Dagelijkse archieven: 25 april 2013


spekman-tweet-21.4.13_0Afgelopen nacht werden er ruiten ingegooid bij een lokaal PvdA-kantoor. Daarnaast werd er ‘White Power’ op het kantoor geklad. Partijvoorzitter Hans Spekman bracht het in de openbaarheid en deed aangifte. Hij had er misschien verstandig aan gedaan eerst even te checken of Diederik Samsom niet toevallig met een kwast op stap was om vast de nieuwe PvdA-huisstijl uit te proberen. Komt dat actieverleden toch nog van pas.

Overmorgen debatteert het PvdA-congres in Leeuwarden over ondermeer de strafbaarstelling van illegaliteit. Er ligt een petitie hiertegen, er liggen een aantal moties van afdelingen, werkgroepen en de Jonge Socialisten. Het partijbestuur wijst ze allemaal af: “De afspraak uit het regeerakkoord om illegaal verblijf strafbaar te stellen ligt het partijbestuur en de fracties zwaar op de maag. Desalnietmin geldt dat wij als PvdA staan voor deze afspraak uit het regeerakkoord, waar ook het congres mee heeft ingestemd.”

Lees verder op Indymedia.

PvdA: White Power!


ik wil een huis met illegalen met mensen die nog mensen zijn ik wil geen pvda die criminelen wil ik niet geen diederik samson geen praatjes voor de vaak geen politiek van over lijken gaan dat wil ik niet Lees de open brief op de website van Pom Wolff

Open brief aan Diederik Samsom


AsylumseekerDe afgelopen elf maanden, tot februari 2013, hebben we door heel Duitsland een sterke protestgolf van vluchtelingen gezien. Deze protesten duren nog steeds voort en hebben aanzienlijke resultaten geboekt. De beweging heeft een nieuwe manier van organiseren benut, namelijk een van onderop, iets dat nauwelijks een precedent kent in de sociaal-politieke sfeer van Duitsland van de afgelopen twee, drie decennia en voorbij de muren reikt die vluchtelingen en de samenleving van elkaar scheiden. Dat had daarmee een grote impact op het publiek en op activistische groepen. De nieuwe golf van vluchtelingenprotesten wordt geconfronteerd met een groot aantal uitdagingen, heeft ondanks haar belangrijke overwinningen een aantal fouten gemaakt en is in sommige gevallen van haar doel afgeweken. Door een kritische blik op de ingeslagen weg kan de beweging voorbij zijn huidige beperkingen treden en een effectievere en prominentere rol spelen in de politieke arena van Duitsland. Door kwalitatieve en kwantitatieve groei kan de beweging voorbij Duitsland reiken en protestbewegingen in andere landen stimuleren, een proces dat protestacties in Nederland en Oostenrijk al heeft weten te inspireren.

Lees verder op de website van Doorbraak.

De positie van “asielzoekers” en hun strijd in de structuur ...