Uitspraken van Aartsen over tentenkamp ridicuul


“Uitspraken van Aartsen over tentenkamp ridicuul”

4 Okt 2012. Haagse Stadspartij: “Burgemeester kan niet tegen verlies”

“Uitspraken van Aartsen over tentenkamp ridicuul”
 

Burgemeester Jozias van Aartsen heeft zich tijdens de begrotingsbehandeling en in de pers bijzonder negatief uitgelaten over het tentenkamp van asielzoekers op de Koekamp. De burgemeester wil een eind aan “het gekampeer” en de wet laten veranderen om alsnog zijn gelijk te halen. Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij stoort zich aan de uitspraken: “Ik verbaas mij al enige tijd over de krampachtige manier waarop van Aartsen omgaat met de demonstratievorm van Occupy en nu de asielzoekers. Hij kan niet tegen zijn verlies en lijkt zwaar gefrustreerd over een paar tenten.” De Haagse Stadspartij heeft schriftelijke vragen
gesteld.

Aan de voorzitter van de gemeenteraad

Den Haag, 4 oktober 2012

Geachte voorzitter,

In een artikel uit de Telegraaf wordt gesteld dat de burgemeester keihard
heeft uitgehaald naar de Anti Fascistische Actie, de organisatie achter
het protest van uitgeprocedeerde Iraakse asielzoekers op de Koekamp. Ook
zou de burgemeester verder actie willen ondernemen tegen het ‘gekampeer’
door demonstranten.

Daarom heb ik, onder verwijzing naar artikel 38 van het reglement van
orde, de volgende vragen voor het college.

1. Kent het college het artikel “Felle kritiek op protestkamp” uit de
Telegraaf van 4 oktober 2012?

2. De Telegraaf citeert de burgemeester als volgt: “Het is een schemerige
organisatie die niet van de asielzoekers zelf is”, legt Van Aartsen uit.
“Ik vrees dat deze kwetsbare groep wordt misbruikt om eigen doelen te
halen.”

Is dit werkelijk zo door de burgemeester geuit of is dit een verzinsel van
de Telegraaf?

3. In het tentenkamp “Wij blijven hier! Den Haag” op de Koekamp verblijven
tientallen uitgeprocedeerde asielzoekers. Het wordt volgens hun eigen
website ondersteund door o.a. AFA Den Haag, AFA Nederland, Doorbraak, No
Border Netwerk Nederland, STEK, PRIME, Occupy Den Haag en Rondje
Binnenhof. Kan de burgemeester per organisatie aangeven waarop de
suggestie gegrond is dat deze organisaties misbruik maken van de
asielzoekers?

4. Kan de burgemeester per organisatie aangeven waarop de bewering gegrond
is dat sprake is van schemerige organisaties?

5. Het tentenkamp heeft een eigen organisatie die door de asielzoekers
zelf wordt gerund, daarbij ondersteund door genoemde organisaties. Hoe
komt de burgemeester er bij dat de organisatie niet van de asielzoekers
zelf is?

6. Volgens de burgemeester is sprake van een kwetsbare groep. Wat bedoelt
de burgemeester daarmee?

7. Wat heeft de burgemeester gedaan om deze mensen minder kwetsbaar te maken?

8. De rechter heeft de burgemeester al diverse malen teruggefloten als het
gaat om zijn fanatieke anti-tentenbeleid inzake Occupy en de asielzoekers.
Wat is er volgens de burgemeester bedreigend of gevaarlijk aan tenten?

9. Is de burgemeester er van op de hoogte dat de asielzoekers op de
Koekamp er niet zitten om vakantie te vieren, niet in een afgesloten tent
mogen bivakkeren en permanent geobserveerd worden door een mobiele
politiecamera? Zo ja, waarom gebruikt u dan de term “gekampeer”?

10. Volgens de Telegraaf pleit de burgemeester voor een fundamenteel debat
over de bevoegdheden van burgemeesters bij demonstraties. “Straks krijgen
we anti- en prodemonstranten recht tegenover elkaar op het Malieveld. Het
zou misschien goed zijn als er gekeken gaat worden naar de Wet openbare
manifestaties.” Welke bevoegdheid mist de burgemeester en welke dringende
noodzaak is er om de wet te laten aanpassen?

11. Woensdag 3 oktober is de burgemeester van Amsterdam op bezoek geweest
bij een vergelijkbaar tentenkamp in Amsterdam. Onze burgemeester weigert
echter op bezoek te gaan bij het Haagse tentenkamp. Wat is daarvan de
reden?

12. Ziet het college een oplossing voor de situatie van uitgeprocedeerde
asielzoekers die niet uitgezet kunnen worden? Zo ja, welke en wat heeft
het college daar mee gedaan?

Met vriendelijke groet,

Joris Wijsmuller

Felle kritiek op protestkamp
(De Telegraaf, 4 okt 2012)

door Alexander Bakker

DEN HAAG, donderdag

Burgemeester Jozias van Aartsen van Den Haag haalt keihard uit naar de Anti Fascistische Actie, de organisatie achter het protest van uitgeprocedeerde Iraakse asielzoekers op de Koekamp. De burgervader wil verder actie ondernemen tegen het ‘gekampeer’ door demonstranten.

“Het is een schemerige organisatie die niet van de asielzoekers zelf is”, legt Van Aartsen uit. “Ik vrees dat deze kwetsbare groep wordt misbruikt om eigen doelen te halen.” De burgemeester maakt zich grote zorgen om de gezondheid en veiligheid van de demonstranten. Met de Anti Fascistische Actie (AFA) is volgens hem weinig contact mogelijk en daarom heeft hij een beroep gedaan op
Vluchtelingenwerk om de Irakezen bij te staan. Ook de GGD neemt regelmatig een
kijkje.

Kletskoek

Zowel de AFA als Occupy, dart eerder op het Malieveld
demonstreerde, stapte naar de rechter voor toestemming om te kamperen. Beide
voelen zich beperkt in hun demonstratierecht, omdat de gemeente het niet
wilde en de rechter alleen halfopen tenten toestaat. “Dag en nacht kunnen
mensen in de stad terecht om te demonstreren, maar niet om te kamperen.
Verhalen over dat wij bewust betogers tegenwerken zijn kletskoek”, reageert
Van Aartsen, die benadrukt dat hij de uitspraak van de rechter respecteert.

Wel pleit hij voor een fundamenteel debat over de bevoegdheden van
burgemeesters bij demonstraties. “Straks krijgen we anti- en
prodemonstranten recht tegenover elkaar op het Malieveld. Het zou misschien
goed zijn als er gekeken gaat worden naar de Wet openbare manifestaties.”

Did you like this? Share it: