PERSBERICHT: Politie Den Haag werkt escalatie Occupy Den Haag op Malieveld zelf in de hand


Kort persbericht:

Politie Den Haag werkt escalatie bij Occupy Den Haag zelf in de hand.
Een man met pitbull achtige hond heeft de demonstratie van Occupy Den Haag verstoord met intimidatie, valse beschuldigingen van verduistering en dreigementen. De politie greep op verzoek van de ordedienst van de demonstratie niet in toen onder andere een occupier geduwd werd en aangevallen door de betreffende hond. De politie heeft ook niet gereageerd op herhaalde verzoeken van Occupy Den Haag en haar advocaat Schuckink Kool om de problematiek te bespreken. Om escalatie te voorkomen hebben initiatiefnemers van Occupy Den Haag zichzelf niet verlaagd tot gebruik van geweld om de betreffende persoon te verwijderen, maar is wel steeds op het kamp gebleven om de orde zo veel mogelijk te bewaren. Occupy Den Haag heeft zich op geen enkel moment teruggetrokken van het Malieveld.

De verbazing is dan ook groot als de politie het kamp op het Malieveld ontruimd, met als argumentatie dat op het kamp geen van de oorspronkelijke groep occupiers meer aanwezig zouden zijn en er geen contact gelegd kon worden met de initiatiefnemers.

Occupy Den Haag laat het er niet bij zitten en vecht de onrechtmatige ontruiming aan. Ook verwacht Occupy Den Haag weer haar recht te halen en denkt spoedig terug te keren op het Malieveld.

Voor meer informatie Email naar [email protected]

Bijlagen: BRIEF van de Burgemeester van Den Haag aan Occupy Den Haag klik hier voor PDF

 

Lang persbericht:

Politie Den Haag werkt escalatie Occupy Den Haag op Malieveld zelf in de hand.
Occupy Den Haag heeft op zondag 8 juli melding gemaakt van de verstoring van haar demonstratie op het malieveld, door een persoon met pitbull-achtige hond. Deze persoon heeft met dreigementen, vanaf die dag, een groot aantal occupiers en bezoekers van het openbare kamp geweerd. Ook heeft hij geheel ongegrond personen valselijk beticht van verduistering van donaties, om tweedracht te zaaien. De politie is op aanwijzing van de orde dienst van de demonstratie wel naar het kamp geweest, maar greep niet in toen wederom een occupier werd geduwd en aangevallen door de betreffende hond om hem van het kamp te weren. De occupier had juist daarvoor aanwijzing van politie gekregen dat hij vrij was om het kamp te betreden.

De politie is in gebreke gebleven door de verstoorder op dringend verzoek van de ordedienst van Occupy Den Haag niet te verwijderen. Zij heeft ook verzuimd te reageren op een dringend verzoek tot overleg met de initiatiefnemers en ordedienst om de ontstane onveilige situatie door het verzuim van de politie te bespreken. Ook na herhaaldelijke telefonische verzoeken heeft de politie hiervoor niet thuis gegeven. Tevens heeft Occupy Den Haag aangegeven dat zij zonder ondersteuning van de politie, zoals wettelijk is vastgelegd in de WOM, niet in konden instaan voor de veiligheid op het kamp.

De advocaat van Occupy Den Haag, Schuckink Kool, heeft daarop op woensdag 11 juli formeel gevraagd aan de gemeente en politie om haar verantwoordelijkheid te nemen en de demonstratie te beschermen. Hierop is ook niet gereageerd door gemeente en politie.

Om escalatie te voorkomen hebben initiatiefnemers van Occupy Den Haag zelf, zich niet verlaat tot gebruik van geweld om de betreffende persoon te verwijderen, maar is wel steeds op het kamp verbleven.

De verbazing is dan ook groot als op vrijdag ochtend omstreeks 7:00 (vandaag) de politie, zonder aankondiging, het kamp op het Malieveld ontruimd, met als argumentatie dat op het kamp geen van de oorspronkelijke groep occupiers meer aanwezig zouden zijn en er geen contact gelegd kon worden met de initiatiefnemers van de demonstratie.

Occupy Den Haag is daarom van mening dat de Politie de escalatie op het kamp zelf in de hand heeft gewerkt, door niet naar behoren in te grijpen, verzuimd heeft in te gaan op herhaaldelijke dringende verzoeken tot een gesprek en zonder steekhoudende argumenten het kamp heeft ontruimd.

Kennelijk kon de burgemeester Van Aartsen de bezwaarprocedures en lopende rechtszaken tegen hem niet afwachten en koos ook nu weer voor de weg van machtsmisbruik.

Occupy Den Haag laat het er dan ook niet bij zitten en overweegt het besluit tot ontruiming juridisch aan te vechten. Gezien de eerdere ervaring gaat Occupy Den Haag ervan uit dat zij wederom haar recht zal halen en spoedig zal terugkeren op het malieveld.

Voor meer informatie Email naar [email protected]

Bijlagen: BRIEF van de Burgemeester van Den Haag aan Occupy Den Haag klik hier voor PDF Brief van de Burgemeester aan gemeenteraad klik hier

Did you like this? Share it: