Disclaimer

Meningen die geuit worden op deze website zijn
niet noodzakelijk de meningen van de Occupy Den Haag
als geheel, behalve waar anders aangegeven.