Medeplichtigheid KLM aan uitzetting Somalische vluchteling naar onveilig Somalië


ZwaanzinnigOndanks het feit, dat algemeen bekend mag worden verondersteld, dat Somalië een oorlogsgebied is, blijft de KLM meewerken aan de deportatie van vluchtelingen naar Somalië. Ze verschuilen zich achter de Nederlandse Overheid, maar dragen hierin een eigen, destructieve, verantwoordelijkheid, waarop ik ze aanspreek.

Opnieuw dreigt de KLM mee te werken aan de uitzetting van een vluchteling naar onveilig gebied. Deze keer betreft het een Somalische vluchteling, Bile Hassan, die op zaterdag 27 april om 11.15 op het KLM vliegtuig gezet wordt, met als eindbestemming Somalië. Zoals ook bij de KLM als bekend mag worden verondersteld, is Somalië als oorlogsgebied uiterst gevaarlijk en dienen er dus geen vluchtelingen naartoe uitgezet te worden.

Hoofdverantwoordelijke is uiteraard de Nederlandse Overheid. Maar ook de KLM is als vervoerder [die er bovendien dik aan verdient] verantwoordelijk, op de hoogte zijnde van de persoonlijke risico’s. die de vluchteling loopt. Bij iedere kritiek wijzen ze er echter op, dat zij ”slechts de vervoerder” zijn.  Maar een vervoerder heeft de keuze, nee te zeggen tegen deportatie naar een onveilig gebied.

Lees hier de brief van Astrid Essed aan de KLM

Did you like this? Share it: