Knokploegen, isoleercellen en deportaties: asielbeleid “streng doch rechtvaardig”

[Overgenomen van Kritische Studenten Utrecht] Waarom ik in hongerstaking ging en waarom jij je ID niet moet laten zien in de UB. Volgens staatssecretaris Teeven is het allemaal menselijk en zorgvuldig gegaan. Ik weet niet van welke planeet hij komt, maar in mijn woordenboek staat er achter ‘lynchpartij’ en ‘slaapdeprivatie’ niet de omschrijving ‘menselijk’. De “sdadasdf”

Aangifte tegen Kabinet Rutte wegens uitbuiting Nederlandse bevolking #persbericht

Aangifte tegen Kabinet Rutte wegens uitbuiting Nederlandse bevolking #persbericht

Marianne van den Berg heeft vandaag 18 juni om 16:00 op het politiebureau Zuiderpark Den Haag aangifte gedaan tegen het kabinet Rutte. De aangifte dient als aanklacht tegen ‘de uitbuiting van het Nederlandse volk’ door het kabinet. Met deze breed geformuleerde aanklacht is aangifte gedaan van onder meer schending van mensenrechten, discriminatie, slavenarbeid en leugens en bedrog.

Nadat Marianne van den Berg in Nederland op 12 september 2011 het startschot gaf voor de Occupy beweging in Nederland, door ruim 3 weken in haar eentje op het Binnenhof te demonstreren, laat zij opnieuw verrassend van zich horen door tegen het hele kabinet, met naam en toenaam, aangifte te doen. Elk lid van het kabinet wordt persoonlijk voor zijn of haar daden in dit kabinet ter verantwoording geroepen.
Met deze actie roept zij op om deze aanklacht te steunen, door dezelfde aangifte te doen, bewijzen aan te dragen en om de discussie te openen hoe eindeloos falende politici verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor hun wandaden.
Zij hoopt dat velen met haar deze aangifte zullen doen, om alleen al door het grote aantal van aangiften het kabinet publiekelijk aan te klagen.

Via imagine2Be livestream kan vanaf ongeveer 21:00 vandaag de aangifte en verdere toelichting van Marianne worden gevolgd: http://www.imagine2b.com.

Vragen en verzoeken tot deelname aan de actie kunnen worden gericht aan mailadres: [email protected]

Amnesty, IND, Nazarski, Teeven: good cop, bad cop

De discussie over ‘vreemdelingenbeleid’ heeft inmiddels groteske vormen aangenomen. DE gegevens over de onmenselijke gevolgen van deportatie en de voorbereidingen daartoe liggen voor hetn oprapen. Die onmenselijkheid is bot, lomp, bruut en slechts verhuld doordat de informatievoorziening erover bot, lomp en bruut wordt tegengewerkt. Maar er is een andere onmenselijkheid in opkomst: ‘menselijkheid’ als machtsmiddel “sdadasdf”

De feiten op een rij: eigen rapport over migratiebeleid

Werkgroep Deportatieverzet en Occupy Rotterdam presenteren vandaag hun rapport Streng maar rechtvaardig: en dan nu de feiten. Het is een grote verzameling van 116 casussen – opgetekend in de afgelopen drie maanden – die aantonen dat er weinig rechtvaardig aan het Nederlandse migratiebeleid is. Beleidsmakers en politiek verantwoordelijken beweren al jaren dat er een “streng “sdadasdf”

De strijd voor vluchtelingenrechten: hoe nu verder?

De afgelopen 9 maanden is een sterke vluchtelingenbeweging opgekomen. Deze veroorzaakte bijna een kabinetscrisis, iets wat weinig bewegingen kunnen zeggen. Het lijkt nu een goed moment om de balans op te maken, en te kijken hoe we vanaf hier de strijd voor vluchtelingenrechten kunnen voortzetten. De afgelopen jaren is veel gebeurd. Waar de vluchtelingententenkampen van “sdadasdf”

Omdat Farid.

Er is nog veel onduidelijk. “Ik wil niet in mijn eigen dogma’s blijven hangen”, zei staatssecretaris Fred Teeven woensdag in de Tweede Kamer. Terwijl net buiten de Tweede Kamer twee jonge sympathisanten van het Vluchthuis deze ochtend het eiland in de Hofvijver hadden veroverd en met tenten en spandoeken hun protest hadden laten horen, bond “sdadasdf”