietmin geldt dat wij als PvdA staan voor deze afspraak uit het regeerakkoord, waar ook het congres mee heeft ingestemd.”

Lees verder op Indymedia.

PvdA: White Power!


ik wil een huis met illegalen met mensen die nog mensen zijn ik wil geen pvda die criminelen wil ik niet geen diederik samson geen praatjes voor de vaak geen politiek van over lijken gaan dat wil ik niet Lees de open brief op de website van Pom Wolff

Open brief aan Diederik SamsomAsylumseekerDe afgelopen elf maanden, tot februari 2013, hebben we door heel Duitsland een sterke protestgolf van vluchtelingen gezien. Deze protesten duren nog steeds voort en hebben aanzienlijke resultaten geboekt. De beweging heeft een nieuwe manier van organiseren benut, namelijk een van onderop, iets dat nauwelijks een precedent kent in de sociaal-politieke sfeer van Duitsland van de afgelopen twee, drie decennia en voorbij de muren reikt die vluchtelingen en de samenleving van elkaar scheiden. Dat had daarmee een grote impact op het publiek en op activistische groepen. De nieuwe golf van vluchtelingenprotesten wordt geconfronteerd met een groot aantal uitdagingen, heeft ondanks haar belangrijke overwinningen een aantal fouten gemaakt en is in sommige gevallen van haar doel afgeweken. Door een kritische blik op de ingeslagen weg kan de beweging voorbij zijn huidige beperkingen treden en een effectievere en prominentere rol spelen in de politieke arena van Duitsland. Door kwalitatieve en kwantitatieve groei kan de beweging voorbij Duitsland reiken en protestbewegingen in andere landen stimuleren, een proces dat protestacties in Nederland en Oostenrijk al heeft weten te inspireren.

Lees verder op de website van Doorbraak.

De positie van “asielzoekers” en hun strijd in de structuur ...


Doodligactie Somalirs in Den Haag, januari 2013.

Doodligactie Somaliërs in Den Haag, januari 2013.

Overgenomen van Deportatieverzet.nl

Zaterdag 27-04 zal de Dienst Terreur en Verrek nog een gezin uit elkaar rukken. De Somaliër H. wordt gedeporteerd, terwijl zijn (zwangere!) vriendin en hun kind in Nederland al een verblijfsstatus hebben. 

We hebben eerder gezien dat de IND er niet voor terugschrikt om artikel 8 van het Europese Verdrag van de Rechten van de Mens te schenden.


LAAT JE HOREN 

Laat de wereld weten dat je hier tegen bent! Stuur (open) brieven naar de KLM, waarin je hen oproept niet mee te werken aan deze deportatie. Als H. terug is in Somalië, loopt hij direct gevaar voor eigen leven. Lees hier meer over de situatie in Somalië, dit kun je gebruiken in je brief. Ook frappant: in maart stuurde het Nederlandse leger soldaten naar Afrika om Somalische soldaten te trainen. Hun basis werd gestationeerd in Oegenda omdat het in Mogadishu te onveilig was! Het maakt blijkbaar niet uit als Somaliërs omkomen bij een terreuraanval of een bomaanslag.

Stuur je brief naar: [email protected] of

http://www.klm.com/travel/nl_nl/customer_support/customer_support/contact/ecomplaints_customercare.htm?CallerCountryCode=NL

of openlijk op Facebook: https://www.facebook.com/KLM?ref=ts&fref=ts

Nóg een gezin uit elkaar gerukt


Aanstaande donderdag brengen vluchtelingen die in kerken in Den Haag en Amsterdam verblijven, lopend een brief naar paleis Noordeinde. Hiermee willen zij hun nijpende situatie onder de aandacht brengen van de koningin.

De uitgeprocedeerde vluchtelingen uit de twee grote steden verblijven al geruime tijd in onzekerheid. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is van mening dat deze groep mensen terug moet keren naar het land van herkomst, maar de vluchtelingen kunnen door allerlei omstandigheden niet terug. Met hun brief hopen zij dat ze in Nederland mogen blijven en dat er een einde komt aan hun uitzichtloze situatie.

“Jaren geleden zijn wij gevlucht voor oorlog, terrorisme en vervolging. En ook al komen we uit verschillende landen, één ding is voor ons allemaal hetzelfde: na een jarenlang verblijf in vluchtelingencentra, zijn we op straat gezet. Sindsdien leven we in tenten, parken en kerken. […] Wij dromen van een normaal leven in een land waar de mensenrechten zijn gewaarborgd. Daarom willen wij graag uw trouwe burger worden,” schrijven de vluchtelingen in hun brief.

De ± 75 vluchtelingen beginnen hun wandeltocht om 14.00 vanaf de kerk aan de Sportlaan 127 te Den Haag. Ze komen rond 15.30u aan bij Paleis Noordeinde. Daar zullen ze hun brief en oranje bloemen overhandigen. Tevens zal het amnestieverzoek dat is opgesteld door Stichting Vluchtelingen van de Straat worden overhandigd.

Persbericht: Vluchtelingen brengen brief naar de koninginstop_deportation_0Sinds enkele weken is de Werkgroep Deportatieverzet actief.

De werkgroep verzet zich openlijk en door middel van directe actie tegen het deporteren van mensen. De leden van de werkgroep geloven in vrijheid van beweging en strijden tegen het repressieve asielbeleid dat er niet op gericht is mensen een kans te geven hier een bestaan op te bouwen, maar bedoeld is om zoveel mogelijk mensen op te sluiten en het land uit te schoppen.

De werkgroep heeft tot doel zoveel mogelijk deportaties te stoppen. Dit doen ze door een netwerk op te bouwen van advocaten, vluchtelingen en activisten, om samen effectief deportaties tegen te gaan. Ze informeren vluchtelingen over wat ze kunnen doen om hun eigen deportatie tegen te gaan.

Lees hier meer over de werkgroep.

Werkgroep Deportatieverzet van start