Maandelijkse archieven: april 2013


(Rede voor een nieuw tijdperk)
illegalen-pvda-ANP
Wat nou, Koning? Wat nou, onze vorst? Wat nou, jouw volk? Wat nou, jouw land? Jullie die zich koninklijk noemen bezitten helemaal niemand. Jullie vinden dat jullie een land bezitten, stelletje kolonialistische nationalistische marionetten! Maar voor hoe lang nog? lees verder op de website van Joke Kaviaar

Is dit jouw land, Willem-Alexander?


De uitdrukking is: belofte maakt schuld. Maar er zijn beloftes waar voor geldt dat ze misdaad assisteren. Dat geldt bijvoorbeeld voor de belofte van de PvdA aan de VVD om het verbod op illegaal verblijf, afgesproken tussen de twee regeringspartijen, intact te laten. Op het partijcongres van de PvdA had weliswaar een meerderheid een motie tegen dat asociale verbod gesteund. De partijtop zei echter dat ze het nu eenmaal aan de VVD hadden beloofd. En ja, belofte maakt schuld, niet waar?

Het is een lachwekkend misselijk excuus, ‘belofte maakt schuld’. Alsof een onmenselijke belofte hoger staat dan een simpele eis tot humaniteit. Alsof de handtekening onder een regeerakkoord belangrijker is dan de waardigheid van mensen hun verlangen om niet als opgejaagd wild te worden behandeld. Als ik morgen aan een seriemoordenaar beloof om vijf bejaarden en twee kinderen te ontvoeren en ze aan zijn voordeur af te leveren, staat die belofte dan hoger dan het recht van die zeven mensen om in waardigheid en vrijheid te leven? Was de Britse premier Blair geëxcuseerd voor zijn misdadige steun aan de oorlog in Irak door het argument dat hij het nu eenmaal aan de Amerikaanse president Bush had beloofd? Dat is de moraal van het heilige contract, niet de moraal van de onaantastbaarheid van menselijke waardigheid. Waar eden en beloften hoger staat dan humaniteit, is de politiestaat een feit.

Vunzig is het, net als de complimenten van PvdA-kopstukken. Jacques Tichelaar bijvoorbeeld, Commissaris van de Koningin in Drenthe, die partijleider Samson “heel moedig” noemt omdat hij de belofte aan de VVD voorrang geeft boven de motie tegen een illegalenverbod. Als het opjagen van kwetsbare mensen omdat dit nu eenmaal voortvloeit uit beloften moedig is, verdienen nogal wat politiefunctionarissen uit 1940-1945 alsnog een lintje omdat deze de moed hadden om, loyaal en plichtsgetrouw zoals ze hadden beloofd, te helpen met het opsporen van onderduikers. Beladen vergelijking? Jazeker. Maar wie bezwaar maakt, moet maar komen uitleggen waar die mank gaat. Het enige dat er scheeef aan is, is dat die politieagenten nog konden zeggen dat ze orders uitvoerden, al ging dat vaak wel opmerkelijk enthousiast. Samson voert geen orders uit. Die maakt keuzes. Misdadige keuzes.

Lachwekkend is het allemaal ook wel een beetje. De PvdA geeft hoog op van het nakomen van haar belofte aan de VVD. Maar heeft de PvdA voordat het zover was niet nog wat andere beloftes gedaan, aan haar kiezers bijvoorbeeld? Ik ben eens in het PvdA-verkiezingsprogramma gaan kijken, en lees op pagina 34: “De opvang van vreemdelingen moet menswaardig zijn en voldoende toegesneden op kinderen. Gezinnen met minderjarige kinderen worden niet op straat gezet, omdat kinderen een basisrecht op fatsoenlijke opvang hebben. Ook vreemdelingen die ziek zijn verdienen opvang. Kinderen worden niet opgesloten.” Alleen al die eerste zin over menswaardige opvang is in strijd met een verbod op illegaliteit tenzij je vindt dat het opsluiten van mensen, enkel omdat ze geen geldige verblijfspapieren hebben, het opsluiten van deze mensen in aanzienlijk zwaardere omstandigheden dan in reguliere gevangenissen bovendien, menswaardig is. Met dat eerste zinnetje over menswaardige opvang is het hele asiel- en vreemdelingenbeleid van het kabinet feitelijk een schending van het PvdA-verkiezingsprogramma, en dus van een belofte aan de kiezers. Je kunt niet tegelijk mensen menswaardig opvangen en diezelfde mensen opjagen, opsluiten, bedreigen met deportatie, daadwerkelijk deporteren. Als de PvdA haar belofte van menswaardige opvang van vreemdelingen was nagekomen, had Aleksandr Dolmatov waarschijnlijk nog geleefd. Maar kennelijk zegt de moraal van Samson dat beloftes aan coalitiepartners wel geldig zijn, beloften aan kiezers echter niet. Zo werkt de politiek.

De gang van zaken verdient ook aandacht omdat ze leerzaam is voor tegenstanders van het repressieve beleid tegen migranten, vluchtelingen en dergelijke. Ieder die de PvdA heefrt5 gezien als hefboom naar iets minder onmenselijkheid in het beleid, heeft nu een probleem. Een meerderheid op een partijcongres – in theorie beleidsbepalend orgaan in de partij – is niet genoeg om het beleid om te gooien. Dat wijst erop dat in de PvdA niet de leden, maar de bestuurders en politici zelf de dienst uitmaken als het erop aan komt.

Dat is ook logisch: een politieke partij is een staatsdragend of potentieel staatsdragend orgaan. Controle over wie er wel en niet op het grondgebied van de staat mag zijn, het weren, selecteren en deporteren van degenen wiens aanwezigheid niet gewenst wordt geacht – het is voor geen enkele staat bijzaak, het is een kerntaak. En waar mobiliteit van mensen over de grenzen heen – of het nu vlucht voor oorlog en vervolging betreft, of het zoeken naar werk toeneemt, groeit ook de drang van de staat naar beheersing. Daarvoor zoekt de staat steeds nieuwe instrumenten. Een verbod op illegaal verblijf, uitmondend in strafbaarstelling, is zo’n instrument. De behoefte aan dit soort maatregelen heeft dus diepere wortels dan de botheid van een Teeven of de rancunepolitiek van een Wilders. De druk op de PvdA is niet enkel partijpolitiek, maar staatsbureaucratisch. En de PvdA is loyaal aan de staat vanwaar dit soort beleid wordt uitgewerkt. Dat weegt zwaarder dan wat kiezers of leden willen, en dat is structureel, ingebouwd en systematisch.

Langs die weg is dus voor tegenstanders van de onderdrukking van vluchtelingen niets wezenlijks te halen, beleidsmatig gezien. De PvdA heeft geen verraad gepleegd. De PvdA heeft gewoon gedaan wat ze standaard doet: de staat dienen en haar logica in beleid om helpen zetten, met een voor haar kiezersgroep ontworpen bijbehorende toonzetting. Het is een les die keer op keer geleerd dient te worden, op basis van dit soort ervaringen. Dat is geen drama… als de les dan ook maar door een aantal mensen werkelijk wordt opgepikt.

De PvdA kan dus als partij geen bondgenoot zijn in de strijd tegen een hardvochtig migratiebeleid. Maar veel van de leden en sympathisanten zijn wél bondgenoten, althans potentieel, en zeker op onderdelen. De brede steun voor de motie tegen strafbaarstelling van illegaliteit illustreert een illusie in de gevestigde politiek. Maar ze wijst er ook op dat ook in PvdA-kringen mensen niet blij zijn met ene beleid van mensenjacht, opsluiting en deportatie. De hoop om hun partij van koers te veranderen blijkt weer eens misplaatst, maar dat zoveel mensen zich inzetten tegen dat verbod is zelf weer hoopgevend. Er blijkt uit dat er een aanzienlijke steun te vinden is voor strijd tegen minstens onderdelen van het migratiebeleid. Het is aan radicalen die – terecht! – geen enkel vertrouwen in staat en partijen hebben, om samenwerking met deze mensen te zoeken, op weg naar verzetsvormen die de zoden aan de dijk zetten die in moties op partijcongressen niet te vinden zijn.

Peter Storm

Eerder verschenen via http://www.ravotr.nl/2013/04/29/belofte-maakt-schuld-belofte-draagt-misdaad/

Belofte maakt schuld, belofte draagt misdaad


De aktiegroep ‘IND Kapot’ heeft vannacht het kantoorgebouw van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in Utrecht dicht gelijmd en ‘moordenaars’ op de voordeur gekalkt.

De aktiegroep richt daarmee de aandacht op het moordbeleid van de IND. Meer dan 100 mensen zijn vermoord na deportatie of pleegden zelfmoord nadat ze jarenlang kapot zijn gemaakt door de overheid. De IND speelt een hoofdrol in het moordbeleid door de meerderheid van de asielaanvragen keihard af te wijzen en daarmee tienduizenden levens per jaar te verwoesten. Aleksandr Dolmatov was zeker niet de eerste asielzoeker die uit wanhoop een eind aan zijn leven maakte. Als het beleid niet veranderd, zal hij ook niet de laatste zijn.

Staatssecretaris Teeven heeft erkend politiek verantwoordelijk te zijn voor de dood van Dolmatov, maar verbindt daar geen conclusies aan. Dan doen wij dat wel.

Bron: Indymedia

IND-kantoor dicht gelijmd en bekalktZo’n 70 vluchtelingen demonstreerden vanmorgen in Leeuwarden voor het Expo WTC-gebouw waar de PvdA momenteel een congres houdt. PvdA- voorzitter Hans Spekman kwam nog even naar buiten om de boodschap van de vluchtelingen aan te horen. Op de agenda staat onder meer het strafbaar stellen van illegaal verblijf in Nederland zoals in het regeerakkoord is afgesproken. Veel leden van de PvdA vinden het strafbaar stellen van illegaliteit principieel onjuist. Partijleider Diederik Samsom is er ook niet gelukkig mee, maar hij zei al eerder dat hij vasthoudt aan de afspraak met coalitiepartner VVD.

illegalen-pvda-ANP

Persbericht: Vluchtelingen in actie bij PvdA congres

Vandaag (27-04-2013) voeren wij, ruim 75 uitgeprocedeerde vluchtelingen van het Vluchthuis in Den Haag en de Vluchtkerk in Amsterdam actie bij het PvdA congres in Leeuwarden. “Wij voeren actie tegen het feit dat de Nederlandse overheid ons op straat heeft gezet. Totaal rechteloos, zonder huis, zonder zorg, zonder enig vooruitzicht op een menswaardig bestaan”. Hier is ook de PvdA verantwoordelijk voor. Lees verder op indymedia / zie ook website Recht op Bestaan

Ruim 75 vluchtelingen in actie bij PvdA congres


BI1yQV1CMAArZYl.jpg largeVandaag (27-04-2013) voeren wij, ruim 75 uitgeprocedeerde vluchtelingen van het Vluchthuis in Den Haag en de Vluchtkerk in Amsterdam actie bij het PvdA congres in Leeuwarden. “Wij voeren actie tegen het feit dat de Nederlandse overheid ons op straat heeft gezet. Totaal rechteloos, zonder huis, zonder zorg, zonder enig vooruitzicht op een menswaardig bestaan”. Hier is ook de PvdA verantwoordelijk voor. De PvdA is van cruciaal belang voor een politieke oplossing.

Op de stoep van het WTC Expo gebouw waar het congres plaatsvindt liggen meerdere vluchtelingen op matjes en slaapzakken. “Zo is onze situatie, we staan letterlijk op straat.” Er worden brieven uitgedeeld aan de deelnemers van het congres waarin het probleem wordt uitgelegd. Ook worden er spandoeken opgehouden met teksten als “vluchtelingen eisen mensenrechten” en “stop de strafbaarstelling van illegaliteit”.

De PvdA is nodig voor een meerderheid in de Tweede Kamer om een oplossing te realiseren voor ons probleem. Binnen de PvdA groeit de discussie. Zo sprak Marieke Bolle van de PvdA zich meerdere malen uit voor een generaal pardon. Maar de discussie moet verder groeien. “Wij zijn er van overtuigd dat er een grote groep binnen de PvdA is die deze schrijnende en rechteloze situatie niet wil laten voortbestaan”.

Wij kunnen niet terug naar het land waar wij vandaan komen omdat wij daar ons leven niet zeker zijn, maar ook hier worden ons onze mensenrechten ontzegd. Wij willen na jaren van onzekerheid, opsluiting in detentiecentra en uitsluiting van alle mensenrechten verblijfsrecht, zodat wij een menswaardig bestaan kunnen opbouwen.
Wij willen verblijfsrecht en het recht op bestaan!
BI1zqzYCMAAt3oR.jpg large
Hier onder is de brief te lezen.

Beste,

Graag vragen wij uw aandacht voor de situatie van uitgeprocedeerde vluchtelingen in Nederland. En vragen de PvdA zich voor hen uit te spreken.
Wij zijn een groep uitgeprocedeerde vluchtelingen uit Irak, Iran, Ivoorkust, Somalië, Afghanistan en nog diverse andere landen. Al ruim een jaar voeren wij op allerlei manieren actie, waarvan de tentenkampen het meest bekend zijn. Wij voeren actie voor onze meest basale mensenrechten, want zelfs die worden ons onthouden door de Nederlandse overheid.

In Nederland zijn veel vluchtelingen die uitgeprocedeerd zijn, zoals wij. We hebben een asielprocedure doorlopen waarbij ons verzoek om bescherming om uiteenlopende redenen is afgewezen. De Nederlandse overheid zet ons en andere uitgeprocedeerde vluchtelingen op straat en vindt dat wij moeten terugkeren naar het land waarvandaan we zijn gevlucht. Een deel van de mensen die door de overheid op straat wordt gezet kan echter helemaal niet terug. Bijvoorbeeld omdat men niet de juiste papieren heeft. Of omdat de vluchteling nog steeds fysiek gevaar loopt in het land van waaruit hij of zij is gevlucht. Of omdat de overheid van dat land deze mensen niet toe wil laten.

Aan de ene kant worden mensen dus op straat gezet, terwijl ze aan de andere kant nergens naartoe kunnen. De Nederlandse overheid vindt dat deze mensen geen enkel recht hebben, zelfs niet een basaal mensenrecht als een dak boven het hoofd.

Als deze mensen geluk hebben kunnen ze terecht bij bekenden thuis, of bij kerkelijke of andersoortige opvang. Maar een ander deel moet op straat zwerven. Allemaal lopen ze het gevaar om bij ID controles te worden opgepakt door de politie. Om vervolgens voor onbepaalde tijd in een gevangenis te worden opgesloten. Dat noemt men ‘vreemdelingendetentie’, maar komt er in de praktijk op neer dat mensen onder zwaardere omstandigheden worden opgesloten dan criminelen die door de rechter een vrijheidsstraf opgelegd hebben gekregen. Als deze mensen niet kunnen worden uitgezet, worden ze “geklinkerd” – wat letterlijk betekent dat ze de straat weer worden opgegooid – en wacht hen weer een uitzichtloos leven zonder de meest basale mensenrechten. Zo kunnen ze geen bestaan en geen toekomst opbouwen.

Dit is het effect van het Nederlandse beleid. Er worden groepen gecreëerd die in de praktijk niet voor- of achteruit kunnen. Maar de Nederlandse overheid weigert verantwoordelijkheid voor hen te nemen. Deze mensen hebben blijkbaar geen rechten, en worden weggestopt op straat.

Tot dat het er teveel zijn. Tot dat het leed te groot wordt om te dragen. Tot dat deze mensen, zoals nu, op beginnen te komen voor hun rechten. Wij zijn deze mensen. Wij voeren actie tegen onze rechteloosheid en tegen dat we door de Nederlandse staat op straat zijn gezet. Al jaren leven wij in Nederland op straat zonder zorg, zonder huis, zonder het vooruitzicht op een menswaardig bestaan.

Inmiddels ontvangen wij uit diverse hoeken van de samenleving al steun. Van kerken, maatschappelijk betrokken particulieren, actiegroepen, politieke partijen, wetenschappers, opiniemakers, artiesten en bekende Nederlanders. Van de PvdA hebben we echter nog niet zoveel gehoord in de Tweede Kamer. Wij zijn er echter van overtuigd dat het merendeel van de PvdA deze schrijnende situatie niet zo wil laten voortduren. Daarom willen we u vragen zich uit te spreken voor een oplossing die tegemoet komt aan wat de vluchtelingen wensen: onderdak en verblijfsrecht. Zoals de lokale PvdA Den Haag al heeft gedaan.

Marieke Bolle van deze Haagse afdeling pleit voor een generaal pardon, en gaat hierover in gesprek met de Tweede Kamerleden. Ook u als lid, lokale afdeling of Tweede Kamerlid kan het verschil maken en de discussie binnen uw partij aanzwengelen. Zo kunt u naar buiten brengen dat u van mening bent dat er een oplossing moet komen voor ons probleem. Of de discussie binnen uw lokale afdeling aangaan en de partij laten weten wat u er van vindt. Wij hopen op uw steun om een einde te maken aan deze onmenselijke situatie.

Graag ontvangen we een reactie van u.

Met vriendelijke groet de vluchtelingen van het Vluchthuis (Den Haag) en de Vluchtkerk (Amsterdam)

Meer informatie is te vinden op onze website. http://www.rechtopbestaan.nl
Hier zijn ook vluchtverhalen van ons te vinden: http://www.rechtopbestaan.nl/verhalen
U kan natuurlijk altijd contact met ons opnemen via [email protected]

Persbericht: Vluchtelingen in actie bij PvdA congres
IMG_0061Gister brachten wij, vluchtelingen van het Vluchthuis in Den Haag samen met vluchtelingen van de Vluchtkerk uit Amsterdam een brief naar de Koning. Vanaf het Vluchthuis liepen wij met 80 vluchtelingen naar het paleis aan het Noordeinde gelopen met bloemen en de desbetreffende brief, daar werd die aangeboden aan de medewerker van de Koningin. Hier onder is de brief te lezen.

Hare Majesteit de Koningin,

Wij zijn een groep vluchtelingen, die tijdelijk verblijven in kerken in Den Haag en Amsterdam. Wij verlangen naar uw warme aandacht voor onze situatie.

Jaren geleden zijn wij gevlucht voor oorlog, terrorisme en vervolging. En ook al komen we uit verschillende landen, één ding is voor ons allemaal hetzelfde: na lange tijd in asielcentra zijn we op straat gezet. Sindsdien leven we in tenten, parken en kerken. Onder ons zijn kinderen, ouderen en mensen die gezondheidszorg nodig hebben. We leven altijd in angst: als we op straat lopen maar ook als we eraan denken dat we teruggestuurd zouden worden. We verlangen naar rust en zekerheid want het bestaan op straat is geen basis voor een menswaardig leven.

Wij zijn overtuigd dat het besluit om ons op straat te zetten niet het juiste besluit was. De IND wil ons terug sturen naar ons land van herkomst, terwijl dat voor ons onmogelijk is. Sommigen van ons kunnen niet terug omdat ze bang zijn om dood te gaan. Sommigen kunnen niet terug omdat het land van herkomst de terugkeer niet toelaat.

Op dit moment leven wij van de giften en hulp van uw burgers en van organisaties die in ons bestaansrecht geloven. Wij dromen van een normaal leven in een land waar de mensenrechten zijn gewaarborgd. Daarom willen wij graag uw trouwe burger worden.

U bent de koningin van alle mensen. Met deze brief vragen wij u om in uw laatste dagen als koningin van Nederland warmhartig aandacht te schenken aan onze situatie.

Wij wensen u en uw familie een lang en gezond leven.

Hoogachtend,

Vluchtelingen brengen brief naar de koningin