De positie van “asielzoekers” en hun strijd in de structuur van moderne samenlevingen


AsylumseekerDe afgelopen elf maanden, tot februari 2013, hebben we door heel Duitsland een sterke protestgolf van vluchtelingen gezien. Deze protesten duren nog steeds voort en hebben aanzienlijke resultaten geboekt. De beweging heeft een nieuwe manier van organiseren benut, namelijk een van onderop, iets dat nauwelijks een precedent kent in de sociaal-politieke sfeer van Duitsland van de afgelopen twee, drie decennia en voorbij de muren reikt die vluchtelingen en de samenleving van elkaar scheiden. Dat had daarmee een grote impact op het publiek en op activistische groepen. De nieuwe golf van vluchtelingenprotesten wordt geconfronteerd met een groot aantal uitdagingen, heeft ondanks haar belangrijke overwinningen een aantal fouten gemaakt en is in sommige gevallen van haar doel afgeweken. Door een kritische blik op de ingeslagen weg kan de beweging voorbij zijn huidige beperkingen treden en een effectievere en prominentere rol spelen in de politieke arena van Duitsland. Door kwalitatieve en kwantitatieve groei kan de beweging voorbij Duitsland reiken en protestbewegingen in andere landen stimuleren, een proces dat protestacties in Nederland en Oostenrijk al heeft weten te inspireren.

Lees verder op de website van Doorbraak.

Did you like this? Share it: