Dagelijkse archieven: 26 april 2013IMG_0061Gister brachten wij, vluchtelingen van het Vluchthuis in Den Haag samen met vluchtelingen van de Vluchtkerk uit Amsterdam een brief naar de Koning. Vanaf het Vluchthuis liepen wij met 80 vluchtelingen naar het paleis aan het Noordeinde gelopen met bloemen en de desbetreffende brief, daar werd die aangeboden aan de medewerker van de Koningin. Hier onder is de brief te lezen.

Hare Majesteit de Koningin,

Wij zijn een groep vluchtelingen, die tijdelijk verblijven in kerken in Den Haag en Amsterdam. Wij verlangen naar uw warme aandacht voor onze situatie.

Jaren geleden zijn wij gevlucht voor oorlog, terrorisme en vervolging. En ook al komen we uit verschillende landen, één ding is voor ons allemaal hetzelfde: na lange tijd in asielcentra zijn we op straat gezet. Sindsdien leven we in tenten, parken en kerken. Onder ons zijn kinderen, ouderen en mensen die gezondheidszorg nodig hebben. We leven altijd in angst: als we op straat lopen maar ook als we eraan denken dat we teruggestuurd zouden worden. We verlangen naar rust en zekerheid want het bestaan op straat is geen basis voor een menswaardig leven.

Wij zijn overtuigd dat het besluit om ons op straat te zetten niet het juiste besluit was. De IND wil ons terug sturen naar ons land van herkomst, terwijl dat voor ons onmogelijk is. Sommigen van ons kunnen niet terug omdat ze bang zijn om dood te gaan. Sommigen kunnen niet terug omdat het land van herkomst de terugkeer niet toelaat.

Op dit moment leven wij van de giften en hulp van uw burgers en van organisaties die in ons bestaansrecht geloven. Wij dromen van een normaal leven in een land waar de mensenrechten zijn gewaarborgd. Daarom willen wij graag uw trouwe burger worden.

U bent de koningin van alle mensen. Met deze brief vragen wij u om in uw laatste dagen als koningin van Nederland warmhartig aandacht te schenken aan onze situatie.

Wij wensen u en uw familie een lang en gezond leven.

Hoogachtend,

Vluchtelingen brengen brief naar de koningin


ZwaanzinnigOndanks het feit, dat algemeen bekend mag worden verondersteld, dat Somalië een oorlogsgebied is, blijft de KLM meewerken aan de deportatie van vluchtelingen naar Somalië. Ze verschuilen zich achter de Nederlandse Overheid, maar dragen hierin een eigen, destructieve, verantwoordelijkheid, waarop ik ze aanspreek.

Opnieuw dreigt de KLM mee te werken aan de uitzetting van een vluchteling naar onveilig gebied. Deze keer betreft het een Somalische vluchteling, Bile Hassan, die op zaterdag 27 april om 11.15 op het KLM vliegtuig gezet wordt, met als eindbestemming Somalië. Zoals ook bij de KLM als bekend mag worden verondersteld, is Somalië als oorlogsgebied uiterst gevaarlijk en dienen er dus geen vluchtelingen naartoe uitgezet te worden.

Hoofdverantwoordelijke is uiteraard de Nederlandse Overheid. Maar ook de KLM is als vervoerder [die er bovendien dik aan verdient] verantwoordelijk, op de hoogte zijnde van de persoonlijke risico’s. die de vluchteling loopt. Bij iedere kritiek wijzen ze er echter op, dat zij ”slechts de vervoerder” zijn.  Maar een vervoerder heeft de keuze, nee te zeggen tegen deportatie naar een onveilig gebied.

Lees hier de brief van Astrid Essed aan de KLM

Medeplichtigheid KLM aan uitzetting Somalische vluchteling naar onveilig Somalië