INTERNATIONAL NEWSFLASH: The Occupy Den Haag demonstration camp has been EVICTED

INTERNATIONAL NEWSFLASH

The Occupy Den Haag demonstration camp has been EVICTED

The Occupy Den Haag demonstration camp standing since 15-10-2011 in the International City of Peace and Justice, The Hague, The Netherlands, has been evicted by the Mayor Jozias van Aartsen on 13-7-2012.
Occupy has been suffering from harrasment, intimidation and violence caused by two persons the last two weeks. The police force of The Hague refused to give the original demonstrators protection to safely continue their ongoing peaceful Occupy demonstration in The Hague.
Mayor Jozias van Aartsen and the police force refused to talk to the original demonstrators after we asked for help on 7-7-2012 when we tried desperately to restore peace and order to the peaceful Occupy demonstration camp. We believe that the Mayor intentionally abused the law in such a way, just to evict the remaining peaceful Occupy demonstrators, instead of protecting them against violence and agressors.
This has been a blow to our democratic system in the Netherlands, where the police take active part to promote the continuation of violence against peaceful Occupy demonstrators by refusing to take action. And it all happened here in The Hague International City of Justice, or shall we call it International City of INjustice, because we all know the injustice that is happening worldwide, that is the main reason why we occupy.
To all remaining Occupations around the world stay strong let us all unite, for a better world. For great justice and peace, without hate, without fear, without discrimination, without corruption, without hunger and letting love rule!
The Hague International city of peace and justice, right!
“Better to die fighting for freedom then be a prisoner all the days of your life.”  ―    Bob Marley

PERSBERICHT: Politie Den Haag werkt escalatie Occupy Den Haag op Malieveld zelf in de hand

Kort persbericht:

Politie Den Haag werkt escalatie bij Occupy Den Haag zelf in de hand.
Een man met pitbull achtige hond heeft de demonstratie van Occupy Den Haag verstoord met intimidatie, valse beschuldigingen van verduistering en dreigementen. De politie greep op verzoek van de ordedienst van de demonstratie niet in toen onder andere een occupier geduwd werd en aangevallen door de betreffende hond. De politie heeft ook niet gereageerd op herhaalde verzoeken van Occupy Den Haag en haar advocaat Schuckink Kool om de problematiek te bespreken. Om escalatie te voorkomen hebben initiatiefnemers van Occupy Den Haag zichzelf niet verlaagd tot gebruik van geweld om de betreffende persoon te verwijderen, maar is wel steeds op het kamp gebleven om de orde zo veel mogelijk te bewaren. Occupy Den Haag heeft zich op geen enkel moment teruggetrokken van het Malieveld.

De verbazing is dan ook groot als de politie het kamp op het Malieveld ontruimd, met als argumentatie dat op het kamp geen van de oorspronkelijke groep occupiers meer aanwezig zouden zijn en er geen contact gelegd kon worden met de initiatiefnemers.

Occupy Den Haag laat het er niet bij zitten en vecht de onrechtmatige ontruiming aan. Ook verwacht Occupy Den Haag weer haar recht te halen en denkt spoedig terug te keren op het Malieveld.

Voor meer informatie Email naar [email protected]

Bijlagen: BRIEF van de Burgemeester van Den Haag aan Occupy Den Haag klik hier voor PDF

 

Lang persbericht:

Politie Den Haag werkt escalatie Occupy Den Haag op Malieveld zelf in de hand.
Occupy Den Haag heeft op zondag 8 juli melding gemaakt van de verstoring van haar demonstratie op het malieveld, door een persoon met pitbull-achtige hond. Deze persoon heeft met dreigementen, vanaf die dag, een groot aantal occupiers en bezoekers van het openbare kamp geweerd. Ook heeft hij geheel ongegrond personen valselijk beticht van verduistering van donaties, om tweedracht te zaaien. De politie is op aanwijzing van de orde dienst van de demonstratie wel naar het kamp geweest, maar greep niet in toen wederom een occupier werd geduwd en aangevallen door de betreffende hond om hem van het kamp te weren. De occupier had juist daarvoor aanwijzing van politie gekregen dat hij vrij was om het kamp te betreden.

De politie is in gebreke gebleven door de verstoorder op dringend verzoek van de ordedienst van Occupy Den Haag niet te verwijderen. Zij heeft ook verzuimd te reageren op een dringend verzoek tot overleg met de initiatiefnemers en ordedienst om de ontstane onveilige situatie door het verzuim van de politie te bespreken. Ook na herhaaldelijke telefonische verzoeken heeft de politie hiervoor niet thuis gegeven. Tevens heeft Occupy Den Haag aangegeven dat zij zonder ondersteuning van de politie, zoals wettelijk is vastgelegd in de WOM, niet in konden instaan voor de veiligheid op het kamp.

De advocaat van Occupy Den Haag, Schuckink Kool, heeft daarop op woensdag 11 juli formeel gevraagd aan de gemeente en politie om haar verantwoordelijkheid te nemen en de demonstratie te beschermen. Hierop is ook niet gereageerd door gemeente en politie.

Om escalatie te voorkomen hebben initiatiefnemers van Occupy Den Haag zelf, zich niet verlaat tot gebruik van geweld om de betreffende persoon te verwijderen, maar is wel steeds op het kamp verbleven.

De verbazing is dan ook groot als op vrijdag ochtend omstreeks 7:00 (vandaag) de politie, zonder aankondiging, het kamp op het Malieveld ontruimd, met als argumentatie dat op het kamp geen van de oorspronkelijke groep occupiers meer aanwezig zouden zijn en er geen contact gelegd kon worden met de initiatiefnemers van de demonstratie.

Occupy Den Haag is daarom van mening dat de Politie de escalatie op het kamp zelf in de hand heeft gewerkt, door niet naar behoren in te grijpen, verzuimd heeft in te gaan op herhaaldelijke dringende verzoeken tot een gesprek en zonder steekhoudende argumenten het kamp heeft ontruimd.

Kennelijk kon de burgemeester Van Aartsen de bezwaarprocedures en lopende rechtszaken tegen hem niet afwachten en koos ook nu weer voor de weg van machtsmisbruik.

Occupy Den Haag laat het er dan ook niet bij zitten en overweegt het besluit tot ontruiming juridisch aan te vechten. Gezien de eerdere ervaring gaat Occupy Den Haag ervan uit dat zij wederom haar recht zal halen en spoedig zal terugkeren op het malieveld.

Voor meer informatie Email naar [email protected]

Bijlagen: BRIEF van de Burgemeester van Den Haag aan Occupy Den Haag klik hier voor PDF Brief van de Burgemeester aan gemeenteraad klik hier

Occupy Utrecht is afgebroken wegens aanhoudend geweld door agressieve dakloze man met pitbull

Occupy Utrecht is afgebroken wegens aanhoudend geweld door agressieve man met pitbull

Volgens ons contact in Utrecht had Occupy Utrecht net als Occupy Den Haag last van een agressieve dakloze man met pitbull die de Occupatie heeft lopen saboteren.

In Utrecht heeft de politie net als in Den Haag verzaakt om het geweld te stoppen en de demonstranten te beschermen tegen geweld tijdens de demonstratie.

Lijkt bijna toeval dat in beide steden agressieve mannen met pitbulls zijn verschenen die geweld hebben gebruikt tegen de vreedzame demonstranten. En dit terwijl in beide steden de burgemeesters een actieve rol hebben ingenomen om de demonstratie monddood te maken.

Het uiteindelijke gevolg is dat Occupy Utrecht maandag avond het kamp heeft moeten opbreken omdat ze zich niet meer veilig voelden omdat iedere vorm van ondersteuning van de politie ontbrak, het is nog niet bekend of ze weer terug gaan.

In contrast met Occupy Den Haag, hebben ze tenminste de tenten nog. Bij Occupy Den Haag zijn de tenten letterlijk van de vorige Occupiers gekaapt door daklozen en junks omdat de oude Occupiers niet meer op het kamp kunnen komen omdat de agressieve man met pitbull ze met geweld van het kamp dwingt.

bron: http://www.nu.nl/binnenland/2855277/occupy-utrecht-afgebroken-geweld.html

Daklozen bezetten Occupy Den Haag

‘DakFoto van de tenten van Occupy Den Haag op het Malieveldlozen bezetten Occupy Den Haag’

DEN HAAG –  Een groep daklozen zou de oorspronkelijke groep van Occupy Den Haag niet langer willen toelaten in het tentenkamp op het Malieveld. Ze zouden de eerste bewoners zelfs hebben aangevallen.

Dat beweert Occupy Den Haag tegenover RTV West. De nieuwe bewoners zouden daarnaast drank en drugs het kamp in hebben gesmokkeld, terwijl dat tegen de afspraken met de gemeente Den Haag is.

De daklozen beschuldigen de oorspronkelijke Occupy’ers er dan weer van geld uit giften achterover gedrukt te hebben en daarvan vakanties en auto’s te hebben bekostigd.
Zij eisen inzage in de giften.

Occupy Den Haag heeft aangite gedaan tegen de daklozen. De politie zou echter niets doen, omdat het tentenkamp neutraal zou zijn en iedereen zich daar derhalve mag ophouden.

Bron: Telegraaf.nl