Zondag 2 maart: ‘Wij Zijn Hier’ op de stoep bij burgemeester van der Laan

D e m o n s t r a t i e Zondag 2 maart 16.00 – 20.00 Herengracht 502 Amsterdam Kom naar onze demonstratie bij de ambtswoning van Eberhard van der Laan, burgemeester van Amsterdam. We gaan naar Van der Laan omdat hij weigert onze groep WIJ ZIJN HIER te helpen. Hij verdeelt ons “sdadasdf”

Bisdom Rotterdam blijft weigeren humanitair gebaar te maken

Na een ruim een jaar verblijf vertoont de elektriciteitsvoorziening in de kerk gebreken, waardoor er geen warm water beschikbaar is voor bijv. douchen, de wasmachine niet kan draaien en er nauwelijks verwarmd kan worden.
De eigenaar van de kerk, het bisdom, is gevraagd toe te staan dat reparaties verricht kunnen worden. Dat wordt geweigerd. Ondanks het feit dat het bisdom spreekt over humaniteit en het belang van veiligheid gaat men niet concreet in op het verzoek. Bemiddeling van anderen heeft tot nu toe ook geen resultaat gehad. Het bisdom volhard in zijn starre houding.
Lees onderstaande correspondentie en de blog van Eric van den Berg

* Aan het bisdom
Van vluchtelingen en ondersteuners
7 februari 2014

De parochie en het bisdom zijn verzocht hun medewerking te verlenen aan het verbeteren van de elektriciteitsvoorziening in de Sacramentskerk. Enerzijds om humanitaire redenen, zo is er geen warm water beschikbaar en onvoldoende capaciteit aanwezig om een minimum aan verwarming voor zieken te realiseren en de kleding te kunnen wassen. Anderzijds om redenen van veiligheid vanwege het aanwezige risico van overbelasting en daaruit voortkomend brandgevaar.

Ik constateer dat u erkent dat sprake is van een delicate humanitaire kwestie en dat u aandacht uitgaat naar de veiligheid van het kerkgebouw als verblijfplaats voor de groep asielzoekers. Daar blijft het echter bij. Zich op de hoogte stellen van de situatie door de kerk te bezoeken doet u ook niet.

U staat goed overleg met de gemeente voor, suggererend dat er via die weg een oplossing gevonden kan worden, terwijl u weet dat de gemeente op het standpunt staat dat dit een kwestie is die tussen u en de groep asielzoekers eenvoudig kan worden opgelost. Uw woorden over humaniteit en het belang van veiligheid weigert u om te zetten in concreet handelen. U heeft daar de toestemming of medewerking van de gemeente helemaal niet voor nodig. U heeft een eigenstandige verantwoordelijkheid op basis waarvan u kunt handelen. De gemeente zal u niets tegenwerpen als u ingaat op ons verzoek.

Gisterenavond werd tezamen met steunverleners en vluchtelingen o.a over deze kwestie vergaderd. De mail die u stuurde werd deels voorgelezen en er is geprobeerd het uit te leggen. Dat lukte niet. Er is bepaald geen begrip voor het niet oplossen van een eenvoudig probleem. Het komt over als een verschuilen achter de overheid, die u overigens niets in de weg legt.

Opvallend is dat er een portret van de paus in de samenkomstruimte hangt. En dit met allemaal moslims. U begrijpt dat er dikwijls naar hem verwezen wordt in het onderhavige geval.

U drijft door uw houding de kwestie onnodig op de spits. Daar is niemand bij gebaat, ook het imago van uw kerk niet.

* Aan bewoners Sacramentskerk
Van Bisdom Rotterdam
6 februari 2014

Sinds 12 januari 2013 verblijft een groep asielzoekers in de Sacramentskerk in Den Haag. Deze groep heeft zich middels kraak toegang verschaft tot het kerkgebouw. De Sacramentskerk is niet meer in gebruik voor de eredienst maar zou een andere bestemming krijgen.

Vanaf het begin was duidelijk dat de asielzoekers aandacht vroegen voor hun situatie. Zij zijn uitgeprocedeerd en hebben huis noch haard. De Sacramentskerk is als gebouw echter niet geschikt om permanent een groep asielzoekers te huisvesten.

De parochie Den Haag Zuid en het bisdom Rotterdam hebben terstond bij de gemeente Den Haag aangedrongen om het kerkgebouw te inspecteren met het oog op veiligheid. Immers, wanneer een kerkgebouw gewoon gebruikt wordt voor de eredienst (een aantal dagdelen per week) ook dan wordt veiligheid vereist en getoetst middels criteria alvorens een gebruikersvergunning van de overheid te verkrijgen.

Het parochiebestuur en het bisdom Rotterdam hechtten aan de inspectie door de gemeente omdat veiligheid voor mensen zonder meer moet vaststaan. De waardigheid van asielzoekers die als mensen respect verdienen, vraagt van de Kerk en de samenleving zorgvuldigheid waar het gaat om hun opvang. In de loop van de afgelopen maanden is het kerkgebouw meerdere keren ge

‘Bisdom Rotterdam laat asielzoekers in de kou staan’ (KerkinDenHaag)

‘Bisdom Rotterdam laat asielzoekers in de kou staan’ (26-2-’14, Robert Reijns)
Dit artikel is overgenomen van Kerk in Den Haag
Met onderaan relevante weblinks naar artikelen over het Vluchthuis.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – — –
De uitgeprocedeerde asielzoekers in de Sacramentskerk (Vogelwijk) hebben te weinig elektriciteit. Warm douchen is er niet bij. Daar mag niemand iets aan veranderen van de eigenaar van het gebouw, het bisdom Rotterdam.

In de Sacramentskerk slapen de uitgeprocedeerde asielzoekers op matrassen.In de Sacramentskerk slapen de uitgeprocedeerde asielzoekers op matrassen.
(foto KerkinDenHaag)

.
In januari vorig jaar werd de Sacramentskerk aan de Sportlaan gekraakt voor de opvang van tientallen uitgeprocedeerde asielzoekers. De kerk is in 2008 onttrokken aan de eredienst. Sindsdien stond het leeg. Eigenaar van het gebouw is het bisdom Rotterdam. Het bisdom besloot de kerk beschikbaar te stellen voor de opvang van asielzoekers die eerst door de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND), en daarna door de Gemeente Den Haag op straat zijn gezet. Inmiddels wonen er meer dan vijftig mensen.

De rekening
Toen de uitgeprocedeerde asielzoekers hun intrek in de kerk namen, waren voorzieningen als gas, water en licht niet aanwezig. Het bisdom zorgde voor een eenvoudige elektriciteitsinstallatie. Die is nu kapot. Bovendien levert de installatie te weinig stroom voor de alsmaar groeiende groep asielzoekers. In de kerk is het daardoor donker en koud. Warm water is er nauwelijks. De Haagse stichting Stek (voor Stad en Kerk) wilde zorgen voor een extra stroomgroep. Maar het bisdom weigert daarvoor toegang te verlenen tot de groepenkast in de naburige pastorie. Stek-medewerker Henk Baars, die van meet af aan bij de uitgeprocedeerde asielzoekers betrokken is, begrijpt dat niet. ‘Geld zou niet het probleem moeten zijn. Het bisdom betaalde alles. Dat is genereus, maar we zouden indien nodig heus aan de kosten bijdragen. Een rekening hebben we nooit gekregen.’

Geen vinger
Waarom het bisdom weigert om de stroomvoorziening te (laten) repareren of uit te breiden vindt Baars een raadsel. Immers verklaart het bisdom in een bericht op zijn website:
‘Het bisdom en de parochie hebben op humanitaire gronden aanvaard dat de groep asielzoekers in de kerk verblijft (1) mits de veiligheid kan worden gegarandeerd, waartoe ook reparaties kunnen geschieden en (2) zolang het kerkgebouw als verblijfplaats van de asielzoekers niet tekort zou schieten waar het gaat om het welbevinden van de asielzoekers.’ De website meldt verder dat bisdom en parochie de situatie van de vluchtelingen in het kerkgebouw op betrokken wijze gevolgd hebben. Dat zou tot uitdrukking zijn gekomen in de ‘voortdurende zorg’ dat het gebouw op zijn minst veilig zou worden verklaard.

Baars vindt die mededeling klinkklare onzin. Het bisdom heeft volgens hem ‘nooit een vinger uitgestoken’ om de kerk veilig genoeg te maken om te voldoen aan wettelijke voorwaarden. Andere partijen hebben daar voor gezorgd.

Het bisdom wil niemand duidelijkheid geven. Ook rooms-katholieke pastores en juridische bemiddelaars hebben contact met het bisdom gezocht. Sommigen zijn doorverwezen naar het persbericht op de website. Anderen, zoals Kerk in Den Haag, werd toegezegd dat zij op een later tijdstip teruggebeld zouden worden. Echter zonder resultaat. Henk Baars: ‘We onderhandelen al ruim twee weken met het bisdom. Misschien is het bisdom met de overheid in gesprek. Dat weten we niet zeker. Het blijft een mistige zaak.’

Vastentijd
Pogingen om de asielzoekers bij sportverenigingen te laten douchen in ruil voor het schoonmaken van de velden, zijn mislukt. Een enkele buurtbewoner stelt soms zijn douche beschikbaar. Stek helpt ook. Maar al die beetjes helpen toch te weinig voor de ruim vijftig man.

De woonomstandigheden zullen het ‘welbevinden van de asielzoekers’, het tweede criterium voor verblijf, geen goed doen. Onderhandelingen over een alternatieve woonplek voor de asielzoekers zijn op gang maar lopen traag.
Afgezien van het gebrek aan elektriciteit lopen ook de voedselgiften van vrijwilligers terug, aldus Abdullah, woordvoerder van de inwoners. Het wordt soberder. Alles wijst er op dat de vastentijd in deze rooms-katholieke kerk al is aangebroken. Baars:

Zonder papieren: de bal terugkaatsen

“Ik heb van de huisarts een recept gekregen, maar de apotheek zegt dat ik vijf euro moet betalen. Anders krijg ik mijn medicijn niet. Maar ik heb geen geld. Wat moet ik nu doen?” Met dit soort vragen krijgen steungroepen voor illegalen, zoals De Fabel van de illegaal in Leiden, sinds kort te maken. Met “sdadasdf”

Ahmed Issa: zondebok tot het eind

Voormalige schipholbrand-verdachte Ahmed Issa Al-J. krijgt een schadevergoeding van bijna vijftigduizend euro van het Openbaar Ministerie omdat hij anderhalf jaar onrechtmatig vastzat. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag op 25 februari 2014 bepaald. De Libi