Na 15 jaar gaat A. op Paaszaterdag uitgezet worden naar Afghanistan

[Laatste nieuws: A. is vrij] ” Mijn zoontje is 13, hij heeft een vader nodig, juist nu.” Dit is de laatste dag in Nederland, morgen vertrekt het vliegtuig. Vandaag kan A. afscheid nemen van zijn gezin. Zijn vrouw, zijn twee dochters en zijn zoon. Zijn vrouw heeft laatst haar Diploma Doktersassistent behaald. Zijn dochters studeren “sdadasdf”

Rechter dwingt Amsterdam tot uitvoering van beleid rondom kwetsbare vluchtelingen

Al sinds begin december vangt kerkgemeenschap Hebron in Amsterdam zes chronisch zieke uitgeprocedeerde vluchtelingen op, in afwachting van de uitvoering van gemeentelijk beleid. Zowel de gemeenteraad als de burgemeester hebben meerdere malen laten weten dat kwetsbaren en zieken niet op straat zouden hoeven staan. Deze zes vluchtelingen hebben bij de gemeente een aanvraag gedaan voor “sdadasdf”

Persbericht: Vluchtelingenstrijd in Nederland gaat de grens over

Vanaf 18 mei vindt er een internationaal grensoverschrijdend protest van vluchtelingen en supporters in Europa plaats, de March 2 Freedom. Het startmoment is niet willekeurig gekozen. Het is vlak voor de Europese parlementsverkiezingen. Het protest sluit af met een actieweek in Brussel van 20 t/m 28 juni, waar op 26 en 27 juni een Europese “sdadasdf”

De straat als grensgevangenis

Veel gehoord de laatste tijd: detentiecentra sluiten, staan half leeg of worden als ‘gewone’ gevangenis in gebruik genomen. Er zitten beduidend minder mensen in vreemdelingenbewaring. Hoera! Een succes voor alle acties ertegen? Hebben we na al die jaren van lawaaidemonstraties, van blokkade acties, bezettingen, wakes en andere protesten dan eindelijk de politiek aan hun verstand “sdadasdf”

Geen vrouwen op straat! Supporters luiden de noodklok – Demonstratie maandag 14 april 15:00 uur Spui in Amsterdam

Supporters van de uitgeprocedeerde vluchtelingen in Amsterdam luiden de noodklok. Vluchtelingenvrouwen die uit Asiel Zoekers Centra (AZC’s) worden gezet, staan op straat. In de gekraakte “Vluchtgarage” in Amsterdam Z.O., waar een groep vluchtelingen verblijft, melden zich iedere week vrouwen die nergens heen kunnen. Alle opvang in het land, georganiseerd door kerken en vrijwilligers, zit helemaal “sdadasdf”

Vrouwen op straat slaan alarm

Wij Zijn Hier is een zelforganisatie van vluchtelingen. Maar nu eens een bericht van de supporters om de groep heen. Mensen die soms al maanden of jaren bij de groep betrokken zijn, vrienden zijn geworden, vaak vele uren of alle beschikbare vrije tijd besteden aan de groep. Op allerlei verschillende manieren. En met de beste “sdadasdf”

WOB verzoek rapportages uit detentiecentra laat kille geoliede deportatiemachine zien

Enige tijd geleden is er een WOB verzoek gedaan naar incidentenvermeldingen in detentiecentra ten tijde van de hongerstakingen, voorjaar 2013. Het resultaat is een pdf van 359 bladzijden. Hierin gaat het over het plaatsen van mensen in afzonderingscellen (beter gezegd: isolatiecellen) of het sturen van gedetineerden naar het justitieel medisch centrum in Scheveningen. DOWNLOAD HIER! “sdadasdf”