Dagelijkse archieven: 17 februari 2013


OLYMPUS DIGITAL CAMERARuim 200 mensen kwamen vandaag (16-02-2013) af op de open dag in het Vluchthuis in Den Haag. Er was van 10:00 s’ochtends tot 22:00 een uiteenlopend programma met onder andere documentaires, discussie, gedichten, fotografie en een interview met een aantal van ons over het vluchtelingenbeleid. Ook oud PvdA minister, Jan Pronk kwam een kijkje nemen.

Buurtbewoners, politici, sympathisanten en geïnteresseerde uit Den haag en daar buiten kwamen naar de, sinds 12 januari gekraakte kerk die omgedoopt is tot het Vluchthuis. Daar kon men buiten de geplande activiteiten met ons praten over onze situatie. Ook voormalig minister en PvdA prominent Jan Pronk kwam een praatje maken en sprak zich openlijk uit voor een oplossing.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA“De politiek doet te weinig voor deze groep vluchtelingen. Politici draaien om elkaar heen. Ze zijn bang dat het een aantrekkende werking heeft als je een humanere houding inneemt ten opzichte van deze mensen. Dat valt erg mee en anders moeten we dat gewoon accepteren. Niemand vertrekt voor zijn plezier uit Irak of Syrië.”

“Mijn partij is te stil. Ik hoop de parlementariërs van de PvdA zich niet uit vrees voor goede samenwerking met de VVD stil blijven houden. Ze moeten een standpunt innemen. Volgens Pronk is het een politiek probleem en dat vereist een politieke oplossing. ‘De Partij van de Arbeid is een internationale partij en heeft altijd de mond vol over recht en gerechtigheid. Ze zullen hun nek uit moeten steken.”
Een drukke en zeer geslaagde open dag waar veel nieuwe mensen middels de discussies, documentaires, foto’s en gesprekken zich hebben kunnen informeren hoe er met ons wordt omgegaan.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAWij willen een humane oplossing voor alle vluchtelingen! Wij zijn voornamelijk uitgeprocedeerde vluchtelingen die niet terug kunnen naar het land waar we vandaan komen. Wij zijn niet uitzetbaar, maar krijgen ook geen verblijfsvergunning. Hierdoor zijn we rechteloos en kunnen we het mensenrecht, wat voor iedereen zou moeten gelden, nergens halen.

Wij strijden echter niet alleen voor de mensen die in onze situatie zitten, maar voor alle vluchtelingen die in plaats van opgevangen te worden, worden weggestopt in AZC’s, detentiecentra of aan hun lot worden overgelaten op straat zonder zorg, zonder huis, zonder uitzicht op een waardig bestaan. Een land als Nederland zou mensen moeten opvangen die huis en haard verlaten om een normaal leven te kunnen opbouwen. Dit is ieders recht! Mensen vluchten niet zonder reden!

Ruim 200 mensen op open dag Vluchthuis


Beste mensen,

Als No Border Netwerk willen we graag reageren op de oproep voor de demonstratie 'Geen vluchteling op straat of in de cel' op 23 maart aanstaande, en op de vraag deze oproep mee te ondertekenen.

Wij juichen het organiseren van deze demonstratie toe, als een van de vele manieren waarop de situatie waarin vluchtelingen zich in Nederland (cq Europa) bevinden onder de aandacht gebracht kan worden en daar protest tegen geuit kan worden. Dat de demonstratie mede vanuit de vluchtelingen zelf wordt georganiseerd is daarbij een extra pluspunt.

Jullie kunnen er dan ook op rekenen dat we als binnen het No Border Netwerk actieve mensen aan de demonstratie zullen deelnemen. De oproep voor de demonstratie zullen wij echter niet ondertekenen, een beslissing waarin de volgende twee overwegingen een doorslaggevende rol hebben gespeeld:

- Wij vinden het zelf belangrijk een stap verder te gaan dan de gekozen insteek 'geen vluchteling op straat of in de cel'. Hoewel wij deze leus natuurlijk van harte kunnen onderschrijven, is het volgens ons essentieel dat de eisen van open grenzen (of eigenlijk: geen grenzen en geen staten) en vrijheid van beweging, die voor ons vanuit onze anti-kapitalistische visie centraal staan en de basis vormen van ons handelen, ook publiekelijk steeds weer uitgedragen worden.

- Hoewel wij verbreding belangrijk vinden, en inzien dat we bruggen moeten slaan naar groepen buiten het radicale spectrum waarin wij ons bewegen, kunnen we niet instemmen met de samenwerking met politieke partijen zoals bij deze demonstratie het geval is. Naast het feit dat wij, vanuit principiële overwegingen, nadrukkelijk kiezen voor een buitenparlementaire strijd en het opbouwen van een buitenparlementaire tegenbeweging, hebben wij ook grote bezwaren tegen samenwerking gezien de daadwerkelijke opstelling van alle partijen binnen het partijpolitieke landschap. Zoals Harry Westerink van Doorbraak recent schreef in het artikel 'Migratiebeheersing en overlevingsstrijd' (Grenzeloos, nr. 121, januari 2013): “Ook de SP en GroenLinks stemmen in met de fundamenten van het beleid van migratiebeheersing. In feite zijn in de parlementaire politiek de verschillen in standpunten tussen de diverse partijen op het gebied van migratie marginaal. Alle parlementariërs gaan immers akkoord met het illegaal maken, het maatschappelijk uitsluiten en het deporteren van mensen die als “ongewenst” en “onbruikbaar” worden gebrandmerkt.”
We weten natuurlijk dat de opvattingen van al die parlementaire partijen niet overeenkomen met jullie lijn, maar trekken wel vanwege die opvattingen een andere conclusie ten aanzien van samenwerking met deze partijen.

Een aantal van de in het No Border Netwerk participerende groepen/organisaties hebben de oproep wel ondertekend, en mogelijk zullen nog meer dat doen, maar als netwerk als geheel zullen wij dit dus niet doen.  Wel zullen we de oproep voor de demonstratie op onze website zetten, met deze open brief erbij.

Dit gezegd hebbende, wensen we jullie natuurlijk alle succes met de verdere voorbereidingen en hopen met jullie op een goedbezochte, goede demonstratie. We zien elkaar daar.

Met strijdbare groet,

No Border Netwerk

Open brief ten aanzien van de demonstratie 23 maart


En tant que Réseau No Border, ceci est notre réaction à l´appel à la manifestation “Pas de refugiés sans abri ou détenus” du 23 Mars et à la demande de signer cet appel.

En tant que Réseau No Border, ceci est notre réaction à l´appel à la manifestation “Pas de refugiés sans abri ou détenus” du 23 Mars et à la demande de signer cet appel.

Nous nous rejouissons que cette manifestation a été organisée comme expression de la résistance contre la situation des refugiés au Pays Bas (et en Europe), et comme façon de réclamer l'attention publique sur celle-ci. Nous notons positivement le fait que cette manifestation est organisée, entre autres, par les refugiés eux-mêmes.

Vous pouvez compter sur la participation des personnes actives du Réseau No Border à cette manifestation. Par contre, nous ne signerons pas l'appel à la manifestation. Cette décision se base sur deux points de vue primordials dans nos yeux:

Nous le trouvons important d'aller un pas plus loin que la devise “Pas de refugiés sans abri ou detenus” comme point de départ. Bien que nous nous mettons d’accord de tout coeur avec cette maxime, nous considérons essentiel que soient ajoutées et publiquement propagées des demandes pour une ouverture des frontières (ou plutôt: pas de frontière, ni d’état) et pour la liberté de mouvement. Pour nous, ces demandes sont au coeur de notre vision anti-capitaliste et à la base de nos actions.

Même si pour nous aussi l'élargissement de la lutte est important, et même si nous voyons que nous nous devons connecter avec des mouvements en dehors de la gamme radicale dans laquelle nous nous trouvons, nous ne pouvons pas nous mettre d’accord avec la coopération avec des parties politiques, comme il est le cas ici. En dehors du principe que nous choissisons consciemment une lutte hors-parlementaire, et que nous essayons de construire un mouvement hors-parlementaire, nous avons aussi des objections fondamentales contre une telle coopération avec des parties
politiques à cause des positions réelles de chaque partie dans la constellation politique de nos jours. Comme l’écrivait Harry Westerink récemment dans le magazine “Doorbraak” dans son article entitulé 'Contrôle de la migration et la lutte pour survivre' (Grenzeloos, nr. 121, Janvier 2013):“Même le SP et Groenlinks acceptent les fondations de la politique de migration
contrôlée. En fait, on ne peut qu’à peine constater une différence entre les points de vue des diverses parties politiques. Après tout, chaque membre de parlement souscrit de fait à l'illégalisation, à l'exclusion sociale et à la déportation des personnes considérées 'indésirables' et 'inutiles'.” Tout en étant conscients du fait que les points de vue mis en avant par ces parties politiques ne correspondent pas à vos opinions personelles, nous tirons une autre conclusion vis-à-vis de la coopération avec des parties politiques.

Un certain nombre d'organisations faisant parties du Réseau No Border ont bien signé l'appel et il se peut que d'autres groupes les rejoindront. Mais en tant que Réseau nous ne le ferons pas. Nous publierons cependant l'appel pour la manifestation sur notre site, accompagné de cette lettre
ouverte.

Ceci étant dit, nous vous souhaitons beaucoup de succès avec les préparations de la manifestation, et nous espérons qu’elle verra une participation nombreuse. Nous nous verrons là-bas !

Salutant nos frères et soeurs en combat,

le Réseau No Border

Réseau No Borderrefugeesbanner123 maart – vertrek 13:00 Vluchtkerk Amsterdam – Erik de Roodestraat 16

Per jaar wordt bij meer dan 10.000 vluchtelingen de asielaanvraag afgewezen. Dit zijn wij, “uitgeprocedeerde asielzoekers” die volgens de Nederlandse overheid terug moeten naar ons land. Maar in een groot deel van de gevallen is dat onmogelijk. Omdat het land van herkomst niet de juiste papieren verstrekt, ons niet meer accepteert, of omdat we moeten terugkeren naar landen waar het (ook volgens onafhankelijke waarnemers, waaronder Amnesty International), niet veilig is. Wij worden ‘illegaal’ verklaard en veranderen zo in dakloze en rechteloze mensen. Zonder toegang tot zorg, educatie, werk en bescherming. En we worden dagelijks geconfronteerd met het risico op gevangenschap en deportatie. We worden behandeld alsof we geen mensen meer zijn.

Onmenselijk Nederlands beleid
De omstandigheden waarin asielzoekers vervolgens worden gedetineerd in Nederland, zijn slechter dan die van een crimineel. Met opsluiting tot wel 18 maanden zonder ooit een strafbaar feit te hebben gepleegd waarna elk moment detentie opnieuw kan plaatsvinden (op de flyer is abusievelijk een verkeerde zin terecht gekomen). Met de komst van het nieuwe kabinet wordt ons verblijf in Nederland ook nog eens strafbaar gesteld. Dit betekent een levenslange straf voor een enkele vlucht naar Nederland. Maar uitgeprocedeerde asielzoekers zijn geen criminelen en mogen ook niet zo behandeld worden!

Actie
De laatste tientallen jaren hebben vele Nederlandse organisaties zich verzet tegen het Nederlandse migratie beleid. Sinds 2011 hebben verschillende grote groepen vluchtelingen besloten uit de onzichtbaarheid van de illegaliteit te stappen en we hebben verschillende protestkampen opgezet om aandacht voor onze situatie te vragen. Maar ondanks ons protest is er tot op de dag van vandaag geen enkele verbetering gekomen in het Nederlandse migratiebeleid. Nu is het moment dat te veranderen. Samen kunnen we hier voor zorgen. Geen vluchteling op straat of in de cel! Kom naar de demonstratie en neem je tent mee voor een ééndaags tentenkamp!

13:00 vertrek vanaf Vluchtkerk (Erik de Roodestraat 16, Amsterdam West) naar Museumplein
14:30 Start programma Museumplein: sprekers, actie, en een tentenkamp voor één dag.

http://www.vluchtenlingenactie2013.nl

Demonstratie ‘Geen vluchteling op straat of in de cel’


Vandaag (16-02-2013) demonstreerde wij, de groep vluchtelingen uit het Vluchthuis in Den Haag en de Vluchtkerk in Amsterdam door de Haagse binnenstad. Vandaag was uitgeroepen tot internationale actiedag en gingen er buiten de demonstratie in Den Haag in nog veel meer landen vluchtelingen en sympathisanten de straat op onder het motto: Verblijfsrecht en onderdak voor iedereen!


demo

Zo’n 100 mensen verzamelde zich bij het Huijgenspark in Den Haag, daar hield een van de sympathisanten een toespraak.

“Vandaag demonstreren wij hier voor een humane oplossing voor deze vluchtelingen, in het bijzonder de vluchtelingen die nu actie voeren in Den Haag en Amsterdam. Maar als er voor deze groep een oplossing is zal er weer een nieuwe groep zijn die door de overheid als oud vuil wordt behandeld. Zolang Nederland weigert om mensenrechten te respecteren van alle mensen die zich in Nederland bevinden blijft het probleem bestaan.”

Vluchtelingen van de Vluchtkerk hebben onderweg terug van de demonstratie in Den Haag een solidariteitsactie gehouden bij het detentiecentrum bij Schiphol.