Tentenkampen en vluchtkerk: waarom zitten die mensen daar eigenlijk?


Al jaren kent Nederland een groeiende groep, tot illegalen bestempelde, vluchtelingen zonder verblijfsstatus. Lange tijd volgden deze mensen een strategie van individueel overleven waardoor ze vrijwel onzichtbaar waren. Met de tentenkampen is daar – ongetwijfeld onder invloed van de Arabische lente en de Occupy beweging – een einde aan gekomen. Groepen vluchtelingen voeren nu gezamenlijk actie. Ze zeggen: ‘Wij zijn hier’, en ze eisen een verblijfsstatus en een humane behandeling.

Hun acties hebben veel publiciteit opgeleverd en als gevolg daarvan is de discussie over het absurde en inhumane asielbeleid weer opgelaaid. De actievoerders laten – net als de schoonmakers in de afgelopen jaren – zien dat ze geen zielige slachtoffers zijn, maar strijdbare mensen die hun rechten eisen.

Lees verder op Konfrontatie

Did you like this? Share it: